Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon – trussel eller mulighet Bård Stranheim -med god hjelp fra Astrid Skreosen - ASAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon – trussel eller mulighet Bård Stranheim -med god hjelp fra Astrid Skreosen - ASAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon – trussel eller mulighet Bård Stranheim -med god hjelp fra Astrid Skreosen - ASAP

2 «En del eksisterende og en del ny….»

3 INNOVASJON 3

4 Innovasjons-testen 4 a) 1 - 2 - 4 - __ b) c) A - E - I - __ ?

5 5

6 TYDELIG MODIG STOLT 6

7 BÅRD 7

8 GATSOFT 8

9 HVORFOR 9

10 «Egen lykke er bra, men andres ulykke er heller ikke å forakte» 10

11 “At least 44,000 and perhaps as many as 98,000 Americans die in hospitals each year as a result of medical errors.” Virkeligheten - Sikkerheten er ikke god nok To Err Is Human: Building a Safer Health System Institute of Medicine, 1999 Hippokrates: Nil Nocere – Aldri Skade

12 Pasienter utsettes for stor risiko i helsevesenet 15-20% alvorlige avvikshendelser Kermode-Scott, B. BMJ 2005;331:1100-a Taking The Pulse Of Health Care Systems: Experiences Of Patients With Health Problems In Six Countries Cathy Schoen, Robin Osborn, Phuong Trang Huynh, Michelle Doty, Kinga Zapert, Jordon Peugh, and Karen Davis HEALTH AFFAIRS 3 November 2005 Redusere risiko for medisinske feil

13 En av fem får nye skader 1081 pasientjournaler fra 2007 medisinsk og kirurgisk divisjon Antall uønskede hendelser: 210 Medisinsk divisjon: 13 %, 2 døde Kirurgisk divisjon: 26 %, 6 døde Gjennomsnitt 19 % Hyppigste hendelser Sykehusinfeksjoner Transfusjonskrevende blødning Reoperasjon Liggesår Fall med betydelig skade Kilder: http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=20937&categoryID=13 9 http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.6328025

14 Health Care Spending increases more than GDP 2008: 88,5 BNOK Hospital services. Increase since 2007: 10,6 BNOK US $

15

16

17

18 Source: 2004 © Statistics Norway© Driftskostnader i norske sykehus 2004

19 I et pasientperspektiv… venter alt for mange pasienter alt for lenge alt for ofte

20 Megatrender 20 Demokratisering (kunnskapsrevolusjonen) Skreddersøm (prosumenter) Digitalisering –automatisering Biologi og teknologi smelter sammen Globalisering Urbanisering Emosjonalisering Individualisering Trygghetifisering

21 ASTRID 21

22 22 ÅPENHET

23 Åpen innovasjon Closed source prinsipperOpen innovation prinsipper De smarte folka i vårt område jobber for oss Ikke alle de smarte folka jobber for oss. Vi jobber med smarte folk både på innsiden og utsiden av vår organisasjon For å få utbytte av FoU må vi selv oppdage, utvikle og produsere selv Ekstern FoU kan gi viktige bidrag: Intern FoU er nødvendig for å skape eierskap til en andel Hvis vi oppdager det selv, vil vi komme først ut til markedet Vi trenger ikke være opphav til ny viten for å kunne dra fordel av det Hvis vi skaper de fleste og beste ideene i vår bransje, vil vi vinne Hvis vi lager den beste anvendelsen av interne og ekstrerne ideer, vil vi vinne Vi må kontrollere vår innovasjon, slik at konkurrenter ikke drar fordeler av den Vi skal bygge på toppen og ved siden av andres bruk av vår innovasjon

24 VIRKEMIDLER 24

25 25 Nyhetsgranskning Råd om immaterielle rettigheter mv Hjemhenting av kunnskap ARENA/Norwegian Centre of Expertise NCE StudieturRisikolån Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Såkornfond FRAM Internasjonal markedsrådgivning - partnersøk EU rådgivning Kobling mot kunnskaps- miljøer i utlandet Lavrisikolån Investinor IllustrasjonsCase – fra A til Å Etablerer- stipend

