Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mystery Masterclass Intermediate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mystery Masterclass Intermediate."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mystery Masterclass Intermediate

2 Innhold Beginner inkluderte:- Innholdet i kurset blir :-
Enkle regler for å finne ut av hvor man begynner Verktøyene som er ofte brukt Hvordan man ser det som ikke sees ROT13, 47 osv monoalfabetisk substitution som dancing men, diverse symboler, rare alfabeter, morse osv Introduksjon til polyalfabetisk som f.eks Vigenere o.l. Triks med HTML kildekode Innholdet i kurset blir :- Mer avansert kryptografi (Vigenere, forskjellige kolonne transposisjoner osv) PGP HTML farge koder / RGB triksing  EXIF Data i bildene Bildemanipulering Det blir ikke:- ikke rare koordinat systemer som MGRS eller British Grid Ikke Enigma Ikke Steganography ikke esoteric programming languages ikke prefinders ikke publiserte type ting OG INGEN LØSNINGER TIL AKTIVE NORSKE CACHER.

3 Mer avansert kryptering
Del 1 Mer avansert kryptering

4 Polyalfabetisk kryptering
Mono = enkel Et bokstav erstattes av ett og bare ett annet bokstav eller tegn Poly = flere Et bokstav erstattes av flere andre bokstaver

5 Verktøy Practical Cryptography: American Cryptogram Association: Rumkin: Crypto crack: https://sites.google.com/site/cryptocrackprogram/

6 Polyalfabetisk kryptering
Mest vanlig er Vigeneré The coordinates for the cache are North Five Nine Degrees Four Four Point Eight Nine One Minutes East Zero One Zero Degrees Five Zero Point Three Nine Eight Minutes. Good Luck Ffw vsfppgftxvq rmj mlv amazx eic Zmjml Wghc Fbrv Bqejxij Dasj Yslp Bmagx Vgsfl Gmec Alw Fmesfck Xejr Lcjh Sec Lcjh Hvedcwl Jztq Xwks Gmull Mlicq Lagi Vgsfl Fmesfck. Zsfb Xsud

7 Polyafabetisk - Vigenere
The coordinates MYS TERYMYSTERY MYSTERY = 13,25,19,20,5,18,25 T ROT 13-1 (A=0) = F H ROT 25-1 = F E ROT 19-1 = W C ROT 20-1 = V O ROT 5-1 = S O ROT 18-1 = F Ffw vsfppgftxvq

8 Polyalfabetisk - Vignere
Plain tekst Cipher tekst

9 Polyalfabetisk - Vignere
Nøkkel = Mystery The coordinates for the cache are North Five Nine Degrees Four Four Point Eight Nine One Minutes East Zero One Zero Degrees Five Zero Point Three Nine Eight Minutes. Good Luck Ffw vsfppgftxvq rmj mlv amazx eic Zmjml Wghc Fbrv Bqejxij Dasj Yslp Bmagx Vgsfl Gmec Alw Fmesfck Xejr Lcjh Sec Lcjh Hvedcwl Jztq Xwks Gmull Mlicq Lagi Vgsfl Fmesfck. Zsfb Xsud 56 tegn i mellom Fmesfk. Nøkkel = 2,7,8,28.

10 Vigenere kryptoanalyse
NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight Kryptert med nøkkel: Mystery ZmjmlWghcFbrvBqejxijDasjYslpBmagxVgsflGmecAlw XejrLcjhSecLcjhHvedcwlJztqXwksUmfRzkivLulwXmxff Tekst man tror er i koordinatene = FiveNine FiveNine - iveNineF - veNineFi – eNineFiv - NineFive - ineFiveN - neFiveNi - eFiveNin - FiveNine Søke tekst: eNineFiv: ZmjmlWghcFbrvBqejxijDasjYslpBmagxVgsflGmecAlw eNineFiveNineFiveNineFiveNineFiveNineFiveNine VzbzhRymySterWijfkawZvkoUfdcXhsltIyfbgYrapSys SwonYuwdNwhHpbuDqwiyjdWvoiCsxkHiaJegvnYqgoCikxs

11 Vigenere kryptanalyse
Vigenere er egentlig ROT antall ganger det er bokstaver i nøkkelen. MYSTERY = 7 bokstaver. Mystery (koder = 12,24,18,19,4,17,24) Bokstav 1 = ROT 12 Bokstav 2 = ROT 24 … Bokstav 7 = ROT 24 Bokstav 8 = ROT 12 – tilbake til start Hvert syvende (nøkkel lengde) bokstav har samme ROT verdi. Dette tegne et mønster. Hvert syvende bokstav gruppe har en «normal» bokstav fordeling fordi det er en enkel monoalfabetisk substitution.

