Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 13. mars 2003 Situasjonsanalyse 9K.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 13. mars 2003 Situasjonsanalyse 9K."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 13. mars 2003 Situasjonsanalyse 9K

2 Side 2 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no ECONs presentasjoner på Laholmen I dag: Beskrivelse og analyse av dagens situasjon – har 9K lykkes og er det behov for endring ? I dag: Beskrivelse og analyse av dagens situasjon – har 9K lykkes og er det behov for endring ? I morgen: Veier videre for 9K – handlingsalternativer I morgen: Veier videre for 9K – handlingsalternativer

3 Side 3 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Situasjonsanalysen: Tre konkrete prosjekter Tre konkrete prosjekter 9Ks rolle som tjenesteprodusent 9Ks rolle som tjenesteprodusent 9Ks rolle som samfunnsutvikler 9Ks rolle som samfunnsutvikler 9K som ombud og påvirkningskraft 9K som ombud og påvirkningskraft

4 Side 4 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Forventninger fra omgivelsene Krav og behov fra innbyggere og medarbeidere Krav og behov fra innbyggere og medarbeidere Storting og regjering gir klare signaler om at den ønsker ny organisering og effektivisering av kommunene – forventer resultater Storting og regjering gir klare signaler om at den ønsker ny organisering og effektivisering av kommunene – forventer resultater Planlovutvalget: Formalisert interkommunalt plansamarbeid Planlovutvalget: Formalisert interkommunalt plansamarbeid Ris bak speilet: Ris bak speilet:  Statliggjøring av oppgaver  A og B kommuner  Tvangsinndeling

5 Side 5 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Den konkete målsettingen for 9K lyder slik: Styrke fagmiljøer og bedre rekruttering Styrke fagmiljøer og bedre rekruttering Større fleksibilitet - mindre sårbarhet Større fleksibilitet - mindre sårbarhet Ta ut stordriftsfordeler/effektivisere Ta ut stordriftsfordeler/effektivisere Fornye produksjonen og organisering Fornye produksjonen og organisering Men: 9K også en arena for informasjon, politikkutvikling, strategisk og praktisk planlegging Men: 9K også en arena for informasjon, politikkutvikling, strategisk og praktisk planlegging

6 Side 6 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Behov for tiltak? I hvilken grad har 9K lykkes? I hvilken grad har 9K lykkes? Spørsmålet er om situasjonen krever prosesser og tiltak som kan gi: Spørsmålet er om situasjonen krever prosesser og tiltak som kan gi:  Klarere og mer omforente mål  Forenkle beslutningsprosesser  Trykk på gjennomføring  9K med mer tyngde

7 Side 7 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Vekst- og bosettingsmønster Utredningsarbeid med samtlige kommuner. To runder 1999 og 2002 Utredningsarbeid med samtlige kommuner. To runder 1999 og 2002 Formål: Formål:  Kartlegge konsekvenser av vekst  Gi anbefalinger om felles strategi,mål og tiltak for befolkningsvekst og bosettingsmønster Anbefalinger: Felles målsetting om befolkningsvekst i regionen - vekst i innlandet og fortetting. Anbefalinger: Felles målsetting om befolkningsvekst i regionen - vekst i innlandet og fortetting. Kostnader runde to: Om lag 500.000 Kostnader runde to: Om lag 500.000

8 Side 8 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Vekst- og bosettingsmønster Gevinster: Gevinster:  Felles situasjonsforståelse  Forståelse av begrensninger i styringsmuligheter  Kommuneoverskridende perspektiv på regionale problemstillinger  Felles innsamling av fakta  Bred og godt forankret prosess Merknader: Merknader:  Manglende oppfølging i kommunene?

9 Side 9 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Felles IT løsninger Startet opp 2000 Startet opp 2000 Ingen utredningsgruppe - ”evolusjonsmetode” Ingen utredningsgruppe - ”evolusjonsmetode” Besluttet å samarbeide gruppevis på bakgrunn av nåværende IT- system Besluttet å samarbeide gruppevis på bakgrunn av nåværende IT- system Usikkerhet når det gjelder videre organisering Usikkerhet når det gjelder videre organisering

10 Side 10 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Felles IT løsninger Lave utredningskostnader Lave utredningskostnader Gevinster Gevinster  Ingen (?) direkte økonomiske gevinster  Informasjonsutveksling - besparelser i den enkelte kommune Merknader. Merknader.  Ingen skriftlige mål med prosjektet i utgangspunktet - nå effektivisering  Få initiativ fulgt opp - liten fremdrift  Omfattende temaområde

11 Side 11 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Ressurskrevende brukere Startet opp i 2000 Startet opp i 2000 Alle kommuner med Alle kommuner med Anbefaling: 10,5 avlastningsplasser Anbefaling: 10,5 avlastningsplasser Opprettet ny arbeidsgruppe med fokus på utviklingsforstyrrelser Opprettet ny arbeidsgruppe med fokus på utviklingsforstyrrelser

12 Side 12 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Ressurskrevende brukere Kostnader: Om lag 150 000 kroner Kostnader: Om lag 150 000 kroner Utredning over lang tid Utredning over lang tid Ingen gevinster da prosjektet ikke er igangsatt Ingen gevinster da prosjektet ikke er igangsatt Men informasjonsutveksling Men informasjonsutveksling

