Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerte - lungeredning av barn Arild Leknessund, barneavdelingen, UNN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerte - lungeredning av barn Arild Leknessund, barneavdelingen, UNN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerte - lungeredning av barn Arild Leknessund, barneavdelingen, UNN

2 Innhold Epidemiologi og patofysiologi Hvordan kjenne igjen et kritisk sykt barn? Basal hjerte - lungeredning Avansert hjerte- lungeredning Prognose

3 Epidemiologi ca 25-30 barn dør i ulykker i Norge hvert år 1800 barn og unge skades pr år Unngåelige episoder leder til de fleste tilstander hvor barn trenger gjenopplivning Forebygging av ulykker og sikring av trygge oppvekstmiljøer sentralt Betydelig frykt for å påføre barn skade ved HLR Frykt for at man ikke kan…

4 It’s not easy to save a life! Pediatric OHCA, en tredjedel til ROSC, 5-15% overlever til utskrivelse. In-hospital CA, 50% til ROSC, 25% overlever til utskrivelse 80% av alle hjertestans hos barn skjer intrahospitalt på intensivavd!

5 Respirasjons-/hjertestans hos barn etter nyfødtperioden Traume/ulykker +++ Luftveisobstruksjon (Fremmedlegeme) Luftveisinfeksjon Drukning Hypotermi Forgiftninger Inhalasjon av røyk/gass Infeksjoner Krybbedød (om lag 14/år) Primær hjertestans hos barn er svært sjelden!

6 ”Veien til hjertestans hos barn” Hjerte/sirkulasjonsstans opptrer oftest etter: a) respirasjonsstans b) sjokk (blødning/hypovolemi).

7 Akutt væsketap Endring i væske distribusjon Respirasjons hinder Redusert respirasjonsdrive Sirkulasjonssvikt Respirasjonssvikt

8 Hvordan kjenne igjen et kritisk sykt barn? Potensiell respirasjonssvikt Potensiell sirkulasjonssvikt Potensiell sentral nevrologisk svikt

9 Luftveier hos barn Stort hode, kort nakke Stor tunge Barn < 6 mnd er nesepustere Larynks posisjon: C2-C3 (vs C5-C6 hos voksne)

10 Respirasjon - Vurdering Luftveier + Åndedrett Respirasjonsfrekvens – <1år 30-40 – 2-5 år 25-30 – 5-12 år 20-25 Inndragninger? Nesevingespill? Stridor? – Inspiratorisk stridor: øvre luftveier – Ekspiratoriske pipelyder: nedre luftveier Hudfarge Allmenntilstand og bevissthet

11 RESPIRASJONSSVIKT ”pre-terminale tegn”: Utslitt barn Nedsatt respirasjonslyd ved auskultasjon Sentral cyanose Bradykardi SaO 2 < 85 i romluft

12 Sirkulasjon Hjertestørrelse – ventriklene veier like mye ved fødsel – venstre ventrikkel dominant fra 6 mnd Sirkulerende blodvolum – 70 - 80 ml/kg Cardiac output direkte relatert til hjertefrekvens System vaskulær motstand øker med årene (dvs. BT øker med alder: Syst BT = 80 + alder i år)

13 Sirkulasjon - Vurdering Hjertefrekvens – <1år 110-160 – 1-5år 95-150 – 5-12år 80-120 Blodtrykk – Syst.: 80 + (alder x 2) – < 1år 70-90, – 1-5år 80-100, – 5-12år 90-110 Kapillærfylning Respirasjonsfrekvens Hudtemperatur / farge Mental status 1.Trykk i 5 sek. 2.Fargen er normalisert etter 2-3 sek hos et barn god perifer sirkulasjon OBS kalde føtter og hender

14 Sirkulatorisk dekompensasjon Hjertefrekvens: først  deretter  Respirasjonsfrekvens: først  deretter  Hud: blek, cyanotisk og kald Mental status: redusert bevissthet ”Preterminalt tegn”: Hypotensjon

