Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hio 2007 Kirsten Ribu1 Moderne systemutviklingsmetoder Kirsten Ribu 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hio 2007 Kirsten Ribu1 Moderne systemutviklingsmetoder Kirsten Ribu 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hio 2007 Kirsten Ribu1 Moderne systemutviklingsmetoder Kirsten Ribu 2007

2 Hio 2007 Kirsten Ribu2

3 3

4 4

5 5 Velkommen til nytt kurs systemutvikling fra et brukerperspektiv brukermedvirkning universell utforming HCI og brukbarhets-testing

6 Hio 2007 Kirsten Ribu6 Innhold Universell design SCRUM Utforming av tilgjengelige nettsteder Prototyping

7 Hio 2007 Kirsten Ribu7 Tigjengelighet for alle

8 Hio 2007 Kirsten Ribu8 Brukertesting

9 Hio 2007 Kirsten Ribu9 Personvern

10 Hio 2007 Kirsten Ribu10

11 Hio 2007 Kirsten Ribu11 I dag Introduksjon til kurset og sentrale begreper Tilgjengelige nettsteder Dannelse av prosjektgrupper (4-5 pr gruppe) Introduksjon til første gruppe-oppgave: –Universelt utformet nettsted med innhold

12 Hio 2007 Kirsten Ribu12 Vansker med tilgjengelighet Eldre Dyslektikere Bevegelseshemmete Parkinsonere Blinde Svaksynte Døve

13 Hio 2007 Kirsten Ribu13 Lese- og skrivevansker Lese- og skrivevansker er utbredt. Nesten 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har problemer med lesing og skriving i en eller annen form. Tallene finner vi i internasjonale undersøkelser initiert av OECD hvor Norge har deltatt (SIALS 2000 og ALL 2005). Se: Fakta om lesing og skriving, Vox Læring for arbeidslivet http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=164 1 http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=164 1 - 5. mai 2006.

14 Hio 2007 Kirsten Ribu14 Anti-diskriminering Arbeidet med en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov for personer med nedsatt funksjonsevne pågår som planlagt. Denne loven vil etter planen bli lagt fram i 2007.

15 Hio 2007 Kirsten Ribu15 Diskrimineringslovutvalget Vernet mot diskriminering på grunnlag av personlige egenskaper eller oppfatninger er i dag spredt på ulike lover. Vi har lovfestede forbud mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, midlertidig ansettelse eller deltidsansettelse. Diskrimineringsvernet er ulikt avhengig av hva som er grunnlaget for diskrimineringen. En samlet lov mot diskriminering, inkludert spørsmålet om eventuelle nye grupper bør omfattes av lovens diskrimineringsvern.

16 Hio 2007 Kirsten Ribu16 Selvbetjeningssamfunnet Forbrukerne forventes å utføre arbeid som tidligere ble utført av firmaer og offentlige organer: –Selvbetjente bensinpumper og billettmaskiner –minibankautomater –handel over Internett –selvbetjente vinmonopol –selvbetjent innlevering av selvangivelsen

17 Hio 2007 Kirsten Ribu17 Min side Moderniseringsdepartementet har lansert "Min Side", som portal til offentlig informasjon Norge.

18 Hio 2007 Kirsten Ribu18 Fordeler Fordeler med denne utviklingen kan være: uavhengighet av åpningstider mindre innsyn fra utenforstående spare penger.

19 Hio 2007 Kirsten Ribu19 Ulemper brukerne må ha tilgang til spesielt utstyr at tjenestene er bare er brukbare for enkelte "invidde" grupper at tjenestene er utilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.

20 Hio 2007 Kirsten Ribu20 Hvorfor selvbetjening? Er det virksomhetenes behov for å rasjonalisere og å kutte kostnader som er drivkraften i utviklingen? Brukernes behov kan lett komme i annen rekke. Det viktig at løsningene får en størst mulig grad av universell utforming.

