Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAUS Planleggingsgruppemøte 4.2.2015 Agnethe Sidselrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAUS Planleggingsgruppemøte 4.2.2015 Agnethe Sidselrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 GAUS Planleggingsgruppemøte 4.2.2015 Agnethe Sidselrud

2 Arbeidsgrupper, vurderinger og anbefalinger (hva er formålet med GAUS?) Samtykke Juridisk vurdering 2013 Prosessen videre

3 Arbeidsgruppe 1999 Oppnevnt av Dept. NTNU, HIST, NNR, LK, KIM, USIT, ANSA, NOKUT, KD Gi råd om opprettelsen av et nasjonalt register/ en database for godkjenning av utenlandsk utdanning. Innstilling mars 2000 Konklusjon: behov for en nasjonal godkjenningsdatabase Effektivisering og kvalitetssikring av godkjenningsarbeidet Bidra til mer åpne prosedyrer og enhetlige kriterier i arbeidet

4 Arbeidsgruppe 1999 Et frittstående register Godkjenningsmodulen i FS skal utvikles som saksbehandlingsverktøy slik at inst. som bruker FS kunne legge inn saker i NAG via denne modulen. Definerte fem hovedgrupper med data (personalia, studierelatert info, godkjenningsresultat, admin. opplysninger, utdanningsinformasjon)

5 Lansert i 2001 Utviklet som lukket database Ikke tilstrekkelig kvalitetssikring på vedtakene Største svakhet: inneholder ikke nok informasjon om grunnlaget for vedtakene Uten styringsgruppe/ekspertgruppe

6 Arbeidsgruppe 2009 Arbeidsgruppens mandat å vurdere om en ny versjon av NAG kunne utformes slik at informasjon kunne gjøres allment tilgjengelig (å gi arbeidsgivere en god oversikt over godkjenningspraksis knyttet til utenlandsk utdanning) Vurdere hva slags godkjenningssaker som skal offentliggjøres og hvilken form skal slike offentliggjorte data ha

7 Formål Forenkling og effektivisering av godkjenningsarbeidet Likebehandling av søkere Bedre informasjon om godkjenninger Redusert saksbehandlingstid Bedre mulighetene for innhenting av statistikk om personer i Norge med høyere utdanning fra utlandet

8 Arbeidsgruppe 2009 NOKUT NTNU NSU BI KIM HIO UIO SO Leverte innstilling 2009

9 Innstilling Utfordringer med kvalitetssikring – «Selv om lærestedene er autonome og ingen har sanksjonsmyndighet overfor inst. som eventuelt fatter feil vedtak, føler institusjonsrepresentantene i arbeidsgruppen seg trygge på at dialogen saksbehandlere imellom er av en slik art at innspill om forbedringer og påpeking av eventuelle feil eller svakheter ved enkelte vedtak, blir tatt imot positivt som er forsøk på å heve kvaliteten og likebehandling i sektoren»

10 Innstilling Lukket NAG-database, hvor en del av vedtakene samtidig kan gi grunnlag for publisering i en offentlig godkjenningsdatabase Grunnlaget for vellykket database er kvaliteten på dataene – Prosedyrer i databasen – God saksbehandlingsskikk

11 Innstilling Øke bla- og søkemulighetene Pågående saker synlige Grunnlaget for vedtakene og scannede dokumenter vil kunne gi et innsyn og større grad av etterprøving Webportal, nettside, informasjon om det norske godkjenningssystemet Styringsgruppe

12 Arbeidsgruppe 2011 Konkretisere anbefalingene fra arbeidsgruppen AD2009 NTNU, USIT, UIO, NOKUT, KD Formålet med basen: sikre informasjonsdeling, dra gjensidig nytte av hverandres kompetanse, redusert saksbehandlingstid, normerende effekt, likebehandling Søke opp saker

13 KDs oppnevningsbrev «Departementet har vurdert de ulike anbefalingene fra arbeidsgruppens rapport og har besluttet at den nye basen: Skal være lukket Skal knyttes til et saksbehandlerverktøy (FS) Skal være obligatorisk Skal inneholde vedlegg og begrunnelser slik at det er mulig å vurdere kvaliteten på vedtaket Skal legge til rette for erfaringsutveksling, presedens, samarbeid og bedre kvaliteten på vedtakene»

14 Kravspesifikasjon Lukket database, på sikt en åpen modul Hele grader, delstudier, innpassingssaker Et fagråd Scannede dokumenter Kommentarfunksjon Felter

15 Behandlingsgrunnlag Samtykke eller Hjemmel

16 Juridisk vurdering 2013 Behandling av personopplysninger i GAUS hjemlet i lov (Forskrift om kvalitetssikring av høyere utdanning) Forskriften pålegger institusjonene rapportering av godkjenningsvedtak til NOKUT (forskrift) via godkjenningsdatabase (merknad) Vurdering av innhold gjort av jurist på bakgrunn av oversikt over feltene, behandling innmeldt til personvernombud ved UiO

17 Ekspertgruppe for GAUS Utarbeide rutiner for bruk av opplysninger i GAUS Rutiner ved mistanke for uregelmessigheter Utarbeide/vedlikeholde felles rutiner for kvalitetssikring av informasjon i GAUS

18 Veien videre KD arbeider med å oppdatere forskriften Studentrettet nettside Ny gjennomgang – Adresse


Laste ned ppt "GAUS Planleggingsgruppemøte 4.2.2015 Agnethe Sidselrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google