26 26 NETTVERK 1.Interesseorganisasjon 2.Kostnadsreduserende 3.Kvalitetsforbedrende 4.Innovasjon

27 TYDELIG MODIG STOLT ÅPEN KOBLENDE POSITIV YDMYK NYSSGJERRIG INNOVATIV BÆREKRAFTIG KJÆRLIG RAUS 27

28 VINNERTEAM 28

29 TAKK FOR MEG! 29 Bard.Stranheim@innovasjonnorge.no Twitter: InnoBaard

30 Profesjonell? Verdier Utvikling Struktur Motivasjon

31 08.04.11 Innovasjon Norge Telemark Randi Egge Husby Industri SkatteFUNN OFU/IFU Elin Akre Tellum Landbruk, Bio Eva Aasheim Entreprenørskap Per Næs Energi&Miljø IKT Klynger Anniken Damm- Larsen Reiseliv Kvinnesatsing FRAM Reidun Løite Myhra Landbruk, tre Kultur&opplevelser Else R. Karlsen Administrasjon Bård Stranheim Leder Elisabeth Five Administrasjon Gro Thorsen Entreprenørskap

32 32 Vi prioriterer i 2011: 32 Energi og miljø IKT Helse LandbrukReiseliv & Opp- levelser Maritim Olje& Gass MaritimMarin

33 Profesjonell? Verdier Utvikling Struktur Motivasjon

34 Profesjonell Verdier Utvikling Struktur Motivasjon Ord Handlinger Holdninger Drømmer

35 35

36 Fremme bedriftsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet......gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norges verktøykasse: Tilskudd og lån Internasjonal rådgivning Innovasjonsmiljøer Markeds- orientering

37 Norsk helsesektor  Ca 500 bedrifter  Ca 15.000 ansatte  Ca 30 mrd i omsetning  Ca 2 mrd i investeringer

38 Innovasjon for et mer effektivt helsevesen  Persontilpasset medisin (biobanker)  Helse IKT (helseregister, informasjonflyt)  Billedveiledet diagnostikk og intervensjon Helsesatsingens overordnede prioriteringer Produkter /tjenester for en aldrende befolkning  Tekniske hjelpemidler  Biosensorer og trådløs overvåkning  Demens og slag (basalforskning, imaging, klinikk)  Kreft (stamceller, kreftregister, diagnostikk, klinikk)

39 ”The long view”: Satsingens ønskede strategisk posisjon 39  Helsevesen: Et internasjonalt foregangsland innen persontilpasset medisin og forebyggende helse.  Medisin: Fremstå som en ledende innovatør innen kreft og nevromedisin.  Medtech: Være et attraktivt land for klinisk uttesting av nye medtech løsninger.

40 IN’s utviklingsprosjekter skal: Skape ”varige” konkurransfortrinn for sektoren.  varighet = kompetanse, kultur, nettverk og omdømme.  fokus = innovasjonsmiljøene og internasjonal profilering.  Utviklingsprosjektene bør ha som mål å utløse selvforsterkende positive spiraler.

41 Innovasjonskjeden – ”the missing link” PRODUKTER & TJENESTER FORSKNING MANAGEMENT KOMPETANSE INVESTERING AVKASTNING Bedrift & privat kapital PRODUKT-UTVIKLING

42 Innovasjonskjeden – ”the missing link” PRODUKTER & TJENESTER FORSKNING MANAGEMENT KOMPETANSE INVESTERING AVKASTNING Bedrift & privat kapital PRODUKT-UTVIKLING  Prekompetitivt 100% tilskudd til enkeltprosjekt  Innovasjonslån til TTO prosjekt- portefølje

