Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mystery Masterclass Intermediate. Innhold Beginner inkluderte:- – Enkle regler for å finne ut av hvor man begynner – Verktøyene som er ofte brukt – Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mystery Masterclass Intermediate. Innhold Beginner inkluderte:- – Enkle regler for å finne ut av hvor man begynner – Verktøyene som er ofte brukt – Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mystery Masterclass Intermediate

2 Innhold Beginner inkluderte:- – Enkle regler for å finne ut av hvor man begynner – Verktøyene som er ofte brukt – Hvordan man ser det som ikke sees – ROT13, 47 osv – monoalfabetisk substitution som dancing men, diverse symboler, rare alfabeter, morse osv – Introduksjon til polyalfabetisk som f.eks Vigenere o.l. – Triks med HTML kildekode Innholdet i kurset blir :- – Mer avansert kryptografi (Vigenere, forskjellige kolonne transposisjoner osv) – PGP – HTML farge koder / RGB triksing – EXIF Data i bildene – Bildemanipulering Det blir ikke:- – ikke rare koordinat systemer som MGRS eller British Grid – Ikke Enigma – Ikke Steganography – ikke esoteric programming languages – ikke prefinders ikke publiserte type ting OG INGEN LØSNINGER TIL AKTIVE NORSKE CACHER.

3 Del 1 Mer avansert kryptering

4 Polyalfabetisk kryptering Mono = enkel – Et bokstav erstattes av ett og bare ett annet bokstav eller tegn Poly = flere – Et bokstav erstattes av flere andre bokstaver

5 Verktøy Practical Cryptography: http://practicalcryptography.com/ciphers/ http://practicalcryptography.com/ciphers/ American Cryptogram Association: http://www.cryptogram.org/ http://www.cryptogram.org/ Rumkin: http://rumkin.com/tools/cipher/http://rumkin.com/tools/cipher/ Crypto crack: https://sites.google.com/site/cryptocrackprogram/ https://sites.google.com/site/cryptocrackprogram/

6 Polyalfabetisk kryptering Mest vanlig er Vigeneré The coordinates for the cache are North Five Nine Degrees Four Four Point Eight Nine One Minutes East Zero One Zero Degrees Five Zero Point Three Nine Eight Minutes. Good Luck Ffw vsfppgftxvq rmj mlv amazx eic Zmjml Wghc Fbrv Bqejxij Dasj Yslp Bmagx Vgsfl Gmec Alw Fmesfck Xejr Lcjh Sec Lcjh Hvedcwl Jztq Xwks Gmull Mlicq Lagi Vgsfl Fmesfck. Zsfb Xsud

7 Polyafabetisk - Vigenere The coordinates MYS TERYMYSTERY MYSTERY = 13,25,19,20,5,18,25 T ROT 13-1 (A=0) = F H ROT 25-1 = F E ROT 19-1 = W C ROT 20-1 = V O ROT 5-1 = S O ROT 18-1 = F Ffw vsfppgftxvq

8 Polyalfabetisk - Vignere Plain tekstCipher tekst

9 Polyalfabetisk - Vignere Nøkkel = Mystery The coordinates for the cache are North Five Nine Degrees Four Four Point Eight Nine One Minutes East Zero One Zero Degrees Five Zero Point Three Nine Eight Minutes. Good Luck Ffw vsfppgftxvq rmj mlv amazx eic Zmjml Wghc Fbrv Bqejxij Dasj Yslp Bmagx Vgsfl Gmec Alw Fmesfck Xejr Lcjh Sec Lcjh Hvedcwl Jztq Xwks Gmull Mlicq Lagi Vgsfl Fmesfck. Zsfb Xsud 56 tegn i mellom Fmesfk. Nøkkel = 2,7,8,28.

10 Vigenere kryptoanalyse NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight Kryptert med nøkkel: Mystery ZmjmlWghcFbrvBqejxijDasjYslpBmagxVgsflGmecAlw XejrLcjhSecLcjhHvedcwlJztqXwksUmfRzkivLulwXmxff Tekst man tror er i koordinatene = FiveNine FiveNine - iveNineF - veNineFi – eNineFiv - NineFive - ineFiveN - neFiveNi - eFiveNin - FiveNine Søke tekst: eNineFiv: ZmjmlWghcFbrvBqejxijDasjYslpBmagxVgsflGmecAlw eNineFiveNineFiveNineFiveNineFiveNineFiveNine VzbzhRymySterWijfkawZvkoUfdcXhsltIyfbgYrapSys SwonYuwdNwhHpbuDqwiyjdWvoiCsxkHiaJegvnYqgoCikxs

11 Vigenere kryptanalyse Vigenere er egentlig ROT antall ganger det er bokstaver i nøkkelen. MYSTERY = 7 bokstaver. Mystery (koder = 12,24,18,19,4,17,24) Bokstav 1 = ROT 12 Bokstav 2 = ROT 24 … Bokstav 7 = ROT 24 Bokstav 8 = ROT 12 – tilbake til start Hvert syvende (nøkkel lengde) bokstav har samme ROT verdi. Dette tegne et mønster. – Hvert syvende bokstav gruppe har en «normal» bokstav fordeling fordi det er en enkel monoalfabetisk substitution.

