Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteratur Trekk Folk Realisme Samfunnskritikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteratur Trekk Folk Realisme Samfunnskritikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteratur 1850-1900 Trekk Folk Realisme Samfunnskritikk
Troen på frihet for individet Kritikk av etablerte autoriteter Problemorientert Folk Charles Darwin (the origin of species) Marx og Engels (kommunistiske manifest) Charles Dickens (Oliver Twist) Georg Brandes Leo Tolstoj (Anna Karenina) NORDMENN Henrik Ibsen (et dukkehjem) Camilla Collett (Amtmandens Døttre) Aleksander Kielland (Gift) Bjørnstjerne Martinius Bjørnsson (Synnøve Solbakken)

2 Kort om tiden Industriell revolusjon Optimisme
Flytting fra landsby til by Tro på menneskets fornuft og mulighet til å endre verden Kirken svekkes

3 Georg Brandes Fant opp begrepet «det moderne gjennombruddet»
Dansk Fant opp begrepet «det moderne gjennombruddet» Diktere skal få norden på høyde med Europa Gjennom sosiale reformer altså

4 Charles Darwin The origin of species – naturlig seleksjon
Engelsk The origin of species – naturlig seleksjon Styrker ateisme Legger til rette for kirkekritikk

5 Charles Dickens Oliver Twist (sent 1830) & David Copperfield (‘50)
Engelsk Oliver Twist (sent 1830) & David Copperfield (‘50) Typisk fattig unggutt Belyse samfunnsproblemer Kontraster A christmas carol (‘43) Komedie Lærer seg rett moral

6 Leo Tolstoj Krig og Fred (65-69) Anna Karenina (75-77)
Russisk «Alle lykkelige familier ligner på hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte» Fra Anna Karenina Krig og Fred (65-69) Skildrer Russland etter napoleonskrigene Anna Karenina (75-77) Tragedie/umulig kjærlighet (offiser og adelskvinne) Realistisk skrivestil Personenes psyke avsløres gjennom dialog og handling

7 Bjørnstjerne Martinius Bjørnsson
Norsk Synnøve Solbakken (‘57) Starten på serie Realistisk skildring av bondeliv Delt oppfatning, Vinje mente for mild Dannelsesroman Korte setninger, skildrer personer gjennom handling og replikker Låner fra islendingsagaene og eventyr Innfører realismen ( ) En Falitt – Dårlig foretningsmoral Redaktøren – Dårlig presseetikk

8 Aasmund Olavsson Vinje
Norsk Brukte landsmål tidlig Videreførte Hobergs essaytradisjon Motstander av nasjonalromantisk naivitet Kjent for Dølen Blanding av by og land = optimalt (ifg. Vinje) Skrev med et muntlig og humoristisk språk

9 Camilla Collett Amtmannens Døttre (54-55) Umulig kjærleik
Norsk Amtmannens Døttre (54-55) Umulig kjærleik Første tendensroman Utidig Overgangsroman – historien og språk preget av romantikk, tema realisme Forskjønnende skildringer Forfatteren bryter inn i handlingen og henvender seg til leseren (bryter 4. vegg, ikke autoral) Nyskapende og realistisk, tar opp problem fra kvinneperspektiv «Vor bestemmelse ar at giftes, ikke at blive lykkelige» Fra Atmannens Døttre

10 Moderne gjennombrudd for norsk litteratur
(realismen) Forfattere setter i større grad dagsorden for debatt Løgn og dobbeltmoral må bort (eks. Dobbeltmoralske prester i Ibsens gjengangere) Gamle autoriteter utfordres (kirken) Skolen anripes Ekteskap, kjønnsroller og samliv utfordres Norge en av de første med kvinnelig stemmerett. Det fungerte? Det var mest snakk om borgerskapskvinner Jomfruhetlig utfordres (hvorfor kan men, men ikke kvinner?) Utroskap (Amalie Skams Foraadt og gjengagere)

11 Henrik Ibsen Innførte realismen i norge
Norsk Innførte realismen i norge Samfunnets støtter (‘77) om kapitalismens skyggesider Kynisk foretningsmann - sønnen på livsfarlig tur Et dukkehjem (‘79) om Nora som forlater mann og barn Kraftig kritisert Gjengangere (‘81) svar på kritikken. Viser hva som ville skjedd om Nora ble. Ulykkelig ekteskap Tar opp Syfilis, Incest og aktiv dødshjelp Skandale (ikke satt opp i NO før ‘90)

12 Aleksander Kielland Norsk Vokste opp som priviligert
Støttet venstre på 80tallet, Samfunnskritikk = motstandere Realist, et Brandes’ barn: Mennesker skal leve i sannhet Noveletter (‘79) Første samling Garman og Worse (‘80) Overgangen til moderne bymiljø i Stavanger Skipper worse (‘82) Religiøst hykleri og fanatisme Gift (‘83) Puggeskolen (snill feministisk mor, slem far)

13 Realistisk samtidsdrama
Realistiske skrivemåter Realistisk samtidsdrama Hensikt: Gi publikum innsikt i feil i samfunnet Handling i borgerskapsfamilier Som om fjerde vegg revet ned Klassisk komposisjon Kort tidsrom (24t) Ett sted Innledning, hoveddel og slutt Bruker retrospektiv teknikk i hoveddel Ibsen største og første fra perioden, eks. En folkefiende

