Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal

2 Styret LederBernt R. Almedal2014 - 2016 Nestleder/sekretærSture Flaaten2013 - 2015 KassererOdd Konrad Dale2013 - 2015 Styremedlem Finn Simensen2014 - 2016 StyremedlemMette Holmefjord Olsen2014 - 2016 VaraHanne Sveum2014 - 2016 VaraJens Chr. Thysted2013 - 2015

3 Hva gjør RFF Velger representanter til: NUTF NUFOH Nasjonalt Fagskoleråd

4 Hva gjør RFF forts. Deltatt i arbeidet med utvikling av etiske retningslinjer for fagskolene. Gjennomført styreseminar for Østlandssamarbeidet i mars 2014. Nye planlegges. Deltakelse i møte med Maritimt forum. Deltakelse på Helsekonferansen i Hordaland. Styret har hatt møter med det nasjonale opptakskontoret i forbindelse med opptaksregler, prosedyrer og informasjon. Høringssvar er gitt i følgende saker: – Forslag til forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

5 Innspill er gitt til det nasjonale fagskoleutvalgets arbeid. Fått på plass nasjonal eksamensgruppe for utarbeidelse av LØM-eksamen. Jobbet videre med felles markedsføring av fagskolene. Møter avholdt med aktuelle aktører. Mottatt tilbud som er til vurdering. Jobbet videre med å forenkle søkeprosessen til NOKUT for offentlige fagskoler gjennom felles nasjonale planer. Styret har jobbet aktivt med en revisjon av planverket for helsefaglige og tekniske studietilbud. Jobbet videre med studenters medlemskap og studentbetaling i studentorganisasjonen.

6 Jobbet sammen med Nasjonalt opptakskontor om nettbasert studiekatalog. Fått Norsk Jernbaneskole som ny medlem i RFF. Ny logo for fagskolene utarbeidet. Nytt vitnemål for fagskolene med tittel «Vocational diploma» tatt i bruk i Sats. Det jobbes videre med implementering i de andre systemene. Bevilget tilskudd til utarbeidelse av nasjonal plan for oppvekstfag. Deltatt i arbeidet med nytt skoleadministrativt system. Deltatt i arbeidet i Markom 2020, samt fagskolenes egen arbeidsgruppe Marfag 2020. Gjennom Fagskolerådet har RFF gjennom fagskolekoordinator jobbet aktivt med etablering av bedre statistikkgrunnlag for fagskolene.

7 Styremøte 12.11.14 Læringsutbyttebeskrivelser og læreplaner Nyhetsbrev Norsk-kompetansen til studentene Høringssvar – Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Frist 17.november Høringssvar – Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015. Frist 19.november Høringssvar – Forslag om endringer i utdanningsstøtteloven. Frist 25.november Høring – Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016. Frist 8.januar 2015 Høring – Forslag om endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning. Frist 30.januar 2015 Evaluering av arbeidsform og resultater for nasjonalt fagskoleråd for perioden 2012 - 2014

8


Laste ned ppt "RFF Rådet for Offentlige Fagskoler Bernt R. Almedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google