Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? ___________________________

2 Innhold  Hva er Rotary?  Hvem kan bli medlemmer i Rotary?  Hvordan organiseres rekruttering i Rotary?  Hvorfor skal jeg bli medlem i Rotary?  Hvor lang tid tar det å bli rotarianer? Presentasjonen er utarbeidet av IPDG Oddbjørn Øien, og Distriktssekretær Jon L. Gjemble

3

4 Medlemsstatus i Distrikt 2280

5 Evaluering av Medlemskapsfakta Medlems-sammensetning  Menn har 85% andel, og den er sakte synkende.  Kvinner har 15% andel, og den er sakte økende.  Det er fortsatt langt igjen til 50/50, eller 40/60  Har vi sammensetning som gjenspeiler sam- funnet vi er en del av?  Går ønsket utvikling for sent? Medlemmenes alder  Rotarianeren er i gjennom- snitt 61,4 år gammel  Den mannlige rotarianer er 62,7 år  Den kvinnelige rotarianer er 53,8 år  Både menn og kvinner reduserer sin gjennom- snittsalder, -kvinnene mest.  Alle aldersgrupper skal være representert i Rotary?

6 Medlemsmasse evaluert mot demografi og samfunn 130 708 Nord Trøndelag 286 729 Sør Trøndelag 248 727 Møre- og Romsdal 666 164 Erfaring og praksis fra Rotary Worldwide viser at det finnes en rotarianer for hver 150 innbygger. Da skulle vi ha hatt ca 4500 rotarianere i vårt distrikt ! Vi er imidlertid under 2000 registrerte medlemmer !

7 Hva er Rotary ?  Rotary ble stiftet av Paul P. Harris, i Chicago i 1905  Regelmessige treff  Utvide vennekretsen  Vekslende møtesteder  En representant fra hvert yrke  Lære noe om andres yrker

8 Rotary International  Rotary er verdens største yrkes- og service-organisasjon med 1,2 millioner kvinner og menn som representerer ulike yrker.  Rotary består av 32 000 klubber i mer enn 200 land.  I Norge er det 13 000 Rotarianere fordelt på 330 klubber.  I Distrikt 2280 er det 1980 Rotarianere fordelt på 56 klubber.

9 Service above self  Rotary’s motto er ”Service above self” som betyr ”Å gagne andre”.  Vi arbeider for å gagne andre gjennom hjelpeprosjekter lokalt og internasjonalt, med å gjøre bruk av vår yrkeskompetanse, og rotarianerens aktive og positive holdning.  Vi legger stor vekt på fremme av etisk og moralsk standard i all yrkesvirksomhet.

10 4 – spørsmålsprøven i Rotary 1. Er det sannhet? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være det beste for alle det angår?

11 Rotary Foundation  Rotary Foundation er verdens største privatfinansierte humanitære fond  Gjennom finansiering av vaksinasjons- programmer har Rotary vært ledende deltager i utryddelse av polio over hele verden (PolioPlus)  De 2 siste år har Bill Gates støttet Rotary Foundation med over 500 mill USD, for å utrydde polio.

12 De 4 Rotary Avenyer 1. Klubbtjenesten Programkomite Arrangementskomite Info/PR/Web 2. Ungdomstjenesten Rotaract, Roundtrip RYLA, GSE, Handicamp, Ungt Entreprenørskap 3. Samfunnstjenesten Nasjonale prosjekter Lokale prosjekter 4. Internasjonal tjeneste Ungdomsutveksling Internasjonale prosjekter

13 Klubb-møtene  Ukentlige møter: (På valgfrie dager)  Minimum 1 times møte  10 min til president og adm.  5 min til et medlem, med valgfritt tema (3-min)  40 min til hovedforedrag om ulike fag- eller samfunnsområder  5 min til oppsummering og avslutning  Foredragene:  Spenner vidt og er til god hjelp for din kompetanse-utvikling og verdensforståelse

14 Rotarykalenderens temavalg MånedTema JuliFritt valgte tema AugustMedlemskap og rekruttering SeptemberFokus på ungdom, kommunikasjon, opplæring OktoberFokus på yrker, blant annet; nye landsmenn NovemberRotary Foundation, prosjekter, støtte, bidrag DesemberRotaryfamilien, litt tid for hverandre JanuarØkt kunnskap om Rotary FebruarInternasjonalt samarbeide, prosjekter, utvekslinger, GSE, Roundtrip mv. MarsFokus på opplæring (I Rotary og samfunn) AprilFokus på PR/Web/presse/kommunikasjon MaiVenner og kameratskap, på klubb-distrikt- lands-og internasjonalt nivå JuniEvaluering av hva vi har gjort, og etablering av nye planer. Rotering. Guvernør- og presidentskifte

15 Hvem kan bli medlemmer i Rotary?  Voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.  Innehar en ledende eller selvstendig stilling innen yrket, bedriften, eller organisasjonen.  Er personlig, aktivt virksom innen sitt yrke, eller den klassifikasjonen som vedkommende dekker.  Har sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense.