43 43 Offentlige og Industrielle F&U kontrakter Kompetent norsk leverandør bedrift Forpliktende samarbeid Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet 1.Innovasjonshøyde 2.Markedspotensial 3.Gjennomføringsevne 4.Utløsende Norsk eller internasjonal krevende kunde  Spesifikasjoner  Referanse  Markedskanal  SMB med vekstambisjoner

44 ”Serious about biobanking” HUNT Biosciences AS Internasjonal merkevare for næringsutvikling fra norske biobankressurser

45 Norge som spydspiss i persontilpasset behandling 1.Bredt nasjonalt offentlig eierskap til HUNT Biosciences 2.Konsolidering av norske kliniske og prospektive biobankressurser 3.Helsevesenet bidrar til industriell etterspørsel etter biobankdata 4.Staten/sykehus i partnerskap med farma om utvikling av «companion diagnostics» EN MULIG VEI FREMOVER:

46 Public-private partnership in companion diagnostics 46 Poor or non-responders Responders n medical effect Development cost companion diagnostics: F.ex. 60 mill  government grant 30 mill Patient care improved – cost saved for government – income secured for pharma Norwegian biobank resources No reimbursement, potential savings: F.ex. 20.000 patients * NOK 5.000 = 100 mill

47 ~ 450 domestic companies ~ 15.000 employees ~ 35 bill NOK revenue 25% growth last 5 years Norway spends approx. 9% of BNP on healthcare

48 Markedsorientering: En markedsorientert bedrift er mer opptatt av å produsere det de kan selge.... enn å selge det de kan produsere.

49 1.Omsette ideer og offentlige forskning til samfunnsnytte. 2.Skape arbeidsplasser og øke menneskers kompetanse. 3.Skape en avkastning på kapital større enn aktuelt alternativ. Hvordan prioriterer vi ?

50 Hvordan utløse positive vekstspiraler ? 1.Skape mer modne start-ups. 2.Erfarent management med bredt nettverk. 3.Gjøre tidligfase investeringer mer lønnsomme. 4.Bidra til bedriftenes produktutvikling med tilskudd og lån. 5.Øke tilgjengelig kapital gjennom internasjonale investorer.

51 Framtidsperspektiver  Eksplosiv vekst i kunnskap, muligheter og forventninger  Sterkt økende kostnadsvekst og ressursbruk  Forskyvning i befolkningsprofilen med økende levetid, flere eldre og mangel på arbeidskraft  Mer kronisk og kompleks sykdom med økende krav til diagnostikk, medisinske tiltak, pleie og omsorg

52 Visjon for gevinstrealisering Best på kvalitet og sikkerhet Bærekraftig kostnadsnivå Effektivitet som gir minimal ventetid

53 Varians Elektiv vs. Ø.hj. Source: Jones, D and Mitchell, A (2006): Lean thinking for the NHS. A report commissioned by the NHS Confederation

54 Varians påvirker pasientflyt Source: Dept. of Health: Improving Flow Process and Systems Thinking

55 Generell prosess Henvisning Historikk Medikamenter Prøvesvar Rtg. bilder Tentativ Diagn. Spesielle behov Prøvesvar Nye Rtg. bilder Ny vurdering diagn. Vurdering av spesialist Samtale pas/pårørende Ny med. behandling Effektvurdering Tilleggsmedikament Prøvesvar Nye Rtg. bilder Ny vurdering diagn. Overføring til kirurgi Operasjon og postoperativ behandling Reoperasjon Antibiotikabehandling Kontrollprøver Utskrivning Epikrise Resepter Kontroller Transport Plan Spisset diagnostikk

56 Nødvendige kontaktpunkter for å skrive ut en pasient Source: Jones, D and Mitchell, A (2006): Lean thinking for the NHS. A report commissioned by the NHS Confederation Steps taken to discharge a patient from Bolton hospital – results of mapping exercise undertaken by hospital staff Det dreier seg om kommunikasjon


Laste ned ppt "Innovasjon – trussel eller mulighet Bård Stranheim -med god hjelp fra Astrid Skreosen - ASAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google