Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker og utfordringer D 2280 2010 - 2011. Mitt Rotary Medlem fra 2001 President i Huseby -Flatås 2007 – 2008 District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker og utfordringer D 2280 2010 - 2011. Mitt Rotary Medlem fra 2001 President i Huseby -Flatås 2007 – 2008 District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker og utfordringer D 2280 2010 - 2011

2 Mitt Rotary Medlem fra 2001 President i Huseby -Flatås 2007 – 2008 District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007 DG 2010 – 2011 Noen inntrykk fra min tid: – –Et nytt nettverk og kameratskap – –Foredragene og bedriftsbesøkene – –Rotary er en internasjonal organisasjon – –De gode gjerninger: PolioPluss Handicamp Utvekslingsstudenter GSE RYLA-seminarer Lokale og internasjonale prosjekter: …..

3 Min ambisjon Stolthet av å være Rotarianer – –Det må være attraktivt å være med i Rotary Rotary som organisasjon må oppfattes som samfunnsnyttig – –Ordføreren må av og til henvise til hva Rotary gjør

4 Min ambisjon Klubben som en ressursbrønn Rotary ganger andre

5 Ditt Presidentår Hvordan vil du videreutvikle din klubb?

6 Ambisjon Hvilken ambisjon har du for din klubb?

7 Ditt Presidentår Tilstanden i din klubb? Klubbplanen Mer Rotary? Kom i gang med forberedelsene! Klubbene bestemmer egen aktivitet! Hva kan distriktet hjelpe til med?

8 Status og muligheter – – - mange klubber med god aktivitet Økende/stabil høy gjennomsnittsalder – –– få inn ”ungdommen” Det er ikke attraktivt nok å være med i Rotary – –– omdømme må forbedres – –Klubben må bli en ressursbrønn

9 Rotary i kortversjon ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon med 1,2 millioner kvinner og menn i mer enn 32 000 klubber i omlag 200 land. I Norge er det 13 000 Rotarianere fordelt på 330 klubber. ROTARYs motto er "Service Above Self" som betyr "Å gagne andre". – –Rotary arbeider for å gagne andre gjennom prosjekter lokalt og internasjonalt. – –Det legges stor vekt på fremme av etisk standard i all yrkesvirksomhet. – –Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende virksomhet over landegrensene. Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i arbeidet med å utrydde polio over hele verden. ROTARY er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning.

10 Typisk Rotary klubb (XXXXX Rotaryklubb) Vi er ”38” medlemmer fra forskjellige yrker: ”10” kvinner og ”28” menn Vi møtes hver tirsdag kl 1830 – 1930 på xxx Foredrag – –Kompetanse, motivasjon, innsikt, mangfold Alle er med i en komité - rotasjonsprinsippet Vi har noen ”sosiale ” aktiviteter m/uten ledsager Vi deltar i programmer og prosjekter både lokalt og internasjonalt ??? Møter vi opp for å bli underholdt???

11 Fantastiske Rotary Vi har gode og informative foredrag på de fleste klubbmøtene Rotary er et spennende yrkesrettet nettverk, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt Sammen – –bekjemper vi fattigdom – –betaler vi for studier i konflikt- og fredsstudier – –bekjemper vi analfabetisme – –utrydder vi polio – –……. Og vi har prosjekter til glede og nytte for lokalsamfunnet Men har vi entusiasme ?? Vi deler ut Paul Harris for samfunnsnyttig arbeid

12 Fantastiske Rotary Bør vi ikke dele med mange flere?

13

14 Skal vi være enige om at vi vil fortsette med Fornyelse Foryngelse Forbedret omdømme!

15 Fornyelse, Foryngelse og Forbedret omdømme Fornyelse – –Er Rotary i tiden og interessant for nye medlemmer? Hvordan finner vi ut det? – –Oppfattes Rotary som uegen- og samfunnsnyttig? – –Mangfold og engasjement Foryngelse – –Fra ”65 til 55” – –Bør de yngste medlemmene i klubbene stå for rekrutteringen! Forbedring av omdømmet til Rotary i samfunnet – –Fra ”En klubb for gamle menn, kvinnefientlig og lukket” – –Til yrkesbasert nettverk, samfunnsaktiv, åpen, i tiden og attraktiv

16 Hva kan du gjøre?

17 Dine mål ? Mine ambisjoner og endelige anbefalinger legges fram på PETS på Oppdal 17. – 18. april 2010

18 Din klubbplan Involver ditt styre og din klubb og start arbeidet så snart som mulig Hva ønsker du å rapportere om dine planer innen 1. mai 2009?


Laste ned ppt "Tanker og utfordringer D 2280 2010 - 2011. Mitt Rotary Medlem fra 2001 President i Huseby -Flatås 2007 – 2008 District Trainer i Distrikt 2280 i 2006-2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google