Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordens fremtid og karma Kriser framtvinger forandringer Kriser for enkeltpersoner, familier, land og - hele planeter Hensikten er å vekke til ettertanke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordens fremtid og karma Kriser framtvinger forandringer Kriser for enkeltpersoner, familier, land og - hele planeter Hensikten er å vekke til ettertanke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordens fremtid og karma Kriser framtvinger forandringer Kriser for enkeltpersoner, familier, land og - hele planeter Hensikten er å vekke til ettertanke og selv-granskning Indianerne i nord og syd amerika har profetier om denne forvandlingskrise. Men også åndsvitenskapen, romfolk og de som forstår lovene for den kosmiske evolusjonen vet at jorden må gjennom en transformasjon eller forvandling. De fleste av disse forutså en krise rundt årtusenskiftet- eller før 2012- - så vi for lengst på overtid tydeligvis er karma-impulsen nå blitt "utsatt" og derfor er vi blitt enda mer testet på tolmodighet og utholdenhet i "ventetiden på en ny verden"

2 Selv naturvitenskapen og "døve politikere" begynner å forstå at vi har drevet rovdrift på moder jord og miljøet og en miljøkrise for hele systemet er OGSÅ forlengst igang. Men legg merke til denne gruppen folk her t.v. på bildet- de er symbolikk på de få på Jorden som forstår - og som har den åndelige kontakten og påkaller LYS og åndelig, ytre hjelp for kloden nå

3 Både et ufødt foster og jorden har en FORTID HVOR DET HAR SÅDD SIN EGEN SKJEBNE, MEN HVORDAN, HVOR OG NÅR DENNE SKJEBNE UTLØSES i det kommende livet BLIR JUSTERT UNDERVEIS I LIVETS GANG Før man inkarnerer så bestemmes karmaen i store trekk, men avhengig av forskjellige faktorer så kan den formildes og læreprosessen kan skje i mindre, men flere "leksjoner"

4 …”Inntil for noen år siden mente vi at en altødeleggende krig var uunngåelig. Men Jorden ville det annerledes. Når den kollektive bevisstheten ble hevet, sto folket frem som de lysvesenene de er, og krevde fred. Dere har valgt deres vei, og dere har valgt den lyse veien. Det er ingen vei tilbake nå. Den hardeste kampen mellom mørket og lyset gjenstår, ikke som folkets kamp mot Antikrist, men som en kamp mellom det mørke og det lyse inne i dere. " mottatt av en norsk kanal først på 90tallet (1992) - og her antydes det at ragnarokket først og fremst er justert til å foregår INNE I HVERT ENKELT MENNESKE - kanskje FØR det evt senere slår ut i det ytre "… Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig. Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle…”

5 Da Atlantis -katastrofen skjedde, så hadde enda ikke den kollektive bevissthet på jorden nådd langt nok, men den rent tekniske utviklingen var lengre enn i dag. Men datidens menneskehet manglet beskyttelse mot grov karma- destruksjon. NÅ ER KLODEN BESKYTTET MOT SÅ TØFF KARMA- JF. DE "INNVIDDE" Kanalen KRYON som "talte" via mediet Lee Carroll til FN i -98 sa at mekanismer da var inntrått som hadde avverget det ragnarokks-scenarioet med verdenskrig og atom-utslettelse i Midtøsten som var karmisk "timet" for høsten -98 Mye tyder altså på at mange "seende” hadde ant/eller sett et MEGET SANNSYNLIG sammenbrudd i den "gamle" verdensorden bygd på selvike/dyrike prinsipper - som en 3.verdenskrig, - skulle ramme jorden omkr. høsten-98

6 Krigerske lands KARMA- RENSELSE GJENSTÅR F.eks. sier Martinus at etter "karmaen har gjort sitt" vil det ikke lengre finnes stormakter som kan diktere FN, og sette igang kriger. Dette, sammen med ren logikk, samt andre vismenns uttalelser antyder at vi må være forberedt på plutselige forandringer og ytre nødvendige renselser av krigerske/dyriske tanker inntil ALT AV DET PRIMITIVE OG KRIGERSKE ER FJERNET FRA JORDEN- men det vil ta TID!


Laste ned ppt "Jordens fremtid og karma Kriser framtvinger forandringer Kriser for enkeltpersoner, familier, land og - hele planeter Hensikten er å vekke til ettertanke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google