Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FØRSTEHJELPSUNDERVINING TROLL 16. DESEMBER 2009 Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person Marius Filtvedt, lege Troll 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FØRSTEHJELPSUNDERVINING TROLL 16. DESEMBER 2009 Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person Marius Filtvedt, lege Troll 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 FØRSTEHJELPSUNDERVINING TROLL 16. DESEMBER 2009 Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person Marius Filtvedt, lege Troll 2009

2 Repetisjon av BHLR Marius Filtvedt, lege Troll 2009

3 Tillatelse for bruk av Videoen på Troll! Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Hei Har vært i Tyskland og derfor ikke kunnet svare deg. Tak for at du spør. Det går veldig fint! Videoen finner du i større og nedlastbar format på: http://www.forstehjelp.info/emner/HLR_video.htm http://www.forstehjelp.info/emner/HLR_video.htm Stilig at du er i Antarktis. Skulle gjerne vært der en tur ja!!! Lykke til videre! Mvh Jens Augestad Augestad Kompetanse jens@breogfjell.no jens@breogfjell.no +47 99 38 01 95 Lær førstehjelp! Redd Liv! www.forstehjelp.info www.forstehjelp.info Kurs for grupper og Bedrifter

4 Første undersøkelse og livreddende behandling Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Følg ABCDE-prosedyren  A. Airway - luftveier  B. Breathing - respirasjon  C. Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll  D. Disability - nevrologisk undersøkelse  E. Exposure - avkledning

5 Airway - luftveier Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Frie luftveier, obs nakkeskade  100% oksygen på maske med reservoar (10-12 liter/min)

6 Breathing - respirasjon Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Hvis pasienten ikke puster, men har puls:  Start assistert ventilasjon  Vurder maskeventilasjon eller larynxtube/endotrakeal intubasjon  Vurder om det foreligger pneumothorax eller trykkpneumothorax  Hvis pas. ikke puster og ikke har puls:  Start hjertelungeredning

7 Overtrykkspneumothorax Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Definisjon  Tensjonspneumothorax (overtrykkspneumothorax, ventilpneumothorax) er en akutt tilstand med økende lufttrykk i pleurahulen og påfølgende kompresjon av lunger og kar i thorax  Trykkpneumothorax kan bli livstruende i løpet av minutter Årsak  Skyldes oftest penetrerende thoraxskade, stumpt thoraxtraume med costafraktur og parenkymskade eller overtrykksventilering  Kan også oppstå sekundært til en spontanpneumothorax

8 Overtrykkspneumothorax Marius Filtvedt, lege Troll 2009

9 Overtrykkspneumothorax Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Diagnosen Sykehistorien  Pasientene er ofte klinisk upåfallende inntil de dekompenserer  Vanlige symptomer er brystsmerter, hyperventilasjon og angst  Etter hvert redusert bevissthet Kliniske funn  Diagnosen er klinisk  Raskt forverrende tilstand  Uttalt dyspné - hurtig, overflatisk og ofte stønnende respirasjon  Uro  Halsvenestuvning  Cyanose  Takykardi  Asymmetrisk thoraxbevegelighet og mediastinal/trakeal deviasjon (sideforskjøvet trakea)  Hyperresonans ved perkusjon over affiserte hemithorax  Ensidig fravær av respirasjonslyder  Blodtrykksfall  Lav oksygenmetning  Sene tegn er hypotensjon, redusert bevissthet, cyanose og hypoxi  Slike funn indikerer øyeblikkelig dekompresjon!

