Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurs og reguleringer i fisket Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte 2004, Molde, 5. - 6. november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurs og reguleringer i fisket Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte 2004, Molde, 5. - 6. november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurs og reguleringer i fisket Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte 2004, Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet

2 Innledning Norske fiskerier 2015

3 Verdier fra havet – Norges framtid 3 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Tre hovedmål Bedre lønnsomhet, i alle ledd fra fjord til bord Enklere å være aktør i næringen, forenkling og forutsigbarhet Sikker ferdsel langs kysten

4 Verdier fra havet – Norges framtid 4 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Strukturering og en Enklere hverdag

5 Verdier fra havet – Norges framtid 5 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeriforvaltningen skal løse oppgavene med smartere og mindre ressurskrevende løsninger Fellesoppgavene skal ivaretas med nye løsninger gjennom modernisering, fornyelse og å flytte avgjørelsene nærmere brukerne Ambisjonen

6 Verdier fra havet – Norges framtid 6 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Enklere hverdag Omorganiseringer i fiskeri- og kystforvaltningen Regelverksforenkling Delegering av myndighet Effektivisering og modernisering

7 Verdier fra havet – Norges framtid 7 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystforvaltningen tar IT i bruk Fangstrapportering via satellitt Etablering av administrativt system for å avregne kvoter Innføring av landingsseddel Elektronisk kontroll med norsk vågehvalfangst Havbruksdata Elektronisk bestilling av los Forvaltning av geodata og bruk av moderne kartverktøy Elektroniske løsninger for effektiv saksbehandling Fornyelse av informasjonstjenester på Internett Skjema på nett

8 Verdier fra havet – Norges framtid 8 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet 1.Forenklingsarbeidet fortsetter med redusert antall forkrifter (bl.a. vil 21 forskrifter bli erstattet av 1 i løpet av høsten) 2.Køene skal avvikles innen Enklere språk i vår kommunikasjon med brukerne 4.Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning 5.Ytterligere desentralisering 6.Det skal gjennomføres brukerundersøkelser 6 gyldne løfter

9 Fiskeriforvaltningens oppgave er å legge til rette for nærings- utvikling ved å fjerne hindrene for utvikling, uten at dette går på bekostning av en ansvarlig forvaltning av ressursene.

10 Verdier fra havet – Norges framtid 10 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Fordeling av totalkvote for torsk nord for 62°N i 2004 Konvensjonelle tonn Norsk totalkvote tonn Gruppe I tonn 28 m og større tonn Trålflåten tonn Gruppe II tonn 21 – 28 meter tonn 15 – 21 meter tonn 10 – 15 meter tonn Under 10 meter tonn 77,7 % 12,8% 9,5% 30,19 % 69,81 % Trål Konven- sjonelle

11 Verdier fra havet – Norges framtid 11 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet ”Reguleringskretsløpet”

12 Verdier fra havet – Norges framtid 12 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Situasjonen for torsk i Nordsjøen

13 Verdier fra havet – Norges framtid 13 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Norsk-russisk kvoteavtale for 2005 Totalkvote for norsk-arktisk torsk på tonn Kvoten på kysttorsk er satt til tonn reguleringsmessige tiltak for å nedjustere fisket av kysttorsk Totalkvoten for norsk-arktisk torsk og kysttorsk er satt til tonn, lik kvoten for inneværende år Konkrete tiltak i arbeidet med å bekjempe ureglementert fiske Vi må ta ansvar; –bygge opp bestandene –eller fiske som vi vil

14 Verdier fra havet – Norges framtid 14 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet Hva er en region?

15 Verdier fra havet – Norges framtid 15 Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte Molde, november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri- og kystdepartementet 2005 St.prp 1 ( ) – Fiskeridepartementets budsjett (oktober 04) 2006 St.meld om oljevernberedskap (desember 04) Havbrukslov – høring (november 04) St.meld om marin næringsutvikling (mars 05) Havressurslov – høring (november 04) Proposisjoner og meldinger


Laste ned ppt "Ressurs og reguleringer i fisket Sunnmøre og Romsdal Fiskarlags årsmøte 2004, Molde, 5. - 6. november 2004 Politisk rådgiver Jorhill Andreassen, Fiskeri-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google