Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av hovedprosjekt Database for beregning og lagring av C14-dateringer ved Laboratoriet for radiologisk datering, Vitenskapsmuseet, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av hovedprosjekt Database for beregning og lagring av C14-dateringer ved Laboratoriet for radiologisk datering, Vitenskapsmuseet, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av hovedprosjekt Database for beregning og lagring av C14-dateringer ved Laboratoriet for radiologisk datering, Vitenskapsmuseet, NTNU

2 Presentasjon av oppdragsgiver  Laboratoriet for radiologisk datering befinner seg på Vitenskapsmuseet, NTNU  Utfører beregning av alder på prøver basert på karbon 14 metoden  En av få i Norge som utfører dette  I fremste front for C14-datering og mottar oppdrag fra hele verden.

3 Problemstilling  Gammelt databasesystem  Ikke vedlikeholdbart  Lite kunnskap på teknologien  Begrensninger i systemet  Ikke fremtidsrettet  Ikke databaseteknisk korrekt

4 Valg av oppgave  Spennende og interessant prosjekt  Videreutvikling av allerede påbegynt prosjekt  Bruke det vi har lært  Lære mye nytt  Store utfordringer

5 Løsing av problem  Analyse av gammelt databasesystem  Brukervennlighet  Analyse av arbeidsrutiner  Krav/ønsker fra ansatte  Fremtidsrettede teknologiske muligheter  Vårt valg av teknologi

6 Analyse av gammelt databasesystem  Advanced Revelations – 14 år gammelt databasesystem  Dos-basert  Inneholder rundt 30.000 dateringer  Raskt  Ikke databaseteknisk korrekt i.h.t. relasjonsdatabaser

7  Vanskelig å eksportere grunnet databasestruktur  Lukket system, med gammelt programmeringsspråk Analyse av gammelt databasesystem

8 Brukervennlighet  Gammelt databasesystem er er lite brukervennlig fordi:  Lite intuitivt  Dårlig oversikt  Må ha god kunnskap om systemet for å kunne administrere det  Håndterer brukerfeil dårlig

9 Analyse av arbeidsrutiner  Sekretær tildeler oppdragsnummer  Overingeniør registrerer informasjon om oppdrag  Praktikant plotter inn informasjon om standardmålinger  Avdelingsingeniør og tekniker plotter inn informasjon om TuA-målinger  Alt arbeid foregår på en datamaskin

10 Krav/ønsker fra ansatte  Robust system  Fremtidsrettet system  Vedlikeholdbart system  Brukervennlig system  Skalerbart og plattformuavhengig system  Mulighet for nettbasert henting av informasjon

11 Fremtidsrettede teknologiske muligheter  Mulighet for nettbasert lagring og henting av informasjon  Bedre og mer intuitivt brukergrensesnitt  Plattformuavhengig og skalerbart system med solid grunnmur  Standard programmeringsspråk og database som det eksisterer bred kompetanse på

12  Eksisterende databasesystem er utdatert  Databasesystemet er verdifullt pga. registrerte dateringer  Vil ha et nytt system som takler fremtiden  God kompetanse på nytt system Fremtidsrettede teknologiske muligheter

13 Vårt valg av teknologi  MySQL som databasesystem  Gratis  Bred kompetanse  Mye brukt på Web  Benytter standard SQL  Kjører på de aller fleste plattformer  Vi har kompetanse på det

14  Apache som webserver  Gratis  Bred kompetanse  Mest brukte webserveren  Kjører på de aller fleste plattformer  Vi har kompetanse på det  Sikker webserver Vårt valg av teknologi

15  PHP som serverscriptsspråk  Gratis  Bred kompetanse  Mye brukt på web  Kjører på de aller fleste plattformer  Vi har kompetanse på det  Prosessering gjøres på server – avlaster klient Vårt valg av teknologi

16 ++

17  Apache med MySQL og PHP vil kjøre på eksisterende kontormaskin med Windows XP  Enkelt å overføre systemet til en sentral server Vårt valg av teknologi

18 Resultater  Konvertering av gammel database  Utvikling av nytt system

19 Konvertering av gammel database  Tabeller med informasjon er eksportert ifra Advanced Revelations som kommaseparerte filer  Filene blir importert i Excel pga. konvertering av PC-8 til Ansi tegnsett  Utviklet programmer i Visual Basic for å lage egne filer med SQL-kommandoer for innsetting av informasjon i nytt system