15 Nevrologi Bevissthetsnivå: – Våken – Stemmereaksjon – Smertereaksjon – Ingen respons Stilling (strekkspasmer?) Pupiller (dilatert? små?) Decortikert Decerebrert

16 Retningslinjer Revideres hver 5. år, neste høsten 2015 Prøver å finne evidens for endring og tiltak. Skal være mulig å gjennomføre

17 Enklere definisjoner Nyfødte (Newborn): fra fødsel til utskrivelse fødeavdeling Spedbarn (Infant): opp til ett år Barn: etter ett år opp til pubertetsstart, etter dette voksne resusciteringsmessig

18

19 B asal H jerte L unge R edning

20 Kontroller pust med åpen luftvei

21 Puster ikke normalt?

22 Hvis brystkassen ikke hever seg... Juster hodeposisjon, kjeveløft, og gjenta 5 innblåsninger Hvis brystkassen fortsatt ikke hever seg: åpne munnen og forsøk å fjerne et mulig fremmedlegeme, men aldri blindt!!

23 Fremmedlegeme i luftveiene (FBAO) Hovedforskjell fra voksenalgoritme er unngå magestøt (”Heimlich”) på barn < 1 år Karakteristika – Plutselig hoste – Under lek eller spising Spontanhost bedre enn assistanse Ved bevisstløshet  BHLR algoritme

24 Retningslinjer for fremmedlegeme i luftveiene Skille mellom 3 grupper barn: 1. hoster godt og er våken 2. bevisstløs 3. våken men puster ikke tilstrekkelig 1.Barn som hoster effektivt og er våken: Oppmuntre barnet til å hoste! Ikke styr med fingrene i munnen! La barnet selv bestemme posisjonen! 2.Bevisstløst barn: Vanlig HLR, i tillegg sjekk munnen for hver serie med 2 innblåsninger

25 Fremmedlegme i luftveiene 3. Barn som hoster ineffektivt men er våken Opptil 5 slag mot ryggen (mellom skulderbladene) 5 harde, raske støt mot buken opp mot mellomgulvet (barn > 1 år) - eller 5 støt mot brystkassen som ved HLR (barn < 1 år) Revurder, sjekk munnen

26 Barn < 1 år Barn > 1 år

27 Etter 5 effektive innblåsninger: 15:2 helsepersonell

28 Brystkompresjoner – hvordan? Frekvens: 100/min for alle barn Nedre 1/2 av sternum Dybde: 1/3 av brystkassen 4 cm spedbarn 5 cm større barn

29 A vansert H jerte L unge R edning Forutsetninger til AHLR: EKG monitorering Utstyr og medikamenter Universell algoritme som hjelpemiddel!

30

31 AHLR begynner alltid med basal HLR Bevisstløst barn Puster ikke normalt Ingen tegn til sirkulasjon Intuberte barn komprimeres kontinuerlig

32 Mens BHLR pågår... Sikre ventilasjon: Oksygen (100 %, minst 15 l/minutt) Maske-bag (+ reservoar), evt. med svelgtube. Krever trening! Trakeal intubering (helst under 30 sec!) – Hindrer aspirasjon, sikrer luftveiene – Kan gi 100 % O 2 – Vei for administrering av medikamenter – Kan suge i luftveiene. – OBS bør kun gjøres av kyndig personell!

33 Svelgtube Bevisstløs pasient med ufri luftvei Føres inn med ”riktig side opp” Forskjellige størrelser – måle fra fortenner til kjevevinkel

34 Ventilasjon med maske og bag Maskestørrelse: bør dekke både nese og munn

35

36 Laryngoskop Rett blad: barn < 1 år Bøyet blad: barn > 1 år

37 Trakealtube Tubestørrelse (u cuff): – diameter (mm)= (alder(år)/4) + 4 M cuff: alder/4 + 3,5 – lengde (cm)= (alder/2) + 12 (oral) – lengde (cm)= alder/2) + 15 (nasal) Verifisering av tubeposisjon – Visuelt – EtCO2 – Brystbevegelse – Auskultasjon

38 Tegn til sirkulasjon Pulskontroll: Spedbarn: brachialis eller femoralarterie Barn: Arteria Carotis Tegn til sirkulasjon: Hoster? Puster? Beveger seg?