12 Oppgave - Vigenere Zmo pi ngxj ltov y efgkx spqyc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01234567890123456789012345 0 1 2 Nøkkel = Mystery (koder = 12,24,18,19,4,17,24) Z = 25, M = 12. Z – M = 25 – 12 = 13 = N m = 12, Y = 24. m – Y = 12 – 24 = -12. -12 + 26 = 14 = O

13 Columnar Transposition Enkel men effektivt Pen og papir

14 Columnar Transposition - Encrypt NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight Nøkkel = M y s t e r y = 2 6 4 5 1 3 7 - Tall etter rekkefølgen i alfabetet MYSTERY EMRSTYY 2645137 1234567 NorthFi hNFrtoi veNineD nveNieD egreesF eesregF ourFour oourFur PointEi tPEinoi ghtNine igntNhe OneEast aOseEnt ZeroOne OZnroee ZeroDeg DZeroeg reesFiv Friesev eZeroDo oeDerZo tThreeN etehrTN ineEigh iigeEnh t t Etterpå lese ned fra øverste første kolonne og så kolonne for kolonne til høyre. hneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneeeZTniDFr ietegvoNh

15 Columnar Transposition - Decrypt HneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEo eguohneeeZTniDFrietegvoNh Lengde = 92 Gjette på nøkkel lengde 7 bokstaver 92/ 7 = 13 r 1 ? 7 kolonner med 13 og en med 1 hN nv ee oo tP ig aO OZ DZ Fr oe et ii t osv osv …… FesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguohneee ZTniDFrietegvoNh

16 Columnar Transposition - Decrypt HneotiaODFoeiNveoPgOZZretitFesuEnsneiDegrNrriterreehetieFnNEoosrrEoeguoh neeeZTniDFrietegvoNh Lengde = 92 Gjette på nøkkel lengde 7 bokstaver 92/ 7 = 13 r 1 ? 7 kolonner med 13 og en med 1 hNFrtoi – N o r t h F i = 2, 6, 4, 5, 1, 3, 7 nveNieD eesregF oourFur tPEinoi igntNhe Øve litt på de neste linjene aOseEnt OZnroee DZeroeg Friesev oeDerZo etehrTN iigeEnh t NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight

17 Bifid - Polybius square - Encrypt 12345 1 ABCDE Tallene er rad / kolonne 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NorthFiveNineDegreesFourFourPointEightNineOne EastZeroOneZeroDegreesFiveZeroDotThreeNineEight N = 33, O = 34, R = 42, T = 44, H = 23 NORTH – Skriv tall vertikalt under bokstavene 33442 34243 Og leser av horisontalt 33 44 23 42 43 N T H R S OBS: To forskjellige måter å gjør det. Hele teksten eller grupper med 5 (evt. x antall) bokstaver.

18 Bifid - Polybius square - Decrypt N T H R S 12345 1 ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NTHRS = 33 44 23 43 23 – Skrive horisontalt 33442 – Bøye den i to 34323 33 34 43 42 23 – Lese av vertikalt N O R T H

19 Polybius square nøkkler 12345 1 ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ Key = Mystery = MYSTER. Bokstaver kan bare brukes en gang 12345 1 MYSTE 2 RABCD 3 FGHJK 4 LNOPQ 5 UVWXZ

20 Bifid, trifid, Playfair, ADFG(V)X, two square, four square m. fl. Masse varianter Polyalfabetisk Ingen bokstav mønster Alltid et bokstav som mangler mest ofte I/J Playfair har ingen dobbel bokstaver ADFG(D)X har bare 5 eller 6 forskjellige bokstaver. Trifid ADFGVX

21 Oppgave NZDBANRDDAHRKQZCTPGKE Kryptering: Bifid 12345 1 ABCDE 2 FGHIK 3 LMNOP 4 QRSTU 5 VWXYZ NZDBANR 33 55 14 12 11 33 42 osv osv – Skrive horisonatalt på en linje 33551412113342 osv osv – Bøye den i to etter at ALLE tall er ferdige horisontalt. 3x 3x 5x 5x 1x – Lese av vertikalt N O W W E