21 Hio 2007 Kirsten Ribu21

22 Hio 2007 Kirsten Ribu22 Problemet http://edtech.tennessee.edu/~set11/intro11.htmhttp://edtech.tennessee.edu/~set11/intro11.htm Video-eksempel

23 Hio 2007 Kirsten Ribu23 Beste offentlige nettsteder 2006 http://it- nytt.no/arkiv/2006/12/beste_offentlige_nett steder_2006http://it- nytt.no/arkiv/2006/12/beste_offentlige_nett steder_2006

24 Hio 2007 Kirsten Ribu24

25 Hio 2007 Kirsten Ribu25 Antallet funksjonshemmete øker 750 million worldwide are disabled 10-30% of the general population has limitations –10% of the population has severe limitations –These are limited by inaccessible web pages –Aging populations in many countries mean the numbers of disabled are increasing

26 Hio 2007 Kirsten Ribu26 Universell utforming ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming.” (The Center for Universal Design, North Carolina State University)

27 Hio 2007 Kirsten Ribu27

28 Hio 2007 Kirsten Ribu28 Hvordan er brukeropplevelsene? Husk at brukere i stor grad selv kan styre hvordan nettsider skal vises. La brukeren være en medspiller og tilby muligheter til selv å bestemme innenfor de rammene du legger opp til. Lag en utforming som ser riktig ut på de vanligste nettleserne, men som samtidig gir brukeren lov til å velge. Hva på siden kan endre størrelse? Tenk over: Hva vil brukere ønske å endre via innstillinger i nettleseren? Og hvilke behov vil de i tilfelle henge sammen med?

29 Hio 2007 Kirsten Ribu29 Stilark /CSS Bruk Cascading Style Sheets – CSS til mest mulig. Stort sett alt lar seg gjøre med CSS. Ved å bruke CSS i separate stilark er det enklere å presentere ulike layouter og å gjøre endringer. Hvis du fortsatt bruker tabeller for å holde designet på plass, må du forholde deg til hvordan de vil bli lest opp, – én og én celle om gangen. (Bruk helst ikke tabeller). Bruk relative enheter i stilark. Bruk for eksempel ”em” i stedet for ”pixel” eller ”punkt”. (Ved å benytte samme relative enhet blir det enklere å sikre ensartet skalering av nettsidens enkeltelementer).

30 Hio 2007 Kirsten Ribu30 Tilgjengelige nettsteder Riktig bruk av farger og bilder er med på å gjøre nettsidene mer tilgjengelige for mange brukere. www.csszengarden.com Her eksperimenteres det med ulike design til ett og samme HTMLdokument.

31 Hio 2007 Kirsten Ribu31

32 Hio 2007 Kirsten Ribu32 Tommelfingerregler Undersøk alltid mulighetene for å lage tilgjengelige løsninger. Macromedia og Adobe har foreksempel veiledninger som viser hvordan tilgjengelig innhold kan lages med Flash og Acrobat. Det må sørges for alternative løsninger for personer som ikke kan bruke bestemte elementer på nettsiden

33 Hio 2007 Kirsten Ribu33 Ressurser css.maxdesign.com.au Her finnes det en rekke CSS veiledninger/tutorials og flere eksempler på hvordan menyer kan bygges opp med CSS. HTML.dk inneholder en rekke veiledninger/tutorials, artikler m.m., blant annet om bruk av CSS. www.html.dk/tutorials/css/

34 Hio 2007 Kirsten Ribu34 Andre muligheter Brukere som har behov for å tilpasse nettsidens visuelle layout kan ta i bruk egenproduserte stilark for å formatere et nettsted. I Internet Explorer finnes denne valgmuligheten i menyen: Verktøy > Alternativer for Internett > Tilgjengelighet >stilark.

35 Hio 2007 Kirsten Ribu35

36 Hio 2007 Kirsten Ribu36 Optimalisering Det kan være situasjoner der brukeren ut fra eget behov optimaliserer nettleseren og dermed endrer nettstedets utseende. Noen av disse innstillingsmulighetene kan testes ved hjelp av ”Web Accessibility Toolbar”Web Accessibility Toolbar Den gjør det for eksempel mulig å se en nettside uten bilder, uten bruk av stilark/CSS, i gråtoner, på mindre skjermer med mer.

