Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturtiltak for havfiskeflåten Fiskebåtredernes Forbund 21. januar 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturtiltak for havfiskeflåten Fiskebåtredernes Forbund 21. januar 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturtiltak for havfiskeflåten Fiskebåtredernes Forbund 21. januar 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid For mye”stål” i bøyene! Kapasitetsutnyttelsen er ikke god nok Foto: Tore Hummelsund DriftsdøgnBeregnet overkapasitet Fabrikktrålerflåten28015% Stortrålere17550% Småtrålere25025% Ringnot29510% Grønlandsrekeflåten25025% Konvensjonelle over 28 meter 27515% Seitrålflåten24525% Industritrålflåten25025% Samlet er det rom for å redusere havfiskeflåten med om lag ¼ del! Gi rammebetingelser som optimaliserer driften

3 Verdier fra havet – Norges framtid Vi må levere det som etterspørres, der det etterspørres, når det etterspørres.

4 Verdier fra havet – Norges framtid Dagens utfordring Dagens strukturordninger ikke tilstrekkelig attraktive –For mange nøler med å gå inn i enhetskvoteordningen –Tidsbegrensningen et hinder for videre strukturering Fiskeindustri-eide rederier i torsketrålflåten –Langsiktig sikkerhet for råstofftilførselen avgjørende for å slå sammen fartøy Og i tillegg: Regelverket må bli enklere! Foto: Remi Einar Teistklub og Kystvakten

5 Verdier fra havet – Norges framtid Vi foreslår derfor 3 tiltak: 1.Fra enhetskvote- til strukturkvoteordning 2.Utvidet mulighet til strukturering for fabrikktrålerne 3.Fjerne hovedordningen i rederikvoteordningen for torsketrål, ringnot og konvensjonelle på/over 28 m

6 Verdier fra havet – Norges framtid 13/18 år = kvoter A B Til fordeling på fartøygruppen + Dagens ordning Enhetskvoteordningen er tidsbegrenset Strukturkvoteordningen er tidsubegrenset A + B Alltid krav om kondemnering Ingen generell avkorting Videreføre distriktspolitisk begrunnede begrensninger Eksisterende kvotetak videreføres Ny ordning

7 Verdier fra havet – Norges framtid Tiltakssone Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms Region I Øst-Finnmark Region III Resten av Troms og Nordland Positive distriktsmessige effekter Dersom konsesjon med leveringsvilkår tas ut gjennom enhetskvoteordning, faller vilkåret bort etter 13 eller 18 år. I strukturkvoteordningen vil vilkåret derimot bestå Forbud mot overføring fra nord til sør gjennom dagens enhetskvoteordning, men ved utløpet av tildelingsperioden vil også sør-norske fartøy få fordel av frigjorte kvoter. Når tidsbegrensningen tas bort, forhindres denne omfordelingen fra nord til sør Leveringsvilkåret blir tidsubegrenset

8 Verdier fra havet – Norges framtid Havfiskefartøy med enhetskvotetillegg Tot. antall fartøy Antall fartøy med enhetskvotetillegg Torsketrål9429 Ringnot8944 Grønlandsrekeflåten174 Konvensjonelle over 28 meter 5337 Seitrålflåten124 Industritrålflåten5422 I underkant av halvparten av havfiskefartøyene har i dag enhetskvotetillegg

9 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Alternativ 1 (den parallelle): Gjeldende tildelinger videreføres, slik at de som har en enhetskvote i dag beholder denne ut tidsperioden. Enhetskvoten blir deretter frigjort + + 13/18 år Overgangen for de som har enh. kv. Gå perioden ut

10 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Alternativ 2 (frivillig): Hver enkelt kan velge mellom å gå perioden ut som i alternativ 1 Eller gå over til strukturkvote, med en viss avkorting som er økende etter hvor mange år man er tildelt enhetskvote + + 13/18 år Gå perioden ut Overgangen for de som har enh. kv. + Over til strukturkvote Viss avkorting

11 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan behandle de som i dag har enhetskvotetillegg når vi går over til tidsubegrenset ordning (strukturkvoteordning)? Til fordeling på fartøygruppen Alternativ 3 (tvungen): Enhetskvotetildelingen gjøres om til en strukturkvotetildeling for alle, men med en avkorting som i alternativ 2 + + 13/18 år Gå perioden ut Overgangen for de som har enh. kv. + Over til strukturkvote Viss avkorting

12 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Tore Hummelsund, J.B.Eggesbo og Kystvakten Målet: Fartøy i arbeid på feltet

13 Verdier fra havet – Norges framtid Vårt eneste varemerke?

14 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Kystvakten og Eksportutvalget for fisk Lønnsomheten avgjøres i møte mellom forbrukeren og produktet

15 Verdier fra havet – Norges framtid Verdiskaping – en personlig sak… Fra en Tesco-brosjyre i UK…

16 Verdier fra havet – Norges framtid Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet, og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand. Foto: © Eksportutvalget for fisk

17 Verdier fra havet – Norges framtid Næringen er ansvarlig for egen drift og egen lønnsomhet Næringen må selv, gjerne i samarbeid med det offentlige, være hovedansvarlig for å utvikle et bredere, mer dynamisk varesortiment produsere en vare som er solgt Eksempler på offentlige oppgaver er penge- og finanspolitikk markedsadgang (handelspolitikk) samferdsel og infrastruktur forøvrig

18 Verdier fra havet – Norges framtid Innovasjon og FoU FKDs 2005-budsjett Norges forskningsråds innsats til marin FoU 525 millioner Innovasjon Norges samlede tilsagn til Marin sektor på nærmere en milliard Til sammen om lag 2,5 milliarder kroner

19 Verdier fra havet – Norges framtid

20 Høringsforslagene: 1.Å etablere en ny strukturkvoteordning for havfiskeflåten, ved å ta bort tidsbegrensningen i dagens enhetskvoteordninger 2.Å utvide fabrikktrålernes mulighet til strukturering, ved å tillate strukturering av frysetrålere til fordel for fabrikkskip 3.Å fjerne hovedordningen i rederikvoteordningen for torsketrål, ringnot og konvensjonelle på eller over 28 m


Laste ned ppt "Strukturtiltak for havfiskeflåten Fiskebåtredernes Forbund 21. januar 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google