Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”the beginning of the wisdom lies not in the answer, but in the question”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”the beginning of the wisdom lies not in the answer, but in the question”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”the beginning of the wisdom lies not in the answer, but in the question”

3 Oppgave Du har bakgrunn fra kommunehelsetjenesten i en liten kommune, - og er nå masterstudent ved UiO Du har jobbet i eldreomsorgen og er opptatt av hjemmeboende pasienter med demens Det er mye relatert til demens som er interessant Hvilke informasjonsbehov har du i jobben din i knyttet til dette temaet? Formuler aktuelle spørsmål...

4 Demens Retningslinjer for behandling Hvordan bør pårørende/behandler kommunisere med demente? Hvordan forholde seg (kommunisere med) demente? Hvordan avgjøre/bestemme/kartlegge om en dement kan bo hjemme? Finnes det effektive medisiner for demens? Og hva bør demente ikke få?

5 Demens Hva kan gjøres for å forhindre forverring av demens? Er det bra med fysisk aktivitet for demente? I så fall hvilken type aktivitet? Hvordan ivareta pasients autonomi/verdighet? Hvordan stille diagnosen demens? Og hvordan minske forvirringstilstanden? Hvilke spørsmål har pårørende? Hvordan opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet hos pas og pårørende? Hvordan avgjøre om pasienten kan kjøre bil?

6 Kjernespørsmål i helsetjenesten Hvor mange har …. Hvorfor får noen …… Hvordan kan vi avgjøre om noen … Hva kan vi gjøre med … Hvordan går det med …… Hva innebærer det/hvordan oppleves det ….

7 Vi har behov for kunnskap om: Prevalens (forekomst) Etiologi (årsaksforhold) Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering Prognose Erfaringer, opplevelser og holdninger

8 Fra spørsmål til design Kvalitative designErfaringer, opplevelser og holdninger Hvordan oppleves det å ha denne sykdommen? Kohorte-studierPrognose (forløp)Hvordan går det med de som har sykdommen? Randomisert kontrollert forsøk Effekt av forebygging, behandling, rehabilitering Hva kan vi gjøre for å behandle sykdommen? Tverrsnittstudier (mot en gullstandard) Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Hvordan kan vi avgjøre om noen har en sykdom? Kohorte-studierEtiologi (årsaksforhold)Hvorfor får noen denne sykdommen? Tverrsnittstudier Prevalens (forekomst) Hvor mange har en sykdommen?

9 Å formulerer et godt spørsmål

10 ”det er umulig å tenke klart om et uklart spørsmål” Petter Hjort


Laste ned ppt "”the beginning of the wisdom lies not in the answer, but in the question”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google