Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske kommuner og fylkeskommuner som internasjonale aktører – har det noen betydning? Hvordan utnytte medlemskapet i europeiske organisasjoner? Åse Erdal,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske kommuner og fylkeskommuner som internasjonale aktører – har det noen betydning? Hvordan utnytte medlemskapet i europeiske organisasjoner? Åse Erdal,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske kommuner og fylkeskommuner som internasjonale aktører – har det noen betydning? Hvordan utnytte medlemskapet i europeiske organisasjoner? Åse Erdal, Leder KS Europakontor Brussel KS’ internasjonale nettverk, Halden, 09.09.2009

2 KS Brusselkontor - Har det noen betydning??? Globaliseringens sammenveving av det globale, det nasjonale og det lokale øker den utenriks- politiske betydningen av hvordan det norske samfunnet er organisert St. meld. nr. 15 (2008-2009) - Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk God løsning av oppgaver i nasjonal forvaltning forutsetter internasjonalt utsyn og involvering av internasjonale aktører Internasjonalisering av forvaltningen involverer også lokalforvaltningen. Kommunale og fylkeskommunale oppgaver er nå sterkt involvert i internasjonale oppgaver og i internasjonalt samarbeid Internasjonale spørsmål og samordningsbehov påvirker tjenesteyting (i kommuner)

3 KS Brusselkontor - Har det noen betydning??? Kommunesektoren blir (..) sterkt berørt av de beslutninger som tas i Europa. Stadig større del av kommunes oppgaver og tjenester reguleres av regelverk som Norge skal iverksette gjennom EØS …det finnes stadig flere muligheter til å få støtte til utviklingsprosjekter- og arbeid gjennom europeiske finansierings- ordninger og progtrammer NIBR-rapport 2008:12 - Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen Det er dermed et slående misforhold mellom betydningen EØS har for norske kommuners hverdag og den interesse kommunale aktører har for å gjøre seg kjent med og påvirke de prosesser der politikken vedtas.

4 KS Brusselkontor Kilde: Nordregio Kommunale og fylkeskommunale aktører kan.. - Bidra til å få fram de nordlige dimensjonene i Diskusjonene om EU-politikk, regelverk…

5 KS Brusselkontor Kilde: Regionkomiteen Kommunale og fylkeskommunale aktører kan.. - Bidra til å sette Norge på Europakartet…

6 KS Brusselkontor

7

8 Kommuner og fylkeskommuner som europeiske aktører kan.. Delta i utforming av politikk og regelverk som utformes på tvers av forvaltningsnivåer (europeisk, nasjonalt, regionalt, kommunalt) – og som skal brukes lokalt/regionalt Få tilfang av gode ideer, nye løsninger, ny motivasjon, verktøy for bedre personalpolitikk.. Få nye arenaer, nye muligheter, større spillerom, nye allianser, nye partnere..

9 KS Brusselkontor Hvordan utnytte medlemskap i europeiske organisasjoner? (og deltakelse i nettverk, prosjekter, samarbeid..) Oppdatert fagkunnskap Forankring i egen organisasjon Kontinuerlig deltakelse Kulturell og språklig forståelse Bygge allianser God europakompetanse Ledere som er trent til å tenke og handle på nasjonale arenaer, må enten omskolere seg til en ny europeisk virkelighet eller de vil bli erstattet med ledere som er mer komfortable innenfor de eksisterende europeiske handlingsrammene Professor Johan P. Olsen, UiO, Aftenposten 2002

10 KS Brusselkontor Noen aktuelle arenaer CITIES AND REGIONS FOR BETTER TRANSPORT POLIS Citis and regions for better transport Energi-Cities Local authorities promoting local sustainable energy policies.

11 KS Brusselkontor Aktuelle arenaer - 2 European Social Network local public social services in Europe. ERLAI European Regional and local authorities on asylum and immigration

12 KS Brusselkontor Nattergalprosjektet i Stavanger

13 KS Brusselkontor The European House of Cities, Municipalities and Regions –CEMR (Council of European Municipalities and Regions) ”Euro-KS” –KS og søsterorganisasjoner fra 16 land –Eurocities –13 storbyers Brusselkontorer –Climate Allience Square de Meeûs 1, B-1000 Brussel

14 KS Brusselkontor Council of European Municipalities and Regions – CEMR (”Euro-KS”) www.ccre.org Etablert 1951 Opprinnelig målsetning: Etablere vennskapsforbindelser mellom tyske og franske kommuner Fra 1990-tallet: Interesse- og lobbyorganisasjon overfor europeiske myndigheter

15 KS Brusselkontor CEMRs interessearbeid IKT Miljø Anskaffelser og offentlige tjenester Sosialpolitikk og sysselsetting Arbeidslivspolitikk Transport Energi Regionalpolitikk Vennskapskommune- arbeid Samarbeid nord-sør Kvinnelige folkevalgte Demokratiutvikling Bjørg Tysdal Moe, KS’ nestleder, CEMRs velferdspolitisk talsperson


Laste ned ppt "Norske kommuner og fylkeskommuner som internasjonale aktører – har det noen betydning? Hvordan utnytte medlemskapet i europeiske organisasjoner? Åse Erdal,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google