Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL Regelverk og praksis v/ Marte S. Bjørnsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SALGS- OG SKJENKEKONTROLL Regelverk og praksis v/ Marte S. Bjørnsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 SALGS- OG SKJENKEKONTROLL Regelverk og praksis v/ Marte S. Bjørnsen
Trondheim kommune - Eierskapsenheten SALGS- OG SKJENKEKONTROLL Regelverk og praksis v/ Marte S. Bjørnsen

2

3 Organisering Kommunens ansvar: Alkoholloven § 1-9
«Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og statlig bevilling etter § 5-3 første ledd tilligger kommunen.» Kvalitet Kvantitet

4 Kvalitet Alkoholforskriften § 9-3
«Kommunen er ansvarlig for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenkestedene får den nødvendige opplæringen for å kunne ivareta sine oppgaver.» Praktisk opplæring Opplæring i rapportskriving Kunnskapsprøve i alkoholloven Teoretisk opplæring Alkoholloven Ulike grader av påvirkning Kontrollmetoder Opplæring i etikk, opptreden og konflikthåndtering

5 Trondheim To dagers opplæring - Relevant regelverk, nasjonalt og lokalt - Kunnskapsprøven - Gjennomgang av en befaringsrapport - Gjennomgang av tilleggsrapporter - Politiet; Kommunikasjon Konflikthåndtering Symptomer på forskjellig rus - Skrivetrening/film (jevnlig) Praksis Lærer best ved å kontrollere! Går sammen med en erfaren kontrollør

6 Trondheim forts…. Utførelsen: Går to kontrollører sammen
Observere utenfor/kø I utgangspunktet anonym kontroll (vurderes) Sitte i ro… Tidsbruk Legitimering ved endt kontroll / ansvarshavende Vis respekt og høflighet 

7 Kvantitet Krav: Så ofte som behovet tilsier Hvert sted minst en gang per år Totalt antall bevillinger *3 Trondheim: 100 salgsbevillinger 250 skjenkebevillinger 1050 kontroller (1100)

8 Når det avdekkes brudd:
Mindre brudd: Følger av befaringsrapporten Kopi til bevillingshaver Større brudd: Opplyser om observasjonen Sier det kommer tilleggsrapport Informerer om observasjonen Påviser aktuell gjest (om mulig) Adm. Gjennomgår/vurderer Varsel m/tilleggsrapport – 1 uke Husk: Kontrollører observerer og rapporterer!

9 Spørsmål?


Laste ned ppt "SALGS- OG SKJENKEKONTROLL Regelverk og praksis v/ Marte S. Bjørnsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google