37 Hio 2007 Kirsten Ribu37

38 Hio 2007 Kirsten Ribu38 Linken http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx ?page=1569#DownloadE

39 Hio 2007 Kirsten Ribu39 Menyer Mange nettsteder bruker ”aktive” menyer av typen ”drop-down” eller menyer som folder seg ut. De er som oftest basert på javascript, plug-ins eller java-applets og de er derfor ikke tilgjengelige for alle. Slike menyer er ofte basert på bruk av mus og reagerer ikke på tastatur. De vil derfor kunne utelukke brukere som ikke kan benytter mus, feks synshemmede.

40 Hio 2007 Kirsten Ribu40 Menyer Menyer av denne typen er også svært følsomme og lukkes med en gang markøren beveges utenfor menyen. Det gjør at slike menyer er veldig vanskelige å benytte for mange, feks –nybegynnere, eldre og andre med dårlig hånd- og armfunksjon. For blinde er det dessuten et problem at skjermleserne ikke finner menypunktene.

41 Hio 2007 Kirsten Ribu41

42 Hio 2007 Kirsten Ribu42 Hvordan gjøre menyer tilgjengelige? Det må sørges for en alternativ meny for dem som ikke har mulighet til å kunne bruke den teknologien som er brukt for å lage menyen. Menyer må kunne betjenes ved hjelp av tastaturet. Menyoverskriften lages som en lenke som kan betjenes via tastaturet, og som sender brukeren til en side med tilgjengelige menyvalg.

43 Hio 2007 Kirsten Ribu43 Accessible DHTML Meny Flere programleverandører leverer tilgjengelige menyvarianter basert på DHTML. Det er dermed ikke nødvendig å programmere slike menyer fra bunnen av. Søk etter ”accessible DHTML menu” på nettet.accessible DHTML menu

44 Hio 2007 Kirsten Ribu44 Ressurs Separating Style from Content http://accessat.c-net.us/articles/css.html

45 Hio 2007 Kirsten Ribu45 Ressurs Accessing The Inaccessible http://www.curlewcommunications.co.uk/c- access.htmlhttp://www.curlewcommunications.co.uk/c- access.html

46 Hio 2007 Kirsten Ribu46 WAI Web Content Accessibility Guidelines – (WAI)Web Content Accessibility Guidelines – (WAI) http://www.w3.org/WAI/

47 Hio 2007 Kirsten Ribu47 Plan framover Forelesning torsdag 23. og tirsdag 28. Ingen forelesning torsdag 30., og den påfølgende uke (Kirsten er på konferanse) Arbied med første prosjektoppgave: Lag et tilgjengelig nettsted med innhold: –Et informasjonssted om universell design –Hva er digitale skiller? –Hva sier loven om offentlige anskaffelser og universell utforming?

48 Hio 2007 Kirsten Ribu48 Gruppeoppgaven Bruk nettet som ressurs Opprett en hjemmeside på et studentområde Lag en gruppemappe på Fronter Prosjekgruppa skal ha et NAVN Legg link til nettstedet i mappa Nettstedet skal ha et NAVN Kommuniser med Kirsten på mail, ved spørsmål etc.

49 Hio 2007 Kirsten Ribu49 Ukeoppgaver Surf på nettet bare ved hjelp av tastatur. –Skriv ned hvordan det oppleves. Hvor stopper det? Finn ukas ’horror-program’ på nett. Noter lenken og presenter i klassen på torsdag. Er HiOs nettsted tilgjengelig for alle? Er Fronter universelt utformet?

50 Hio 2007 Kirsten Ribu50 Tilgjengelig ?

51 Hio 2007 Kirsten Ribu51 Torsdag Vi fortsetter med tilgjengelige nettsteder


Laste ned ppt "Hio 2007 Kirsten Ribu1 Moderne systemutviklingsmetoder Kirsten Ribu 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google