Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMA Delegering av myndighet/subdelegering samt kommunelovens bestemmelser om utvidet myndighet i hastesaker. Kjetil Ollestad – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMA Delegering av myndighet/subdelegering samt kommunelovens bestemmelser om utvidet myndighet i hastesaker. Kjetil Ollestad – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMA Delegering av myndighet/subdelegering samt kommunelovens bestemmelser om utvidet myndighet i hastesaker. Kjetil Ollestad – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

2 § 6 - Kommunestyret Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

3 § 8 nr 3 - Formannskapet Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

4 § 10 nr 2 – Faste utvalg Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

5 § 9 nr 5 - Ordfører Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

6 § 23 nr 4 - Administrasjonssjef
Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

7 § 24 nr 1 Kommunestyret og fylkestinget kan tildele formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, utvalg, styre for institusjon eller administrasjonssjefen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.

8 § 13 1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte.


Laste ned ppt "TEMA Delegering av myndighet/subdelegering samt kommunelovens bestemmelser om utvidet myndighet i hastesaker. Kjetil Ollestad – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google