14 Realistisk roman Realistiske skrivemåter Amtmannens døttre er første
Slo gjennom på 70-tallet, har vært dominerende siden Skulle ha tendens Virkelighetsnært, for at folk skulle kjenne seg igjen Mulig å leve seg inn i handlingen Ingen fortellerstemme, forfatter usynlig Autoral forfatter Får frem synsvinkel/motsetninger ved å bytte karakter Replikker er naturlige ved bruk av dialekter/ufullstendige setninger

15 Kjennetegn på realistisk og naturrealistisk diktning
INNHOLD Tar opp samfunnsproblem Avdekker dobbeltmoral og hykleri Kritikk mot samfunnet Forsøker å skape endring på individnivå (realisme) eller systemnivå (naturrealisme) FORM Realistisk skildring av et utsnitt av virkeligheten Autoral synsvinkel Detaljerte miljø og personbeskrivelser Kontraster, retrospektiv teknikk og virkelighetstro replikker

16 Naturalisme 1880-årene, ny realisme inspirert av naturvitenskapen
Menneskets liv er determinert (determined) Arv og miljø er alt som bestemmer menneskers handlinger, ergo kan de ikke stilles til ansvar for dem Ville gi skildringer av hvordan arv og miljø slo ut, kun lange fortellinger Kunne dvele ved intime kroppslige detaljer (eks. fødsler) Realistene skildrer borgerskapet | Naturrealistene skildrer arbeiderklassen Emilie Zola utformet prinsippene Mange norske forfattere inspirert, kun Amalie Skram som i sin helhet er naturrealist

17 Amalie Skram Norsk Skilt, kvinnelig forfatter
Skrev om tabulagte emner (seksualitet og død) Skildret gjerne det heselige of forfærdelige Constance Ring (‘85) Egne erfaringer med ekteskap, samme i senere romaner ( Lucie (‘88), Fru Inés (‘91), Foraadt (‘91) ) Jenter uforbredt til ekteskapet Hellemyrsfolket Generasjonene arver trekk Syv bind (siste generasjon er oldebarn) Arv og miljø innhenter slekta

18 Kristiania-bohemen Hans Jæger, ren naturalist
Møtte kjempestor motstand Bla. Kastet i fengsel Bohem = Motstander av etablerte sosiale normer

19 Albertinesaken Kristian Krogh, Maler og forfatter
Albertine medvirkende på å avskaffe prostitusjonen i 1888

20 Arne Garborg Superforfatter
Norsk Superforfatter To tydelige faser, 1880 naturalist, 1890 psykologisk Bondestudentar (‘83) gjennombrudd Daniel i byen, misslykkes. Spotter embetsmenn. Belyser arv og miljøs påvirkning på menneskeskjebne. Ble aldri gjennomført determinist Læraren (‘96) Hva om man tok Jesu ord om å gi fra seg alt på alvor Haugtussa (‘95) Diktsyklus om den synske ungjenta Veslemøy

21 Opptakt til modernisme
1890-tallet vendepunkt i Norge Vendte blikket fra samfunnsstruktur til menneskesinnet Charles Baudelaire Den ondes blomster (‘57) Skandale (bla. Pga. Pornografisk)

22 Walt Whitman Emily Dickinson En av modernismens viktigste forløpere
Gresstrå (‘55) Sprudler av liv Lovpriser teknologi (slik som Vinje) Skrev frie vers med særegne uregelmessige rytmer Værk i konstant utvikling Emily Dickinson En av modernismens viktigste forløpere Brøt med normen, i rytme, rim, tegnsetting (tankestrek) og rettskriving Opprørende innhold, skrev om døden og tvil på Gud I’m nobody skildrer rollen som kvinne og lyriker i 1800-tallets USA

23 Tidlig modernisme Realisme og naturalisme egnet seg dårlig til å beskrive nye samfunnet Mange hadde vanskelig for å finne seg til rette Unge forfattere tar inspirasjon fra Baudelaire og Whitman «modo» = nylig Skildre det å stå utenfor felleskapet Frie vers, eksperimentering. Kaotisk tilværelse til uttrykk

24 Psykologisk litteratur
Sult (‘90) Også Mysterier, Pan og Victoria Mye følelse av ikke å passe inn Prosalyrikk (arv etter Baudelaire) Vilhelm Krags Fandango (‘90) Spansk dans Gjentagelser, rytme, bokstavrim og klang. Et motiv i seg selv. Nyte livet så lenge det varer Også ny eventyrstemning og rom for mystikk

25 Dramasjangeren i endring
Brudd med alle dramaens regler (sted, tid, karakterer) Siste verkene til August Stindberg viktige impulser Dramaet endret seg tematisk, blikket inn i menneskesinnet Ibsen hølt mer tradisjonel form, men stykker handlet om sjalusi, hevntrang, umulig kjærlighet og storhetsvanvidd Eks. Vilanden og Fruen fra havet


Laste ned ppt "Litteratur Trekk Folk Realisme Samfunnskritikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google