Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør

2 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skala Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under > Medarbeidertilfredshet 81 Indre motivasjon 73 Arbeidsinnsats 88 Ekstrarolleatferd 76 Turnoverintensjon (R)* 71 Måleområdene er indekser fra ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering Ledelse av mennesker Styring (kun adm.) Tilretteleggelse (kun faglig) Resultatoppfølging Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro

3 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skalaMåleområdene er indekser fra ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Administrativt ansatte Medarbeidertilfredshet 82 Indre motivasjon 67 Arbeidsinnsats 87 Ekstrarolleatferd 79 Turnoverintensjon (R)* 68 Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering Ledelse av mennesker Styring (kun adm.) Resultatoppfølging Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under >

4 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 * Reversert skalaMåleområdene er indekser fra ved formelen: (gjennomsnitt av variabler i faktor – 1)*25 Hovedresultater Faglig ansatte Medarbeidertilfredshet 80 Indre motivasjon 82 Arbeidsinnsats 88 Ekstrarolleatferd 71 Turnoverintensjon (R)* 77 Ansatte Ledelse Organisasjon Tilhørighet og strategi Innhold i jobben Jobbautonomi Kollegial støtte Stress (R)* Konflikthåndtering Ledelse av mennesker Tilretteleggelse (kun faglig) Resultatoppfølging Effektiv organisering Samspill Informasjon Kompetanseutvikling Tilhørighet Toppledelse Strategi og fremtidstro Svakt resultat Hastetiltak påkrevet Laveste akseptable resultat Utviklingstiltak bør iverksettes Godt resultat Utviklingstiltak bør vurderes ut fra ambisjonsnivå Sterkt resultat, men lider organisasjonen av for stor selvtilfredshet? Under >

5 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Oppfølgingsprosessen – AMU 08 - status  Strakstiltak: Mobberapportering er fulgt opp av ledere der dette har vært aktuelt. Bistand fra toppledelsen, HR og Psykologbistand i dette arbeidet. Retningslinjer for hvordan mobbing skal følges opp er lagt ut på BIKUBEN.  Avdelingsledere har presentert overordnede resultater og avdelingsresultater for sin avdeling før sommeren 2008, og utdypet styrker og utfordringer.  Avdelingsledere har i samråd med sine avdelinger definert mål og tiltaksplaner for sitt arbeidsmiljø, og rapportert dette per 1. september  Toppledelsen har fått innsikt i innrapporterte tiltak, og både arbeidsmiljøtiltak og lederevalueringsresultater følges opp i linjen.  BAMU får innsyn i generelle arbeidsmiljøresultater på avdelingsnivå, men ikke lederevalueringer.  BAMU får innsyn i oppfølgingstiltak på avdelingsnivå  Forslag til overordnede BI tiltak er drøftet med BAMU

6 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Fokusområder – arbeidsmiljø mot Systematisere kompetanseutvikling 2.Styrke konflikthåndtering/forebygge mobbing 3.Forebygge negativ stress

7 Arbeidsmiljøundersøkelsen Systematisere kompetanseutvikling Mål  Styrke personlig mestring, øke kvaliteten i forskning, undervisning og administrasjon, styrke omstillings og endringsevne, øke produktivitet, styrke organisatorisk tilhørighet, redusere uønsket turnover Tiltak  Synliggjøring og strategisk forankring av eksisterende kompetanseutviklingstiltak  Fokusere individuell kompetanseutvikling/karriereplanlegging gjennom medarbeidersamtale/PLUS samtale (ledere)  Utvikle kvalifiseringsprogram for høyskolelektorer  Videreutvikle engelskopplæring  Videreutvikle pedagogisk opplæring for alle faglige  Utvikle skreddersydd introduksjonsprogram for faglige medarbeidere  Utvikle opplæringsprogram for studieadministrative medarbeidere

8 Arbeidsmiljøundersøkelsen Styrke konflikthåndtering/forebygge mobbing Mål  Øke trivsel, redusere sykefravær, styrke innovasjonsevnen ved å konstruktiv håndtering av uenighet, sikre produktivt arbeid Tiltak  Implementere retningslinjer for konflikthåndtering  Gjennomføre opplæring/trening i konflikthåndtering for alle ledere, HR, samt tillitsvalgte og verneombud  Tydeliggjøre grenser for akseptabel atferd og kommunikasjon  Tematisere arbeidsmiljøforhold i avdelingsmøter, samt i medarbeidersamtaler/PLUS samtaler  Understreke medvirkningsansvar

9 Arbeidsmiljøundersøkelsen Forebygge negativt stress MÅL:  Redusere sykefravær, øke trivsel, øke produktivitet, redusere konfliktnivå TILTAK  Styrke mestringsevnen (pkt 1 - kompetanseutvikling)  Styrke konflikthåndtering (pkt 2)  Klargjøre ansvar og forventninger til den enkelte og avklare prioriteringer gjennom medarbeidersamtalen/PLUS samtalen.  Tydeliggjøre arbeidsprosesser og ansvarsforhold i organisasjonen  Tilby kurs i stressmestring  Trene ledere til å bli oppmerksomme på stressymptomer


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 Sentrale oppfølgingtiltak Wenche H. Nilsen HR direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google