Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra den danske kommunereformen (2007) Turid Aarseth 25.2.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra den danske kommunereformen (2007) Turid Aarseth 25.2.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra den danske kommunereformen (2007) Turid Aarseth 25.2.2015

2

3 Mål Redusert økonomisk sårbarhet Økt økonomisk og faglig bærekraft Færre «mellemkommunale samarbejder» Mindre statlig regelstyring, mer mål og rammestyring

4 Sentrale reformelementer Kommunesammenslutninger - fra 271 til 98 - 239 ble til 66 (dvs 32 er uberørt) Oppgaveendringer - «specialisert socialområde» - spesialundervisning - miljøoppgaver, medfinansiering av helsetjenester m.m.

5 Prosesskostnader Målrettet lovgivning for å hindre «pengeafbrending før lukketid», men blant kommuner som skulle slås sammen var det i 2006: -Større budsjettoverskridelser (både drift- og investering) -Reduksjon av likvide midler og økt gjeld (særlig i de mindre kommunene)

6 Konsekvenser for innbyggerne Økt størrelse reduserer politisk selvtillit Økt størrelse reduserer tillit til politikerne Økt størrelse reduserer tilfredshet med kommunal sørvis og lokalt demokrati

7 Konsekvenser for politikerne Fra 4650 til 2500 lokalpolitikere Økt arbeidsmengde Opplevelse av mer sentral regulering og - i de kommunene som ble sammenlått - mer innflytelse til «lokale embedsmænd» Opplevelse av økt innflytelse over kommunepolitikken – i de kommuner som ikke ble berørt

8 Konsekvenser for økonomisk styring og effektivitet Ingen effekt på de samlede utgifter Reduksjon i utgifter til administrasjon og vegvesen Ingen effekter for skole, barnehage og eldreomsorg Økning av utgifter til barn/unge med spesielle behov, sosialhjelp og arbeidsmarkedstiltak Viktig skille: Skjer tjenesteproduksjonen på kommune- eller institusjonsnivå?

9 Konsekvenser av oppgaveflytting Økt økonomisk og faglig bæreevne for «gamle oppgaver» Redusert økonomisk og faglig bæreevne for «nye oppgaver» Fortsatt utfordringer i grenseflaten mellom kommuner og regioner innen helse og sosial

10 Oppsummert Forbedret økonomisk styringskapasitet, men tap på demokratikontoen Økt økonomisk og faglig bærekraft for de oppgaver kommunene hadde i forkant av reformen Signifikante effektiviseringsgevinster på administrasjonsområdet – som ser ut til å være konvertert til økte sosiale ytelser og hjelp til utsatte barn.


Laste ned ppt "Erfaringer fra den danske kommunereformen (2007) Turid Aarseth 25.2.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google