Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør

2 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skala Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under 60 60-69 70-79 80 -> Medarbeidertilfredshet 81 Indre motivasjon 73 Arbeidsinnsats 88 Ekstrarolleatferd 76 Turnoverintensjon (R)* 71 Måleområdene er indekser fra 0-100 ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering 71 80 73 59 58 Ledelse av mennesker Styring (kun adm.) Tilretteleggelse (kun faglig) Resultatoppfølging 74 65 75 65 Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling 63 66 67 49 Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro 82 71 73

3 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skalaMåleområdene er indekser fra 0-100 ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Administrativt ansatte Medarbeidertilfredshet 82 Indre motivasjon 67 Arbeidsinnsats 87 Ekstrarolleatferd 79 Turnoverintensjon (R)* 68 Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering 67 79 62 64 Ledelse av mennesker Styring (kun adm.) Resultatoppfølging 76 65 68 Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling 65 68 71 51 Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro 84 76 78 Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under 60 60-69 70-79 80 ->

4 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skalaMåleområdene er indekser fra 0-100 ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Faglig ansatte Medarbeidertilfredshet 80 Indre motivasjon 82 Arbeidsinnsats 88 Ekstrarolleatferd 71 Turnoverintensjon (R)* 77 Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering 78 82 63 55 48 Ledelse av mennesker Tilretteleggelse (kun faglig) Resultatoppfølging 71 75 61 Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling 60 63 61 45 Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro 79 63 65 Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under 60 60-69 70-79 80 ->

5 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Oppfølgingsprosessen – AMU 08 - status  Strakstiltak: Mobberapportering er fulgt opp av ledere der dette har vært aktuelt. Bistand fra toppledelsen, HR og Psykologbistand i dette arbeidet. Retningslinjer for hvordan mobbing skal følges opp er lagt ut på BIKUBEN.  Avdelingsledere har presentert overordnede resultater og avdelingsresultater for sin avdeling før sommeren 2008, og utdypet styrker og utfordringer.  Avdelingsledere har i samråd med sine avdelinger definert mål og tiltaksplaner for sitt arbeidsmiljø, og rapportert dette per 1. september 2008.  Toppledelsen har fått innsikt i innrapporterte tiltak, og både arbeidsmiljøtiltak og lederevalueringsresultater følges opp i linjen.  BAMU får innsyn i generelle arbeidsmiljøresultater på avdelingsnivå, men ikke lederevalueringer.  BAMU får innsyn i oppfølgingstiltak på avdelingsnivå  Forslag til overordnede BI tiltak er drøftet med BAMU

6 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Fokusområder – arbeidsmiljø mot 2010 1.Systematisere kompetanseutvikling 2.Styrke konflikthåndtering/forebygge mobbing 3.Forebygge negativ stress

7 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 1. Systematisere kompetanseutvikling Mål  Styrke personlig mestring, øke kvaliteten i forskning, undervisning og administrasjon, styrke omstillings og endringsevne, øke produktivitet, styrke organisatorisk tilhørighet, redusere uønsket turnover Tiltak  Synliggjøring og strategisk forankring av eksisterende kompetanseutviklingstiltak  Fokusere individuell kompetanseutvikling/karriereplanlegging gjennom medarbeidersamtale/PLUS samtale (ledere)  Utvikle kvalifiseringsprogram for høyskolelektorer  Videreutvikle engelskopplæring  Videreutvikle pedagogisk opplæring for alle faglige  Utvikle skreddersydd introduksjonsprogram for faglige medarbeidere  Utvikle opplæringsprogram for studieadministrative medarbeidere

8 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 2. Styrke konflikthåndtering/forebygge mobbing Mål  Øke trivsel, redusere sykefravær, styrke innovasjonsevnen ved å konstruktiv håndtering av uenighet, sikre produktivt arbeid Tiltak  Implementere retningslinjer for konflikthåndtering  Gjennomføre opplæring/trening i konflikthåndtering for alle ledere, HR, samt tillitsvalgte og verneombud  Tydeliggjøre grenser for akseptabel atferd og kommunikasjon  Tematisere arbeidsmiljøforhold i avdelingsmøter, samt i medarbeidersamtaler/PLUS samtaler  Understreke medvirkningsansvar

9 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 3. Forebygge negativt stress MÅL:  Redusere sykefravær, øke trivsel, øke produktivitet, redusere konfliktnivå TILTAK  Styrke mestringsevnen (pkt 1 - kompetanseutvikling)  Styrke konflikthåndtering (pkt 2)  Klargjøre ansvar og forventninger til den enkelte og avklare prioriteringer gjennom medarbeidersamtalen/PLUS samtalen.  Tydeliggjøre arbeidsprosesser og ansvarsforhold i organisasjonen  Tilby kurs i stressmestring  Trene ledere til å bli oppmerksomme på stressymptomer


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google