20 ;Nei; 0%;;;97-08-25;;F‘gri, Knut;Universitetet i Bergen;;0123;Botanikk;Botanisk museum;T-00376; 49;Ja;100%;;;98-02-11;;Resi, Heid Gj›stein;Universitetet i Oslo;;2961;Arkeologi;IAKN/Universitetets Oldsaksamling;T- 13471ýT-13472ýT-13473ýT-13474ýT-13475ýT-13476ýT-13477ýT- 13478ýT-13515ýTUa-02060ýTUa-02061ýT-13480ýT-13481ýT- 13482ýT-13483ýT-13484ýT-13485ýT-13486ýT-13487;-30 ;Nei; 0%;;;94-07-26;;B›en, Frede;Universitetet i Bergen;;1086;Geologi;Geologisk institutt, avd.B;T-03270; ;Blandet; 0%;;;94-07-18;;Johansen, Arne B.;;;0986;Arkeologi/botanikk;Arkeologisk museum i Stavanger;T- 02864ýT-02865ýT-03670ýT-03408ýT-03672ýT-02869ýT-03671ýT- 03409ýT-03410ýT-03673ýT-03406ýT-02866ýT-03674ýT-02867ýT- 02868ýT-03407; ;Ja; 0%;;;94-08-05;;Hafsten, Ulf;UNIT;;1883;Arkeologi;Botanisk institutt;T- 07904; 13;Nei;200%;;;94-05-31;;Helland, Heine;Universitetet i Bergen;;2562;Geologi;Geologisk Institutt;T-11386ýT-11384AýT- 11385ýT-11388AýTUa-01034ýTUa-00924ýTUa-00923ýT- 11387ýTUa-01033ýTUa-01182ýTUa-01181A;-4 18;Nei;400%;;;94-09-22;Kaland, Peter E.;Vikesund, Liv Sollaug;Universitetet i Bergen;;2560;Botanikk;Botanisk institutt;T- 11401ýT-11596ýT-11597ýT-11728AýT-11728BýT-11729AýT- 11729BýT-11730AýT-11730BýT-11943AýT-11943BýT-11944AýT- 11944BýT-11945AýT-11945BýT-11946AýT-11946B;-4 43;Nei;100%;;;94-05-24;Rokoengen, K†re;Frengstad, Bj›rn;Universitetet i Trondheim;;2546;Geologi;Institutt for Geologi og Bergteknikk;TUa- 01045ýTUa-01047ýTUa-01041ýTUa-01046ýTUa-00898ýTUa- 01044ýTUa-01042ýTUa-01040ýTUa-00896ýTUa-00897ýTUa- 00899ýTUa-01043ýT-11365ýT-12297;-29 26;Nei;100%;;;94-09-23;Hald, Morten;Hagen, Sveinung;Universitetet i Troms›;;2559;Botanikk/geologi;Institutt for bio/geo;TUa- 00951ýTUa-00952ýTUa-00948ýTUa-00949ýTUa-00950ýTUa- 01119ýTUa-01120ýTUa-01121ýTUa-01705;-17

21 INSERT INTO UNIVERSITY VALUES('1', 'Universitetet i Bergen'); INSERT INTO INSTITUTE VALUES('1', 'Botanisk museum'); INSERT INTO UNIVERSITY_INSTITUTE (University_InstituteID, UniversityID, InstituteID) VALUES('1', '1', '1'); INSERT INTO ADRESS VALUES('1', NULL, '1'); INSERT INTO Assignment (dfnr, paidcommision, comments, regdate, projectid, submitterid, adressnr, disciplineid) VALUES('123','N ', 'NULL', '97- 08-25', NULL, NULL, ' 1', NULL); INSERT INTO UNIVERSITY VALUES('2', 'Universitetet i Oslo'); INSERT INTO INSTITUTE VALUES('2', 'IAKN/Universitetets Oldsaksamling'); INSERT INTO UNIVERSITY_INSTITUTE (University_InstituteID, UniversityID, InstituteID) VALUES('2', '2', '2'); INSERT INTO ADRESS VALUES('2', NULL, '2'); INSERT INTO Assignment (dfnr, paidcommision, comments, regdate, projectid, submitterid, adressnr, disciplineid) VALUES('2961','J ', 'NULL', '98-02-11', NULL, NULL, ' 2', NULL); INSERT INTO INSTITUTE VALUES('3', 'Geologisk institutt, avd.B'); INSERT INTO UNIVERSITY_INSTITUTE (University_InstituteID, UniversityID, InstituteID) VALUES('3', '1', '3'); INSERT INTO ADRESS VALUES('3', NULL, '3');

22 Utvikling av nytt system  Database  Programmering

23 Database  Utviklet i MySQL  Benytter PhpMyAdmin – webbasert frontend til MySQL  Tredje normalform  On update cascade  Ikke on delete cascade  InnoDB tabeller  Referanseintegritet

24 PhpMyAdmin

25 Programmering  Programmert i PHP - Hypertext Preprocessor  Kildekoden er en blanding av php-script og html  Felles navn på alle variabler/konstanter  Generelle funksjoner  Design baseres på eksisterende system

26  Dynamiske brukergrensesnitt  Bruk og støtte av JavaScript påkrevd  Felles meny for alle grensesnitt  Kobling mot MySQL-database for henting og lagring av informasjon  Streng kontroll på hva som godtas av input ifra bruker  Der tekst forventes, godtas kun tekst  Der tall forventes, godtas kun tall Programmering

27 Hva er ferdig hittil  Disse grensesnittene er ferdig programmert:  Meny  Postadresser  Prosjekt  PT Verdier  Site  Submitters  Universitet/institutt

28

29 Videre arbeid  Frem til 28 mai:  Fullstendig konvertering av gammel database  Mange verdier i gammelt databasesystem som må rettes manuelt før de kan registreres i nytt system  Ferdig programkode for de fleste grensesnitt  Inkludert registrering av oppdrag, prosjekt, prøver, målinger og utregning av alder  Vil dog trenge mye testing for feil o.l.  Lage brukermanualer og sluttrapport

30  Etter 28 mai:  Systemet vil ikke bli fullverdig innen fastsatt frist  Det vil mangle programkode for generering av grafiske rapporter, søk etter informasjon i database og feilsjekking på de siste programdelene  Vil ikke bli tid til grundig testing av systemet innen frist så dette må gjøres senere  Vi vil påstå at nytt system har en solid grunnmur og anbefaler videre utvikling Videre arbeid

31 THE END Presentert av Bjørn Rønnestad Jan Ove Kongshaug Takker til de ansatte ved laboratoriet for radiologisk datering!


Laste ned ppt "Presentasjon av hovedprosjekt Database for beregning og lagring av C14-dateringer ved Laboratoriet for radiologisk datering, Vitenskapsmuseet, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google