39 Arytmi-behandling

40 Ikke sjokkbar rytme Vanligste ”stansrytme” hos barn er asystoli (60-70%) Etter langvarig hypoksi og acidose PEA = ingen puls til tross for komplekser på EKG monitor Hypoxi Hypotermi Hypo/hyperkaliemi Hypovolemi Trykkpneumothorax Tamponade Toxiner Tromboemboli

41 Sjokkbar rytme Ventrikkelflimmer /-takykardi Svært sjelden (< 10 %) Rask defibrillering med spesielle barnepads Assosiert med – Hypotermi – Intoksikasjon med trisykliske antidepressiva (TCA) – Hjertesykdom (kirurgi, kateterisering etc.)

42 Bruk av defibrillator Automatisk eller manuell Automatisk kan brukes over 1 år hvis eneste tilgjengelig- barnepads hvis det er tilgjengelig PADs plassering. – Plassering Anterolateralt – Hvis store PADs anteroposterior posisjon

43 Medikamenter AHLR skaff intravenøs eller intraossøs tilgang Bedøm barnets vekt: Vekt (kg) = 2 (alder + 4) Formel for barn 1-10 år Adrenalin 10 µg/kg intravenøst eller intraossøst ved hjerte- /sirkulasjonsstans Amiodaron 5 mg/kg iv vurderes ved vedvarende VF / VT etter 2 sjokk Buffer er ikke rutinemessig anbefalt

44 Intraossøs tilgang Ved manglende iv- tilgang Lokalisasjon: – Tibia: 2-3 cm distalt for tuberositas tibia – Femur: fortil og lateralt ca 3 cm over laterale condyl https://www.youtube.com/watch?v=HcbMR774rvQ

45 Prognose Overlevelse etter prehospital hjertestans kun 4-14 % Ofte dårlig nevrologisk funksjon hos de som overlever. Kun respirasjonsstans (ikke hjertestans): ca 80 % overlever, sjeldent nevrologisk skade. Faktorer assosiert med noe bedre prognose : – Behov for HLR < 15 minutter – Nærdrukning med hypotermi – Gjenvunnet full bevissthet innen 24 timer – PEA > VF > Asystoli – ”Witnessed arrest”

46 Hvor lenge fortsette AHLR? Så lenge det er VF / VT Til barnet viser tegn til liv Så lenge gjenopplivningsforsøk kan tenkes å bli vellykket Så lenge det er etisk forsvarlig å fortsette

47 Etter vellykket gjenopplivning Normoventiler i henhold til alder og vekt – SaO2 94-88 Vurder nedkjøling hvis barnet ikke våkner 5-10 min etter gjenopprettet sirkulasjon Tilstreb normalisering av blodtrykk, puls blodgasser og blodsukker Behandle kramper Behandle grunnsykdom Ivareta pårørende Ivareta teamet

48 ILCOR revisjon 2015 Compression only? ECMO? Temperatur kontroll?

49

50

51

52 Hva ville formidles? Trening fungerer! Etter 3-6 mnd er det meste glemt om man ikke vedlikeholder! Realistiske scenarier gir best utbytte. Protokolldrilling er ikke gammeldags. Train as you fight, det er et valg. Fight as you train, det er forhåndsbestemt. Sånn er det bare

53 I hated every minute of training, but I said, 'Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.' Muhammad Ali


Laste ned ppt "Hjerte - lungeredning av barn Arild Leknessund, barneavdelingen, UNN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google