Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal
RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal

2 Styret Leder Bernt R. Almedal 2014 - 2016
Nestleder/sekretær Sture Flaaten Kasserer Odd Konrad Dale Styremedlem Finn Simensen Styremedlem Mette Holmefjord Olsen Vara Hanne Sveum Vara Jens Chr. Thysted

3 Hva gjør RFF Velger representanter til: NUTF NUFOH
Nasjonalt Fagskoleråd

4 Hva gjør RFF forts. Deltatt i arbeidet med utvikling av etiske retningslinjer for fagskolene. Gjennomført styreseminar for Østlandssamarbeidet i mars Nye planlegges. Deltakelse i møte med Maritimt forum. Deltakelse på Helsekonferansen i Hordaland. Styret har hatt møter med det nasjonale opptakskontoret i forbindelse med opptaksregler, prosedyrer og informasjon. Høringssvar er gitt i følgende saker: Forslag til forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

5 Innspill er gitt til det nasjonale fagskoleutvalgets arbeid.
Fått på plass nasjonal eksamensgruppe for utarbeidelse av LØM-eksamen. Jobbet videre med felles markedsføring av fagskolene. Møter avholdt med aktuelle aktører. Mottatt tilbud som er til vurdering. Jobbet videre med å forenkle søkeprosessen til NOKUT for offentlige fagskoler gjennom felles nasjonale planer. Styret har jobbet aktivt med en revisjon av planverket for helsefaglige og tekniske studietilbud. Jobbet videre med studenters medlemskap og studentbetaling i studentorganisasjonen.

6 Jobbet sammen med Nasjonalt opptakskontor om nettbasert studiekatalog.
Fått Norsk Jernbaneskole som ny medlem i RFF. Ny logo for fagskolene utarbeidet. Nytt vitnemål for fagskolene med tittel «Vocational diploma» tatt i bruk i Sats. Det jobbes videre med implementering i de andre systemene. Bevilget tilskudd til utarbeidelse av nasjonal plan for oppvekstfag. Deltatt i arbeidet med nytt skoleadministrativt system. Deltatt i arbeidet i Markom 2020, samt fagskolenes egen arbeidsgruppe Marfag 2020. Gjennom Fagskolerådet har RFF gjennom fagskolekoordinator jobbet aktivt med etablering av bedre statistikkgrunnlag for fagskolene.

7 Styremøte 12.11.14 Læringsutbyttebeskrivelser og læreplaner Nyhetsbrev
Norsk-kompetansen til studentene Høringssvar – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Frist 17.november Høringssvar – Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Frist 19.november Høringssvar – Forslag om endringer i utdanningsstøtteloven. Frist 25.november Høring – Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Frist 8.januar 2015 Høring – Forslag om endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning. Frist 30.januar 2015 Evaluering av arbeidsform og resultater for nasjonalt fagskoleråd for perioden

8


Laste ned ppt "Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google