22 PGP Ikke så vanskelig egentlig Trenger Data program på PC – http://www.gpg4win.de/ http://www.gpg4win.de/ Trenger en PGP tekst -----BEGIN PGP MESSAGE----- Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) hQEMA/YvZwx7xAA2AQf9GpFFq411IM12e+tWtLPotFkSajTUB/Vw7FG4OVHYiNGz Wx8ZkeQ/Ei0pIfifZ3eL+aNoUHhKbUGwBQSP3Qy7lLQEMvvQ1/08BwhqdGNzhHYq +p6al9TQ9T9gQ2G6ATgG2AjASrzZqBraC6efZedGqC+xrogDd2yadzyGrwYQ6uwL BNHWtn7iJk5afNPzohHMcG9D4Bh80BA0TCBY6+Ke5fuVTwevj7yM2nyv50gji/IU LoO7qlnKUiXqzi8C5TOxWud0kdF6aVCWdoOxn3z1K4/JYxssNMTBT4P5I+l6l1JW i/ggduakvEmnd7gqQiAfmv0/t/jIAG8/VcN8Z92VkdLAKgEHgErTclrkZ0uWfrU4 6W9abbx0REamMu1icm9QJV8kj4DbTgFIpNPRxoIT1DXnmMgg6xo2h9k5n47vF/k1 gb84jj4xVxACLJ+nTg6pkB7vJj6ZdqeyXoni5UBqcfUH+WXovftpPzQ4FG+MHmXp v9k9GQUCNzlLnBXr0czghORXHS7of/wlIF6y88lyQ3xOElkW1JHlZoQNFOzSj+l5 er3ixEOabyGVcJXsj7T4DVGj9AugJbcGynYmFqAfJ4XBGLbojumZM6tCbw4iK3lR 22unpi8/D+XkI7Mhhr6nzreYw+zZN/H2fRYa3A== =WV/1 -----END PGP MESSAGE----- Trenger en nøkkel (t.c. :) Og det er det !! Et advarsel!! På Bærtur (http://coord.info/GC3MYTG)..... (SPOILER ALERT!!)http://coord.info/GC3MYTG)

23 Del 2 Bilde manipulering osv.

24 Bilde manipulering Kan det være bilde manipulering? Kontrast og lysstyrke EXIF data RGB farge koder Filer i filer Hva er Steganography

25 Verktøy – MS Paint og MS Picture Viewer – Adobe Photoshop – GIMP: http://www.gimp.org/http://www.gimp.org/ – Jeffery’s ExifViewer: http://regex.info/exif.cgihttp://regex.info/exif.cgi – Geosetter: http://www.geosetter.de/enhttp://www.geosetter.de/en – PsPad: http://www.pspad.com/en/http://www.pspad.com/en/ – 7-zip.rar filer: http://www.7-zip.org/http://www.7-zip.org/

26 Kan det være bilde manipulering? Bilder som ikke er på Geocaching.com web server PNG bilder og ikke JPG Bilder med mye ensfarget Hint som sier noe om farge

27 Kontrast og lysstyrke Data maskiner skille mellom to farger som ikke er like bedre enn det menneske øye! – Datamaskiner har 16.581.375 forskjellige farger (255*255*255) og kan skille mellom forskjeller til 1/16581375’te del. MysteryBGorg.png i beskrivelse! – (250,250,250) Eksempel oppgave: http://coord.info/GC1F0P3 (arkivert)http://coord.info/GC1F0P3

28 EXIF Data i bilder EXIF = informasjon om bildet som f.eks. dato og klokkelslett når den var tatt, hvilken type kamera, hvem tok den, koordinater hvis GeoTagged! Her kan man gjemme mye.

29 Hva er gjemt her? MysteryBG2org.png i galeriet. http://www.geocaching.com/geocache/GC4QM10_mystery-masterclass-intermediate Eksempel oppgave: http://coord.info/GC2E539 (arkivert)http://coord.info/GC2E539

30 RGB Farge koder Alle data bilder er bygd opp fra tre farger – Rød, Grønn, Blå – Mengden på hver farge er angitt av et tall fra 0 til 255 – Helt rød = RGB(255,0,0) – Ikke helt så rød kan være RGB(255,0,59) eller RGB(255,0,10) Trenger verktøy – Microsoft Paint fungere helt fint

31 Hva er gjemt her? MysteryBG2org.png i beskrivelsen (ikke galleriet)

32 Filer i filer Er det bug eller feature? Man kan koble en annen fil på slutten av et bilde fil uten at bilderviser klager over det Mest ofte er det snakk om.rar fil ofte med passord.

33 Hva er gjemt her? MysteryBG2rar.jpg - bakgrunnsbilde http://www.geocaching.com/geocache/GC4QM10_mystery-masterclass-intermediate

34 Hva er steganografi? Tekst og bilder gjemt i «pikslene» til et bilde eller lyd fil C:\Users\Andy\Dropbox\Geocaching\MysteryCaches\9-Software and the like\stegano

35 Hjemmelekse Ikke denne gang  eller Takk og lykke til Husk at cache-eiere oftest vil at boksene logges. Bare spør de om hjelp


Laste ned ppt "Mystery Masterclass Intermediate. Innhold Beginner inkluderte:- – Enkle regler for å finne ut av hvor man begynner – Verktøyene som er ofte brukt – Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google