Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Introduksjon til Rotary Distrikssamlingen i D2260 20. mars 2010 Kurset er utarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Introduksjon til Rotary Distrikssamlingen i D2260 20. mars 2010 Kurset er utarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Introduksjon til Rotary Distrikssamlingen i D2260 20. mars 2010 Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb

2 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10  Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Distriktet har utviklet et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer  Kurset har som mål å gi generell informasjon om Rotary, hva Rotary er og hva Rotary står for  Deling av ressurser og kunnskaper vil gi tryggere og bedre rotarianere  Rotarys fremtid ligger i dine hender ”Introduksjon til Rotary” – Mål

3 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Hva er ROTARY INTERNATIONAL · ROTARY INTERNATIONAL er en verdensomspennende organisasjon av ressurspersoner i yrkes-, nærings- og samfunnsliv. · ROTARY INTERNATIONAL yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle.

4 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Litt historikk Unity Building De første rotaryanere  ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb i Norge Kristiania RK 1. juni 1922  Første klubb i D2260 Fredrikstad RK 17. mars 1932, Fadderklubb Kristiania RK

5 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Distrikt 2260 Stamtavle

6 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotarianere i verden og i Norge  Ca. 1,22 mill. rotarianere i 32.800 klubber i ca. 200 land  140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5 %)  2.000 klubber m/kvinnelig president  I Norge ca. 13.000 rotarianere i 330 klubber med 7 distrikter  1.854 kvinnelige rotarianere (ca. 14,5 %; første i 1989)

7 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotaryhjulet  Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull  24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke)  Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

8 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Nøkkelpersoner i Rotary 2009 - 2010 John Kenny RI-President ”The Future of Rotary is in Your Hands” Ulf S. Henriksen Guvernør D2260 H.M. Kong Harald V Æresguvernør for de norske distrikter

9 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Nøkkelpersoner i Rotary 2009 - 2010 John Kenny RI-President ”The Future of Rotary is in Your Hands” Åge Bjor Fungerende DG H.M. Kong Harald V Æresguvernør for de norske distrikter

10 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotarys motto  Service above self – Å gagne andre  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

11 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

12 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 4 spørsmålsprøven  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår? om saker vi tenker, sier og gjør H.J.Taylor USA 1932

13 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Klassifikasjonsprinsippet  Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter.  Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

14 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Distrikt 2260  Omfatter  Østfold  Akershus (ex. Asker, Bærum)  Ørje/Töcksfors i Sverige  54 klubber  2.121 medlemmer, 279 kvinner  8 områder A - H  Guvernør 2009 - 2010  Ulf S. Henriksen, Nittedal RK Fungerende DG er Åge Bjor, Tune RK

15 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Effektive klubber Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederskapsplan

16 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Anbefalt komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

17 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotary Foundation  RF er Rotarys "flaggskip"  RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph  RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter  RF fordeler ca USD 100 mill hvert år  Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

18 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE  GSE – Group Study Exchange  4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

19 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Andre program, stipendier etc.  RYLA – Rotary Youth Leadership Award  Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år  3 – 4 dagers internatkurs (week-end)  Internasjonal ungdomsutveksling  Et års gjensidig utveksling av ungdom (videregående skole)

20 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Andre program, stipendier etc. (forts)  Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere  Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen. Første gang i 1976.

21 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotaryhåndboken  Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Rotary International (RI)  The Rotary Foundation (TRF)  Kvinner i Rotary  Rotaract  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt - matrikkelen

22 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Rotary på web

23 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Økte kunnskaper gir tryggere og bedre rotarianere og derigjennom lettere måloppnåelse


Laste ned ppt "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary, Distriktssamlingen 20.03.10 Introduksjon til Rotary Distrikssamlingen i D2260 20. mars 2010 Kurset er utarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google