10 Overtrykkspneumothorax Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Behandling  Ved mistanke om overtrykkspneumothorax med svær respirasjonssvikt og tegn på sirkulasjonskollaps  Avlastes omgående med grov kanyle/venflon via 2. interkostalrom i medioklavikulærlinjen eller via interkostalrom 4, 5 eller 6 i fremre aksillærlinje

11 Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Sjokkleie, hold hodet lavt  Stans ytre blødning  Ved skademekanisme og/eller funn forenlig med bekkenbrudd, eller sirkulatorisk ustabil pasient, anlegges bekkenstabiliserende forbinding (SAM Sling)

12 SAM Sling ® Marius Filtvedt, lege Troll 2009

13 Circulation - sirkulasjon og blødningskontroll Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Legg inn 2 grove venekanyler  Gi væske intravenøst; dersom svak/ingen radialispuls, gi 250–500 ml Ringer Acetat iv.  Vurder respons ut fra bevissthet, hudfarge, puls og BT  Ved manglende respons, kan tilsvarende væskevolum gis på nytt  Reduser infusjonshastighet ved systolisk trykk rundt 90 mmHg, eller ved klinisk bedring  Sjekk bevissthet, hud, blodtrykk og puls minst hvert 5. minutt

14 Disability - nevrologisk undersøkelse Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Glasgow Coma Scale  Pupillereaksjon - størrelse, symmetri, reaksjon på lys  Bevegelse av ekstremiteter

15 Glasgow Coma Scale maksimalt 15 poeng Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Åpning av øynene (Ø) 4 Spontant L = Lukket pga hevelse 3 Ved tiltale 2 Ved smertestimulering 1 Ingen reaksjon Motorisk respons (M)6 Følger oppfordringer 5 Lokaliserer smerte 4 Avverger smerte 3 Fleksjon ved smerte 2 Ekstensjon ved smerte 1 Ingen reaksjon Verbal respons (V)Voksne og store barn Små barn (0-23 mndr) 5 Orientert5 Smiler, lytter 4 Forvirret, desorientert4 Gråter, kan trøstes 3 Usammenheng. tale3 Inadekvat gråting 2 Uforståelige lyder 1 Ingen reaksjon Undersøkelsene gjentas med regelmessige mellomrom. Totalskår sammenlignes fra gang til gang for å få et inntrykk av endring i bevissthetsnivå over tid Poengsum under 8 indikerer alvorlig skade

16 E. Exposure - avkledning Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Kle av pasienten så mye som nødvendig for å kunne gjøre en fullstendig undersøkelse og utføre nødvendig behandling  Dekk pasienten til igjen for å unngå hypotermi

17 Videre observasjon og behandling Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Kontinuerlig monitorering av pasienten  Bevissthet  Respirasjonsfrekvens  Hud  Pulsoksimetri  Hjerterytme  Rektal temperatur  Diurese

18 Videre observasjon og behandling Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Smertekontroll  Kun til bevisste pasienter som gir klart uttrykk for smerte  Morfin 2,5 mg langsomt i.v., titrer med 2,5 mg i gjentatte doser inntil smertefrihet. Kontakt ev. lege før totaldose Morfin overskrider 20 mg  Ketalar? Brukes kun av personell med spesiell kompetanse  Afipran 10 mg i.v. mot kvalme

19 Videre observasjon og behandling Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Andre tiltak  Forebygg hypotermi  Nakkekrage  Grovreponering av brudd  Infeksjonsprofylakse ved åpne brudd:  Åpne brudd dekkes med sterile, fuktede kompresser  Gi ev. Penicillin 2 mill. i.e. intravenøst. NB allergi?

20 Videre observasjon og behandling Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Krampekontroll  Gi Stesolid 5-10 mg i.v. Kan gjentas med 5 mg pr. dose ved manglende effekt. Kontakt ev. lege før totaldose overskrider 20 mg

21 Rask totalvurdering Marius Filtvedt, lege Troll 2009  Hudfarge  Hode  Ansikt  Nakke  Thorax  Abdomen  Pelvis  Overekstremiteter  Rygg  Underekstremiteter  Puls i perifere arterier

22 Marius Filtvedt, lege Troll 2009 Transport  Fortsett overvåkning, undersøkelse og behandling i henhold til overnevnte instrukser


Laste ned ppt "FØRSTEHJELPSUNDERVINING TROLL 16. DESEMBER 2009 Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person Marius Filtvedt, lege Troll 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google