Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIC BiH Nytt rammeverk for kommune til kommune samarbeid mellom Norge og BiH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIC BiH Nytt rammeverk for kommune til kommune samarbeid mellom Norge og BiH."— Utskrift av presentasjonen:

1 MIC BiH Nytt rammeverk for kommune til kommune samarbeid mellom Norge og BiH

2 KS Europa Bakgrunn Utstrakt kontakt mellom norske kommuner og Jugoslavia (særlig Serbia) Nye relasjoner etablert gjennom humanitær innsats ved oppløsning av Jugoslavia (særlig BiH) MIC som redskap i euro-atlantisk integrering KS gir også ACB støtte (Serbia, BiH – RS & FBiH) og arbeider med næringsutvikling med tanke på etablering av arbeidsplasser (Kosovo) Støtte til folkevalgte opplæring i Kroatia, Kosovo og BiH

3 KS Europa Erfaring En evaluering for UD av norsk kommunal innsats på Balkan i 2008 konkluderer med at: Relativt store midler brukt på MIC og ACB tiltak gjennom KS (NOK 55 millioner 2002-207) Har dette styrket -Lokalforvaltningens ferdigheter? -Lokaldemokratiets virkemåte? MIC metoden egnet redskap, men brukes ikke fult ut Vanskelig å spore kommunal merverdi Aktiviteter ofte utenfor kommunale oppgaver Ikke avklart om målet i enkelttiltak er styrking av ferdigheter eller bedring av infrastruktur Ulike oppfatninger om egnede virkemiddel KS rolle uavklart – tilskuddsmottaker som det settes formalkrav til og interesseorganisasjon for kommuner som søker handlingsrom Innsats ikke relatert til programmål Kommunene mangler ferdigheter i internasjonale relasjoner

4 KS Europa Forventningssprik UD søker å styrke kommunale ferdigheter Balkan kommuner ser etter investeringsmidler Norske kommuner er engasjert i folk-til-folk samarbeid

5 KS Europa Læring og veien videre Bedre kommunale tjenester og sterkere lokal deltakelse er av betydning for fred, forsoning og demokratiutvikling. KS har med støtte fra UD koordinert samarbeid mellom norske kommuner og kommuner på Vest Balkan. Norge har en velutviklet og effektivt lokal forvaltning. Norske kommuner besitter kompetanse av interesse for kommuner på vest Balkan Dette kan deles gjennom strukturerte samarbeid for kapasitetsbygging

6 KS Europa Utfordringer Vanskelig å synliggjøre merverdien av norske kommuners deltakelse i kapasitetsforbedringstiltak i kommuner på Balkan Lang veien fra aktiviteter til programmål Vanskelig å se resultater som kan direkte tilskrives programmet KS har forutsetninger for å gjennomføre et godt MIC program Innrette samarbeid om bygging av kompetanse som er nødvendig for å utføre kommunale oppgaver Nødvendig å bygge eller ivareta kompetanse i internasjonale relasjoner Fokus flyttes fra aktiviteter (input) til utfall for deltakere (outcome) og om mulig konsekvenser for samarbeidspartner (impact) Innsats innefor få, sentrale oppgaver

7 KS Europa Rammebetingelser for MIC Gjennomføring av desentraliseringsreformer Overføre ansvar og myndighet for politikk, skattelegging og forvaltning til fylker og kommuner Selvstyrte lokale organ, ikke desentraliserte statlige organ Beslutninger fattet nærmere de berørte er bedre og riktigere Lokale beslutninger bygger på lokal kunnskap og prioritering Lokale myndigheters beslutningsprosesser egent for medvirkning og stiller beslutningstaker lettere til ansvar Ressurstilgang og kompetanse må følge oppgavene når desentraliseringsreformer gjennomføres

8 KS Europa Målhierarki Input factorsResults/effects Baseline information - description of starting point Indicators success/failure - user effect & society change ResourcesActivities Output Outcome (effeft on users) Impact (change in society)

9 KS Europa Resultatforventninger Output Skape arena for kapasitetsbygging Outcome Styrket kompetanse og kapasitet Impact Regional stabilitet, forsoning, demokrati og fred med sluttmål om euro-atlantisk integrering Evne til å gjennomføre EU stabiliserings- og tilslutningsprosess med håp om nærmere tilknytning til eller medlemskap i EU. Bedre tjenester levert av desentralisert systemer åpne for påvirkning, medvirkning og kontroll fra brukere

10 KS Europa Oppfølging Avviklingsperiode eksisterende tiltak (2009) Omstart MIC Vest Balkan (2010) -Nytt program nå avgrenset til to land (BiH & Serbia) -Nye retningslinjer www.ks.no/VestBalkanMICwww.ks.no/VestBalkanMIC -Samsvar med mål i retningslinjer for tilskuddsordningen støtten kommer fra -Programmål: Effektiv forvaltning, sterkere tiltro til lokale myndigheter, åpnere dialog mellom myndigheter og borgere, samt sterkere deltakelse i lokaldemokratiet Nytt program med tydelige krav til hva kan inngå og hvordan arbeide mot tydelige delmål som støtter programmålene

11 KS Europa MIC BiH Bygger på Tidligere erfaringer evaluert i 2008 Sterkt lokalt engasjement Langvarige relasjoner

12 KS Europa MIC BiH Kjennetegnes av Fokus på kommunale oppgaver i begge land (Norge og BiH) Avgrenset tematisk fokus Etablering av modeller Erfaringsspredning for større nedslagsfelt (sammen med nasjonal kommuneorganisasjon) Knyttet til samhandling mellom forvaltningsnivå i BiH

13 KS Europa MIC BiH Penger fra UD Tilskuddsordning med klare mål Tydelige resultatforventninger Etablerte forvaltningskrav Definerte roller for KS og SOGFBiH (erfaringsspredning til andre medlemmer, modeller)

14 KS Europa MIC BiH Tidsbegrenset til 3 år Ingen forventning om videreføring etter 2013 BiHs framtidige relasjon til EU avgjørende for hvilke ordninger norske myndigheter vil ha for støtte til landet

15 KS Europa MIC BiH Velfungerende lokaldemokrati og forsvarlige tjenestetilbud av betydning for stabilitet. Kommunene har viktige samfunnsoppgaver: tjenester, beskyttelse, deltakelse, likeverd Norske kommuner kan dele erfaring og bidra til kapasitetsbygging

16 KS Europa MIC BiH Takk til SOGFBiH for tilrettelegging og deltaking Takk for entusiasme i norske og bosniske kommuner Godt møte


Laste ned ppt "MIC BiH Nytt rammeverk for kommune til kommune samarbeid mellom Norge og BiH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google