Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Ditt valg – Bolig først” Drammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Ditt valg – Bolig først” Drammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Ditt valg – Bolig først” Drammen 2013 - 2016

2 Oppsummert: Dette produserer Ditt valg – Bolig først
BrukerSTYRT oppfølging Økonomi Bolig ADL Kontakt med off. hj. apparat ????? Nettverk Oppsummert: Dette produserer Ditt valg – Bolig først

3 Metoden: Opprinnelig fra USA Pathways to Housing First New York
Motsats til trappetrinnsbehandling/sekvensiellbehandling ACT + boligfremskaffelse eller ICM Gode resultat, spesielt for staten Importert i mange former til Europa Troskap til modellen Endring i tankesett Hva er så det revolusjonerende med dette??? Alt og ingenting Full brukerstyring/frihet Begrensninger: Norsk lov / husleieloven

4 Hva betyr brukerstyring?
Bruker kjenner sitt behov best! Vi skal ikke si ”nei” Gjelder bolig (sted, type, innredning), eventuell behandling eller økonomi.

5 Ditt valg – bolig først ”Drammens-modellen”
Vedtatt utprøvd i boligsosialhandlingsplan ”å bo trygt og godt” – subjektiv opplevelse Deltakerne skal oppleve at de får den hjelpen de trenger for å klare å bo Gi målgruppen andre muligheter enn det kommunen gir i dag Teste ut nye systemer for tjenestekoordinering Tilgjengelige, umiddelbare og tidsubestemte tjenester Økonomi i prosjektet: Midler fra Fylkesmannen i Buskerud, Husbanken og Helsedirektoratet

6 Ditt valg – bolig først Organisering:
Plassert organisatorisk under styringsgruppe BASIS og Beslutningsteam for prosjektet. ICM team med ressurser (100%) fra NAV, Senter for rusforebygging og Psykisk helse. Vi har også en 50% ressurs med brukererfaring Tett samarbeid med Samhandlingsteamet (interkommunalt FACT- team / 2.linje-tjeneste) 8-10 brukere pr ansatt

7 Målgruppe: Tjenestemottakere med rus- og psykiatriproblematikk som har behov for helse og sosialfaglige tjenester, booppfølging og praktisk bistand for å kunne bo i egen bolig. Brukere som skårer rødt på bolig (også gjengangere i kommunal bolig) og rus samt rødt/gult på psykiatri i Brukerplan. Deltakere må (selvfølgelig) ønske oppfølging fra prosjektet og være villig til å inngå avtale om deltakelse.

8 Mål: Færre bostedsløse i Drammen. Sekundære effekter:
Bedre bostabilitet Økt livskvalitet Redusert rusbruk Reduserer psykiske utfordringer Reduserer kriminalitet (re)etablere kontakt til arbeidsmarkedet Eventuell behandling

9 Boligfremskaffelse: Søke etablering i ordinære bomiljø
Bosetting i private utleieboliger. Unngå bosetting i kommunale utleieboliger Dersom deltakeren selv ønsker en bolig med fast bemanning må valget av bolig begrenses til en av de kommunale boligene som har bemanning. Utfordring med tanke på privat vs. kommunal bolig: Privat: langsiktighet og ordinært, men ”lever på nåde” Kommunal: middel ikke mål, skaper insentiv til ”forbli vanskeligstilt” men oppleves tryggere

10 Erfaringer: Utfordringer: Boligfremskaffelse
Holde kontakt når krisen kommer

11 Erfaringer i tall: Antall som har vært med i prosjektet totalt: 36 (oppstart med deltagere 17.10, gradvis økning til 25 frem mot 23.12) Antall avsluttede: 9 3 pga manglende kontakt 1 pga trusler mot ansatt 1 pga vi oppnådde mål i sørvis planen hans og han trengte oss ikke mer 2 flyttet til annen kommune 1 ønsket ikke oppfølging fra oss mer 1 døde Dagens antall brukere: 27 5 kvinner 21 menn 1 transperson Alder: 21 – 58 år, med gjennomsnittsalder på 38 år  Boliger pr d.d. Kommunal: 6 – 22% Privat: 16 – 59% UFB: 1 – 4% Bor ufrivillig hjemme hos foreldrene I institusjon (med forventet utskriving/løslatelse mer enn 2 mnd frem i tid): 4

12 Erfaringer i tall forts.
 Flytting: (blant de 36 som har vært eller er deltagere) 13 deltagere har flyttet med bistand fra DVBF Vi har skaffet bolig til 7 på det private markedet, resterende har skaffet selv med større eller mindre bistand fra oss 13 deltagere bor i samme bolig som da de ble deltagere (for de avsluttede deltagere er tallene basert på situasjonen ved avslutning) UFB -> Bolig (dagens deltagere) 36% var UFB ved inntak I dag: 4% Antall som har mistet bolig: 3 (alle mistet privatleide boliger hvor deltager ikke ønsket at vi skulle ha kontakt med huseier) (vi har også en som har flyttet fra en kommunal bolig til en annen, grunnet et turbulent forhold til naboen i den første boligen. Han sa opp det første leieforholdet så juridisk har han ikke mistet den)

13 Erfaringer i praksis: Følgeforskning fra Høyskolen i Busk. og V.fold (første delrap.) : ”Uttrykk som ”det er jeg som bestemmer”, ”alt foregår på min bestilling”, ”det er seriøst ditt valg, ikke noe tull med det, de lever opp til det, altså” går igjen i de fleste intervjuene.” ”Flere vektlegger at ikke noe annet har hjulpet dem så godt som Dvbf, fordi det er tett oppfølging. ”Synes det er fabelaktig at de klarer å få til så mye, egentlig, som de har gjort på så kort tid. Det er ikke vare meg, hører jo litt jeg og”.” ”Jeg aldri har opplevd maken til effektivitet, sånn som det jeg har opplevd her (i Dvbf). For tidligere i Nav har jeg stått i kø lengdevis, årevis. Og dette her greide de (i Dvbf) å ordne på noen få måneder.” ”De er veldig engasjerte og flinke da og bryr seg med deg personlig og er opptatt av hvordan du har det. Det skulle vært flere sånne mennesker, rett og slett.” ”Når jeg tenker etter, så er jeg faktisk blidere nå enn jeg var for to, tre måneder siden. Det er fordi jeg vet jeg har folk rundt meg. For meg så er det så trygghet at det er helt vanvittig, at de er der o gat de prøver alt de kan for å hjelpe meg.” ”Flere forteller om drømmer og håp om et bedre liv etter at de ble med i Dvbf.” ”Deltagelse i Dvbf har også ført til mer sosial kontakt og aktiviteter knyttet til jobb og skole.”

14 Erfaringer vedr. samhandling:
Teamtilnærming til deltagere Tre virksomheter representert Fire perspektiver representert Ivaretar i langt større grad helheten selv om vi ikke kan løse alt internt Deltagere opplever: Vi kan ikke løse alt, men vi kan peke ut retningen PÅ NORSK! Deltager: ”Dere gjør det som NAV er ment å gjøre”

15 Asgeir Bergseth asgeir.bergseth@drmk.no Tlf: 910 08 045
Kontaktinformasjon: Asgeir Bergseth Tlf:


Laste ned ppt "”Ditt valg – Bolig først” Drammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google