Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling Trondheim: 150 000 innb. 75 000 arb.pl. Bergen: 231 000 innb. 132 000 arb.pl. Stavanger/Sandnes:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling Trondheim: 150 000 innb. 75 000 arb.pl. Bergen: 231 000 innb. 132 000 arb.pl. Stavanger/Sandnes:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling Trondheim: 150 000 innb. 75 000 arb.pl. Bergen: 231 000 innb. 132 000 arb.pl. Stavanger/Sandnes: 163 000 innb. 89 000 arb.pl. Norges forskningsråd Asplan Viak - Rogalandsforskning - NTNU Hensikten med prosjektet er å samle kunnskap om: næringslivets arealbruksutvikling norske byer, faktorene som påvirker endringsprosessene, for å gi en større forståelse og bedre grunnlag for planlegging

2 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Eiendomsmarkedet gjensidig avhengighet og påvirkning ”Urban governance” - prosjekter Offentlig styring og tilrettelegging Nærings- virksomheter som trenger lokaler eller tomt. TILBUD av nærings- eiendommer Private eiere / eiendoms- utviklere ETTER- SPØRSEL etter nærings- eiendommer EKSTERNE DRIVKREFTER/RAMMEBETINGELSER Statlige lovverk / reguleringer Statlig vegnett Statlig lovverk reguleringer Kommunal økonomi osv Økonomiske konjunkturer Generelle strukturendringer NÆRINGSLIVETS LOKALISERINGSMØNSTER OG AREALBRUKSUTVIKLING Private eiere / eiendoms- utviklere ”Urban governance” - prosjekter Offentlig styring og tilrettelegging Lovverk Reguleringer Kommunal økonomi osv EKSTERNE DRIVKREFTER/RAMMEBETINGELSER Statlige lovverk / reguleringer Statlig vegnett Økonomiske konjunkturer. Generelle strukturendringer Eiendomsmarkedet gjensidig avhengighet og påvirkning Nærings- virksomheter som trenger lokaler eller tomt. TILBUD av nærings- eiendommer ETTER- SPØRSEL etter nærings- eiendommer Årsaks- og virkningsmekanismer for lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling

3 Innhold: Teoretiske perspektiv Byggingen av næringsbygg 1983 – 2001 Næringslivets lokaliseringsmønster Lokaliseringen av nye næringsbygg 1983 – 2001 Lokaliseringsmønster og forklaringsfaktorer Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

4 Byggingen Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Byggingen av næringsbygg 1983 - 2001

5 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Byggingen av næringsbygg 1983 - 2001

6 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Byggingen av næringsbygg 1983 - 2001 Bergen Trondheim Stavanger/Sandnes

7 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Næringslivets lokaliseringsmønster Ansatte i alle bedrifter i Trondheim

8 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Næringslivets lokaliseringsmønster Ansatte i detaljhandel i Stavanger /Sandnes

9 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Nye næringsbygg 1983 - 2001 Alle typer næringsbygg i Bergen

10 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Nye næringsbygg 1983 - 2001 Utbygging i perioden 1983 – 89 i Stavanger

11 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Nye næringsbygg 1983 - 2001 Utbygging av kontorbygg i Trondheim

12 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Kommunale planer og retningslinjer

13 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

14

15 Forklaringsfaktorer Senter- og tettstedsstruktur i Bergen

16

17 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Hovedvegnett i Trondheim

18 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Tilgjengelighet med bil for kunder og ansatte i Stavanger/ Sandnes

19 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Nærhet til arbeidsplasser og beslektet virksomhet

20 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Grunnverdi i Trondheim

21 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Områdekvaliteter

22 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Hovedvegnett i Stavanger/ Sandnes

23 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Forklaringsfaktorer Hovedvegnett i Bergen

24 Stavanger/Sandnes Trondheim Bergen Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Nybygd næringsareal 1983 - 2001 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

25 Stavanger/Sandnes Trondheim Bergen Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Arbeidsplasser i år 2000 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

26 Kontor Institusjoner Industri Detaljhandel Engros Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Arbeidsplasser i år 2000 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

27 Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Nybygd næringsareal 1983 - 2001

28 Hvilke planer har vært styrende for byutvikling og næringslokalisering i 80- og 90 åra (formelt og uformelt)? I hvilken grad var kommunen aktiv i å styre næringsutviklingen ? Hvordan ble kommuneplan og kommunalt grunnerverv benyttet som styringsinstrument (form, utnyttelse og innhold)? I hvilken grad har utbygging av infrastruktur, eller manglende infrastruktur, hatt betydning for næringslivets lokalisering? Hvor aktivt har utbyggingsavtaler og rekkefølge- bestemmelser vært benyttet, og hva har en søkt å oppnå? Har det vært større endringer i kommunal planlegging i perioden, og i så fall hvilke? I hvilken grad har forhandlinger og privat-offentlig samarbeid vært, og blitt, en del av planleggingshverdagen ved bygging av nye næringsbygg? Kommunal styring og påvirkning av næringslivets lokaliseringsmønster i perioden 1983 -2001 Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

29 Hvilke veger har tjent som regionale og nasjonale innfartsårer? Synlige feil og mangler ved datagrunnlaget? Andre kommentarer Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

30 Næringslivets lokaliseringsmønster Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU Ansatte i engroshandel i Bergen

31

32

33 Tilgjengelighet til kunder og ansatte – alle bedrifter Andel ansatte (%) Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU

34 Tilgjengelighet til kunder og ansatte – nye næringsbygg Andel ansatte (%) Gjennomsnittlige reisetid til alle innbyggerne i kommunen(e) Asplan Viak - Rogalandsforskning- NTNU


Laste ned ppt "Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling Trondheim: 150 000 innb. 75 000 arb.pl. Bergen: 231 000 innb. 132 000 arb.pl. Stavanger/Sandnes:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google