Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger Driftsstyreskoleringen 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger Driftsstyreskoleringen 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger Driftsstyreskoleringen 2015

2 STAVANGER KOMMUNE Reglement for driftsstyrer (1) Reglementet ■ er kanskje det viktigste dokumentet for driftsstyret å forholde seg til ■ inneholder ”spillereglene” for og er på samme tid en veileder i driftsstyrearbeid ■ er driftsstyrets ”arbeidsinstruks”

3 STAVANGER KOMMUNE Reglement for driftsstyrer (2) Reglementet inneholder ■ formelle referanser/bestemmelser ■ prosedyrebeskrivelser (hvordan) ■ oppgavebeskrivelser (hva)

4 STAVANGER KOMMUNE Reglement for driftsstyrer (3) Reglementet har ■ klare og konkrete anvisninger som legger opp til en felles kommunal standard ■ åpne formuleringer som gir rom for tolkning og en viss variasjon i praksis fra skole til skole

5 STAVANGER KOMMUNE Reglement for driftsstyrer (4) Reglementet er delt inn i 4 kapitler ■ Kapittel 1Skolenes styre ■ Kapittel 2Saksbehandlingsregler ■ Kapittel 3Arbeidsområder og oppgaver ■ Kapittel 4Rapporteringsansvar. Godtgjøring.

6 STAVANGER KOMMUNE Kapittel 1Skolenes styre § 1-1Virkeområde og lovgrunnlag § 1-2Driftsstyrenes plasseringDriftsstyrenes plassering § 1-3Driftsstyrenes sammensetning § 1-4Oppnevning av styremedlemmer. Medlemmenes rett og plikt til å fratre. § 1-5Opprykk og nyutnevning § 1-6Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon

7 STAVANGER KOMMUNE Kapittel 2 Saksbehandlingsregler § 2-1Bestemmelsenes anvendelsesområde § 2-2 Møter og møtebok § 2-3Åpne eller lukkede møter § 2-4Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Referat. Møteledelse.Innkalling. Referat

8 STAVANGER KOMMUNE Kapittel 2 Saksbehandlingsregler § 2-5Vedtaksførhet § 2-6Avstemninger § 2-7Habilitetsregler § 2-8Taushetsplikt

9 STAVANGER KOMMUNE Kapittel 3Arbeidsområder og oppgaver § 3-1Skolenes arbeidsoppgaver § 3-2 Delegering delegert myndighetdelegert myndighet delegering-driftsstyrer § 3-3 Driftsstyrets oppgaver § 3-4Rektors oppgaver i forhold til styret

10 STAVANGER KOMMUNE Kapittel 4 Rapporteringsansvar. Godtgjøring. § 4-1 Driftsstyrets rapporteringsansvarrapporteringsansvar § 4-2 Anke over driftsstyrets vedtak § 4-3 Godtgjøring § 4-4 Ikrafttreden – varighet

11 STAVANGER KOMMUNE Reglement for driftsstyrer Noen viktige avklaringer ■ Hvem har ansvaret for at reglementet blir overholdt? ■ Handlingsrommet og intensjonene – hovedregel og unntak


Laste ned ppt "Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger Driftsstyreskoleringen 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google