Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUSFAGLEG FORUM SUNNFJORD HOTELL 4.NOVEMBER 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUSFAGLEG FORUM SUNNFJORD HOTELL 4.NOVEMBER 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 RUSFAGLEG FORUM SUNNFJORD HOTELL 4.NOVEMBER 2014

2 Presentasjon Vibeke RindeVibeke Rinde Lærar på Årdal vidaregåande skuleLærar på Årdal vidaregåande skule Jobba som skjenkekontrollør i Oppland i 4 årJobba som skjenkekontrollør i Oppland i 4 år FylkesavtaleFylkesavtale Skjenkekontrollør i Sogn og FjordaneSkjenkekontrollør i Sogn og Fjordane

3 Kontrollarbeid Kommunane er pålagt å ha minimum 3 gonger så mange kontrollar som det er sal- og skjenkeløyve. Kontrollane vert fordelt ut frå risikoforhold ved den enkelte sal- og skjenkestaden. Kontrollane skal legge særleg vekt på sal- og skjenketidene, aldersreglane, og at det ikkje vert solgt eller skjenka til openbart rusa personar.

4 Kontrollmetodar Open kontrollOpen kontroll Uniformert kontrollUniformert kontroll Forhåndsvarsla kontrollForhåndsvarsla kontroll Anonym kontrollAnonym kontroll MultikontrollMultikontroll Samordna kontrollSamordna kontroll

5 observasjon Openbart berusaOpenbart berusa AlderskravAlderskrav SkjenketidSkjenketid ReklameReklame InternkontrollInternkontroll

6 Skape gode haldningar Ikkje ute etter å ta nokon, men ynskjer at alle skal følgje alkohollova.Ikkje ute etter å ta nokon, men ynskjer at alle skal følgje alkohollova. Me er opptekne av at skjenkestadane skal skjønne at ansvarleg alkoholhandtering kan førebygge mellom anna rusrelatert vald.Me er opptekne av at skjenkestadane skal skjønne at ansvarleg alkoholhandtering kan førebygge mellom anna rusrelatert vald. Det er mange som er utrygge når dei er på byen, høgt alkoholinntak kan føre til ubehaglege situasjonar og valdshandlingar.Det er mange som er utrygge når dei er på byen, høgt alkoholinntak kan føre til ubehaglege situasjonar og valdshandlingar. Dersom ein tek omsyn til og praktiserer reglane i alkohollova vil det bli trivelegare og tryggare for alle gjestene.Dersom ein tek omsyn til og praktiserer reglane i alkohollova vil det bli trivelegare og tryggare for alle gjestene.

7 Etter avtale med alle kommunane i Sogn og Fjordane var vårt første møte med sals- og skjenkestadane ein open kontroll.Etter avtale med alle kommunane i Sogn og Fjordane var vårt første møte med sals- og skjenkestadane ein open kontroll. -Gjennomgang av kontrollskjema -Rutinar -Grundig gjennomgang av IKalkoholperm -Tankar omkring alkohollova, kvifor har me dette lovverket? -Orientering om dei ulike kontrollformene -Spørsmål og tydeleggjering av paragrafane i alkohollova

8 2.kontrollrunden var anonym/multi2.kontrollrunden var anonym/multi -Vanleg gjest, 1 eller 2 kontrollørar -Observerte -Gjorde oss til kjenne -Gjekk gjennom skjema, er me enige eller uenige… -Ved lovbrudd må ein gjere seg til kjenne umiddelbart sjølv om ein har planar om multikontroll….

9 3.kontrollen er også anonym/multi3.kontrollen er også anonym/multi -Variere dag/tid -Sjekke spesielt opp tilhøve som vart nemnt på siste kontrollskjema -Måtte sjekke IK – Alkoholperm – då denne var svært tynn dei aller fleste plassane ved første kontroll. (tipsliste) -Enkelte skjenkestader får besøk av skjenkekontrollen både 4- 5-6-7 gonger i året, andre får berre besøk 1 gong

10 Samarbeid med næringa Tett samarbeid med kommunaneTett samarbeid med kommunane MøteMøte Bestilling av kontrollrundeBestilling av kontrollrunde Tilbakemelding i etterkant av kontrollrundeTilbakemelding i etterkant av kontrollrunde Terskelen for å ta kontakt med kvarandre skal vere lågTerskelen for å ta kontakt med kvarandre skal vere låg Hjelp til å tolke og forklare reglane ved t.d ambulerande løyve eller andre spørsmålHjelp til å tolke og forklare reglane ved t.d ambulerande løyve eller andre spørsmål

11 Samarbeid med politiet MøteMøte Oppsøker dei ved kontrollrundarOppsøker dei ved kontrollrundar Utvekslar erfaringar ved dei ulike skjenkestadaneUtvekslar erfaringar ved dei ulike skjenkestadane Har politiet som back-up dersom ein forventar ubehageleg situasjonarHar politiet som back-up dersom ein forventar ubehageleg situasjonar


Laste ned ppt "RUSFAGLEG FORUM SUNNFJORD HOTELL 4.NOVEMBER 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google