12 Oppgave - Vigenere Zmo pi ngxj ltov y efgkx spqyc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Nøkkel = Mystery (koder = 12,24,18,19,4,17,24) Z = 25, M = 12. Z – M = 25 – 12 = 13 = N m = 12, Y = 24. m – Y = 12 – 24 = = 14 = O

13 Columnar Transposition
Enkel men effektivt Pen og papir

14 Columnar Transposition - Encrypt
NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight Nøkkel = M y s t e r y = Tall etter rekkefølgen i alfabetet MYSTERY EMRSTYY NorthFi hNFrtoi veNineD nveNieD egreesF eesregF ourFour oourFur PointEi tPEinoi ghtNine igntNhe OneEast aOseEnt ZeroOne OZnroee ZeroDeg DZeroeg reesFiv Friesev eZeroDo oeDerZo tThreeN etehrTN ineEigh iigeEnh t t Etterpå lese ned fra øverste første kolonne og så kolonne for kolonne til høyre. hneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneeeZTniDFrietegvoNh

15 Columnar Transposition - Decrypt
HneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneeeZTniDFrietegvoNh Lengde = 92 Gjette på nøkkel lengde 7 bokstaver 92/ 7 = 13 r 1 ? 7 kolonner med 13 og en med 1 hN nv ee oo tP ig aO OZ DZ Fr oe et ii t osv osv …… FesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneee ZTniDFrietegvoNh

16 Columnar Transposition - Decrypt
HneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneeeZTniDFrietegvoNh Lengde = 92 Gjette på nøkkel lengde 7 bokstaver 92/ 7 = 13 r 1 ? 7 kolonner med 13 og en med 1 hNFrtoi – N o r t h F i = 2, 6, 4, 5, 1, 3, 7 nveNieD eesregF oourFur tPEinoi igntNhe Øve litt på de neste linjene aOseEnt OZnroee DZeroeg Friesev oeDerZo etehrTN iigeEnh t NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight

17 Bifid - Polybius square - Encrypt
ABCDE Tallene er rad / kolonne 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight N = 33, O = 34, R = 42, T = 44, H = 23 NORTH – Skriv tall vertikalt under bokstavene Og leser av horisontalt N T H R S OBS: To forskjellige måter å gjør det. Hele teksten eller grupper med 5 (evt. x antall) bokstaver.

18 Bifid - Polybius square - Decrypt
N T H R S ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NTHRS = – Skrive horisontalt 33442 – Bøye den i to 34323 – Lese av vertikalt N O R T H

19 Polybius square nøkkler
ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ Key = Mystery = MYSTER. Bokstaver kan bare brukes en gang MYSTE 2 RABCD 3 FGHJK 4 LNOPQ 5 UVWXZ

20 Bifid, trifid, Playfair, ADFG(V)X, two square, four square m. fl.
Masse varianter  Polyalfabetisk Ingen bokstav mønster Alltid et bokstav som mangler mest ofte I/J Playfair har ingen dobbel bokstaver ADFG(D)X har bare 5 eller 6 forskjellige bokstaver. Trifid ADFGVX

21 Oppgave NZDBANRDDAHRKQZCTPGKE Kryptering: Bifid
ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NZDBANR osv osv – Skrive horisonatalt på en linje osv osv – Bøye den i to etter at ALLE tall er ferdige horisontalt. 3x 3x 5x 5x 1x – Lese av vertikalt N O W W E