16 Rotary International  Rotary er upolitisk og åpen for alle mennesker fra ulike yrker, kulturer, uavhengig av religiøs tro og etnisk tilknytning. Medlemmene i en klubb skal gjenspeile samfunn, demografi, yrker, og næringsliv i klubbens nærområde.

17 Service above self  Vi arbeider for inter- nasjonal fred og for- ståelse gjennom blant annet utvekslingsprog- rammer for ungdom, støtte til utdannelse, og annen kontaktskapende virksomhet over lande- grensene.  Dette er et viktig rekrutteringsgrunnlag.

18 Internasjonal forståelse  30 000 ungdommer har fått stipendier  Utveksling med bla Australia, USA, England, Tyskland, Frankrike, Brasil m fl  Georgia-stipendet  Ungdom 18 – 24 år  Ett års studium  Til nå er det gitt til over 200 norske studenter  Dette er et viktig rekrutt- eringsgrunnlag for Rotary

19 RYLA (Rotary Youth Leadership Award) To, 3-dagers lederseminar for ungdom, gjennomføres årlig Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

20 Årlig gruppe-studie-utveksling med unge yrkesutøvere fra hele verden ( 4 uker) Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

21 Roundtrip deltagere sendes ut, -og mottas til distriktet, -årlig, på 14 dagers program Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

22 Rotaract er Rotary ungdomsklubber Dette er et viktig rekrutterings-grunnlag for Rotary

23 Retningslinjer for rekruttering ”Ingen fortjener å være med på et bedre lag, enn det du er villig til å være med å skape selv!” (Marit Breivik)  Det må være attraktivt å være med i Rotary  Rotary som organisasjon må oppfattes som samfunnsnyttig og medlemmene bør gjenspeile lokalsamfunnet

24 Hvordan organiseres rekruttering i Rotary? På klubbnivå  Sender og tar imot del- tagere på RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, og Group Study Exchange.  Er fadderklubb for eventuell Rotaract klubb.  Gjennomfører prosessen med rekruttering, fra gruppene ovenfor, -eller fra samfunnet for øvrig. På distriktsnivå  Hjelp og faglig støtte til klubbenes rekruttering  Organisering av RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, Group Study Exchange.  Hjelp og støtte til Rotaract  Gjennomfører prosesser med opplæring til klubb- ene via Rotary Foundation Seminar, PrePets, PETS, og Distriktskonferanse

25 Klubbens rekrutteringsprosess Medlemsskapskomiteen  Anskaffer folderen ”Invitasjon til Rotary”  Registrerer kandidater som allerede har vært innom Rotaryfamilien.  Lager enkelt skjema og prosedyre til hjelp for rotarianernes søken etter nye medlemmer.  Tar imot forslag fra rotarianere, som blir behandlet videre i klubb- styre, -og i klubbmøte. Klubbmedlemmene  Bruker sitt nettverk i familien, på jobben, i vennekretsen, blant naboene, og i andre lag og foreninger.  Har samtaler med potensielle medlemmer, gir de folderen ”Invitasjon til Rotary, og/eller annen info om Rotary, og tar de med på klubbmøte.  Følger opp sine potensielle medlemmer over tid  Er fadder for nye medlemmer

26 Administrative hjelpemidler Klubb-komitenivå Medlemsrekruttering oppfølging.doc Fadder Skjema for nye Rotarymedlemmer.doc Fadderveiledning.doc

27 Hvorfor skal jeg bli medlem i Rotary? Hvorfor skal jeg bli medlem av Rotary.doc Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke

28 Hvor lang tid tar det å bli rotarianer? 1.Paul Harris brukte 5 år ! 2.Man lærer mye om Rotary ved å ta lederverv i en komite 3.Rotary Foundation komiteen er full av Rotary-lærdom 4.Alle kan lære mye ved å delta på en Distriktskonferanse 5.Man lærer svært mye om Rotary ved å ta oppgaven som sekretær 6.Man lærer mest om Rotary i sitt presidentår 7.Man kan fortsette læringen som Assisterende Guvernør 8.Man kan forsette læringen med å ta lederoppgaven i en Distriktskomite 9.Man kan fortsette læringen med å ta oppgaven som guvernør 10.Man kan forsette læringen med å ta lederoppgaver i NORFO 11.Man kan fortsette læringen med å ta komiteoppgaver i RI 12.Man kan ende sin opplæring med å bli verdenspresident! Du kan ikke gjøre det så mye bedre enn Paul Harris! Men etter 5 år kan du være en god Rotaryaner, uten å ha gått lista lenger enn til punkt 4!

29 Hjemmesider  www.rotary.org (Internasjonal) www.rotary.org (  http://medlemsnett.rotary.no/  www.rotary.no (Norge) www.rotary.no  www.d2280.rotary.no (Distrikt 2280) www.d2280.rotary.no

30 Når verden ikke er som før, da må vi endre det vi gjør Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google