Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

2 2 FORETNINGSORDEN SAK 1.Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande Avis torsdag 10. mai, samt på våre egne WEB sider. Det ble også satt opp oppslag på banen samme dag. Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Alle papirer var tilgjengelig fra og med onsdag 16. mai Styrets forslag til vedtak: Innkallingen til ekstraordinært årsmøtet godkjennes

3 3 S AK 2: Godkjennelse av saksliste og foretningsorden Forslag til foretningsorden: 1. Møte ledes av valgt ordstyrer 2. Valg av referent 3. Protokollen undertegnes av to representanter fra det ekstraordnære årsmøtet

4 4 4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall 5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. Styrets forslag til vedtak: Saksliste og foretningsorden godkjennes

5 5 SAK 3:Valg av funksjonærer: Forslag: OrdstyrerAud Gunnestad ReferentUnn Brodal To personer til å undertegne protokollen Øystein Kløvstad og Anne Grethe Bamrud Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til funksjonærer godkjennes

6 6 SAK 4. Behandle årsregnskap 2006 Revisjonsberetning fra Ernst & Young Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Ernst &Young Vedlegg 2

7 7 SAK 4. Behandle årsregnskap 2006 Detaljeregnskap vedlegg 3 Balanserapport, vedlegg 4 Styrets forslag til vedtak Regnskapet 2006 vedtas

8 8 Sak 5Totalprosjekt Baneskisse(vedlegg 5)

9 9 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar utbygging av golfbanen i henhold til utbyggingsplanene som fremgår av vedtaket på ekstraordinært årsmøte 29. Juni 2006, med endring i baneskissens hovedplan. Sak 5Totalprosjekt - forts

10 10 Sak 6 1. byggetrinn Kostnadsoverslag(vedlegg 6):

11 11 SAK 6(forts): BYGGETRINN 1(vedlegg 7 ) Banekart

12 12 Sak 6 – 1. Etappe Styrets forslag til vedtak Byggetrinn 1 vedtas

13 13 SAK 7: Valg av leder Valgkomiteens forslag: Norman Axton


Laste ned ppt "1 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google