22 PGP Ikke så vanskelig egentlig Trenger Data program på PC
Trenger en PGP tekst -----BEGIN PGP MESSAGE----- Version: GnuPG v (MingW32) hQEMA/YvZwx7xAA2AQf9GpFFq411IM12e+tWtLPotFkSajTUB/Vw7FG4OVHYiNGz Wx8ZkeQ/Ei0pIfifZ3eL+aNoUHhKbUGwBQSP3Qy7lLQEMvvQ1/08BwhqdGNzhHYq +p6al9TQ9T9gQ2G6ATgG2AjASrzZqBraC6efZedGqC+xrogDd2yadzyGrwYQ6uwL BNHWtn7iJk5afNPzohHMcG9D4Bh80BA0TCBY6+Ke5fuVTwevj7yM2nyv50gji/IU LoO7qlnKUiXqzi8C5TOxWud0kdF6aVCWdoOxn3z1K4/JYxssNMTBT4P5I+l6l1JW i/ggduakvEmnd7gqQiAfmv0/t/jIAG8/VcN8Z92VkdLAKgEHgErTclrkZ0uWfrU4 6W9abbx0REamMu1icm9QJV8kj4DbTgFIpNPRxoIT1DXnmMgg6xo2h9k5n47vF/k1 gb84jj4xVxACLJ+nTg6pkB7vJj6ZdqeyXoni5UBqcfUH+WXovftpPzQ4FG+MHmXp v9k9GQUCNzlLnBXr0czghORXHS7of/wlIF6y88lyQ3xOElkW1JHlZoQNFOzSj+l5 er3ixEOabyGVcJXsj7T4DVGj9AugJbcGynYmFqAfJ4XBGLbojumZM6tCbw4iK3lR 22unpi8/D+XkI7Mhhr6nzreYw+zZN/H2fRYa3A== =WV/1 -----END PGP MESSAGE----- Trenger en nøkkel (t.c. :) Og det er det !! Et advarsel!! På Bærtur (http://coord.info/GC3MYTG) (SPOILER ALERT!!)

23 Bilde manipulering osv.
Del 2 Bilde manipulering osv.

24 Bilde manipulering Kan det være bilde manipulering?
Kontrast og lysstyrke EXIF data RGB farge koder Filer i filer Hva er Steganography

25 Verktøy Verktøy MS Paint og MS Picture Viewer Adobe Photoshop
GIMP: Jeffery’s ExifViewer: Geosetter: PsPad: 7-zip .rar filer:

26 Kan det være bilde manipulering?
Bilder som ikke er på Geocaching.com web server PNG bilder og ikke JPG Bilder med mye ensfarget Hint som sier noe om farge

27 Kontrast og lysstyrke Data maskiner skille mellom to farger som ikke er like bedre enn det menneske øye! Datamaskiner har forskjellige farger (255*255*255) og kan skille mellom forskjeller til 1/ ’te del. MysteryBGorg.png i beskrivelse! (250,250,250) Eksempel oppgave: (arkivert)

28 EXIF Data i bilder EXIF = informasjon om bildet som f.eks. dato og klokkelslett når den var tatt, hvilken type kamera, hvem tok den, koordinater hvis GeoTagged! Her kan man gjemme mye.

29 Hva er gjemt her? MysteryBG2org.png i galeriet.
Eksempel oppgave: (arkivert)

30 RGB Farge koder Alle data bilder er bygd opp fra tre farger
Rød, Grønn, Blå Mengden på hver farge er angitt av et tall fra 0 til 255 Helt rød = RGB(255,0,0) Ikke helt så rød kan være RGB(255,0,59) eller RGB(255,0,10) Trenger verktøy Microsoft Paint fungere helt fint 

31 Hva er gjemt her? MysteryBG2org.png i beskrivelsen (ikke galleriet)

32 Filer i filer Er det bug eller feature?
Man kan koble en annen fil på slutten av et bilde fil uten at bilderviser klager over det Mest ofte er det snakk om .rar fil ofte med passord.

33 Hva er gjemt her? MysteryBG2rar.jpg - bakgrunnsbilde

34 Hva er steganografi? Tekst og bilder gjemt i «pikslene» til et bilde eller lyd fil C:\Users\Andy\Dropbox\Geocaching\MysteryCaches\9-Software and the like\stegano

35 Hjemmelekse Ikke denne gang eller  Takk og lykke til
Husk at cache-eiere oftest vil at boksene logges. Bare spør de om hjelp 


Laste ned ppt "Mystery Masterclass Intermediate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google