Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 34-10 Måling av forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 34-10 Måling av forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 34-10 Måling av forskning

2 2 Måling av forskning Sakene 34 – 37 henger i noen grad sammen ved at alle berører tema om ”måling av forskning” (resultater, effekter, ressurstilgang og internasjonalisering) – og er relevante i forhold til arbeidet med å utvikle et ’forskningsbarometer’ (jf. sak 34-10).

3 3 Det er særlig viktig at utvalget drøfter Formålet med et forskningsbarometer Tar stilling til problemstillinger som er relevante for utformingen av et oppdrag som skal gi grunnlag for utviklingen av en pilot og videre utvikling av barometeret.

4 4 Forskningsbarometerets formål gi grunnlag for en mer systematisk tilnærming til en analyse av sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater. måle utviklingen i norsk forskning over tid, både nasjonalt og relativt til andre land. måle tilstanden nasjonalt, for ulike sektorer og ideelt sett på forsker- og forskergruppenivå. kunne brukes av myndigheter, institusjoner, forskere og forskergrupper som et kunnskapsgrunnlag, og som hjelpemiddel for å utforme resultatmål og utforme tiltak og virkemidler. publiseres årlig – suppleres med kvalitative vurderinger.

5 5 Avgrensning ift mandat? Mandat: ’gi råd om gode overordnede resultatmål og indikatorer’. Utvalget: avgrenser sitt arbeid til å gi gode råd om indikatorer, mens det må være opp til (politiske) beslutningstakere å formulere resultatmål.

6 6 Har vi et godt nok kunnskapsgrunnlag … til å forstå og måle sammenhengen mellom mål, virkemidler, resultater og effekter? Utvalget kan gi råd til myndighetene om at kunnskapsgrunnlaget bør styrkes bl.a.: –at også andre land etablerer systemer for registrering av forskningsresultater mest mulig tilsvarende det norske –måling av effekter av forskning

7 7 Dimensjoner Forskning av høy kvalitet Internasjonalisering Effektiv bruk av ressurser Reproduksjon gjennom rekruttering? Samfunnsmessige effekter? Ressurstilgang?

8 8 Forskning av høy kvalitet Forslag til indikatorer: Antall publikasjoner i kanaler med fagfellevurdering Antall sider publisert i slike kanaler Antall siteringer i kanaler med fagfellevurdering/kvalitetskontroll H-indeks (h er antall publikasjoner som er sitert minst h ganger) Antall nedlastinger gjennom web-en (evt. siteringer i Google Scholar) Andre? Kvalitetsmål tilpasset andre sektorer + systemegenskaper?

9 9 Internasjonalisering Forslag til indikatorer: –Andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap –Andel internasjonal (EU) finansiering i total offentlig finansiering –Begge justert for fagsammensetning og landstørrelse Andre? –’Deltagelse’ og ’retur’ mer relevant ift EU? Er internasjonalisering egen dimensjon?

10 10 Effektivitet Resultatindikatorene (1-7) skal beregnes både per forskerårsverk og per samlet prisjustert FoU-bevilgning. Vurdere eventuelle indekser for resultatindikatorer Andre? –UiT-undersøkelse? –Bruk av FoU i offentlig sektor (siteringer i NoU+meldinger)?

11 11 Forskningsbarometer: Videre arbeid Med bakgrunn i utvalgets diskusjon (også hva gjelder internasjonalisering, samfunnseffekter og ressurstilgang) settes det ut et oppdrag. Første leveransen vil være å få fram data og vurderinger av de indikatorene vi så langt har pekt ut (neste møte?). Deretter skal oppdragtaker bistå utvalget med råd og data i den videre utviklingen av Forskningsbarometeret (prosessoppdrag).


Laste ned ppt "Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 34-10 Måling av forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google