13 Side 13 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Situasjonsanalyse – 9Ks roller Organisasjonen 9K har tre hovedroller: Organisasjonen 9K har tre hovedroller:  Utvikler av samarbeid om tjenesteproduksjon  Samfunnsutvikling med regionalt perspektiv  Ombudsrolle og rolle som påvirkningskraft

14 Side 14 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som utvikler av tjenesteproduksjon Få konkrete resultater, men i god gang? Få konkrete resultater, men i god gang? Ikke innfridd forventningene fra innbyggere, kommuner og stat? Ikke innfridd forventningene fra innbyggere, kommuner og stat? Viktig unntak: Strøminnkjøp, omsorgsboliger Spania. Mye på gang: Bredbånd Viktig unntak: Strøminnkjøp, omsorgsboliger Spania. Mye på gang: Bredbånd Utredninger tendens til å avføde nye utredninger Utredninger tendens til å avføde nye utredninger Til nå er ikke målet om mer effektiv tjenesteproduksjon nådd Til nå er ikke målet om mer effektiv tjenesteproduksjon nådd

15 Side 15 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som utvikler av tjenesteproduksjon Informantenes vurdering av manglende resultater: Informantenes vurdering av manglende resultater:  Uklare mål - ulike ambisjoner  9K for stort - mange ulike interesser  Tung beslutningsprosess  Kommunal vetorett - enklere å gjøre ”ting” selv  For tidlig å se resultater - mange nye kommuner - behov for utvikling av interkommunal kultur  Vanskelig å harmonisere tjenestenivå

16 Side 16 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som samfunnsutvikler 9K lykkes med å utvikle en felles situasjonsforståelse og et kommuneoverskridende perspektiv 9K lykkes med å utvikle en felles situasjonsforståelse og et kommuneoverskridende perspektiv Utvikling av partnerskap med fylkeskommunen? Eller konkurrenter? Utvikling av partnerskap med fylkeskommunen? Eller konkurrenter? Kommunene har i fellesskap fått faktagrunnlag som alternativt måtte utføres av den enkelte kommune Kommunene har i fellesskap fått faktagrunnlag som alternativt måtte utføres av den enkelte kommune

17 Side 17 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som samfunnsutvikler Men: Vanskelig å se konkrete politikkresultater Men: Vanskelig å se konkrete politikkresultater Prosjekter tendens til å avføde nye prosjekter - manglende handling? Prosjekter tendens til å avføde nye prosjekter - manglende handling? Dobbeltarbeid ift. fylkeskommunen? Dobbeltarbeid ift. fylkeskommunen?

18 Side 18 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som samfunnsutvikler Mulige forklaringer: - selvstendige kommuner - omgivelser og marked i endring - umulig å styre? - + flere av begrunnelsene knyttet til tjenesteproduksjon: Uklare mål, mange aktører, behov for tid Mulige forklaringer: - selvstendige kommuner - omgivelser og marked i endring - umulig å styre? - + flere av begrunnelsene knyttet til tjenesteproduksjon: Uklare mål, mange aktører, behov for tid Uklar rolle ift. fylkeskommunen - uklar fylkeskommune? Uklar rolle ift. fylkeskommunen - uklar fylkeskommune?

19 Side 19 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no 9K som ombud og påvirkningskraft Noen grad lykkes – eksemplet Sikkerhetsdirektorat? Noen grad lykkes – eksemplet Sikkerhetsdirektorat? Har 9K felles interesser – felles bilde av omgivelsene? Har 9K felles interesser – felles bilde av omgivelsene? Behov for en egen utenrikspolitikk? Behov for en egen utenrikspolitikk? Behov for å rydde roller i forhold til fylkeskommunen – behov for en samlet Vestfold-strategi? Behov for å rydde roller i forhold til fylkeskommunen – behov for en samlet Vestfold-strategi?

20 Side 20 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Oppsummering Stor vekt på konsensus og selvstendige kommuner – demper fremdrift? Stor vekt på konsensus og selvstendige kommuner – demper fremdrift? De seks årene en investering i interkommunal kultur De seks årene en investering i interkommunal kultur Behov for klarere og mer omforente mål Behov for klarere og mer omforente mål Behov for å forenkle Behov for å forenkle Behov for fokus på gjennomføring Behov for fokus på gjennomføring Behov for et 9K med mer tyngde? Behov for et 9K med mer tyngde?

21 Side 21 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Til ettertanke: 9K har vært i virksomhet i nærmere 6 år – hva har dere oppnådd? 9K har vært i virksomhet i nærmere 6 år – hva har dere oppnådd? Svarer resultatene til forventningene? Svarer resultatene til forventningene? Er det enighet om målsettingene? Er det klart hvor 9K skal? Er det enighet om målsettingene? Er det klart hvor 9K skal? Fungerer organisasjonen? Fungerer organisasjonen?


Laste ned ppt "Side 1 Situasjonsanalyse 9K www.econ.no Jørund K Nilsen Laholmen 13. mars 2003 Situasjonsanalyse 9K."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google