Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den arabiske verden : motstand og frigjøring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den arabiske verden : motstand og frigjøring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den arabiske verden 1880-1945: motstand og frigjøring

2 1900-tallet: Jordeiere mot radikale offiserer
Malcolm Yapp om 1900-tallet: Years of the notables Store jordeiere dominerer politikken Years of revolution Utdanningseliten tar makta, gjennomfører omfattende reformer Post-1980: Years of ...?

3 Anthony Smith om nasjonalisme
Framvekst av moderne intervensjonsstat øker viktigheten av posisjoner i administrasjon som karrierevei og som kanal for innflytelse Skjerper konkurransen: i flernasjonal stat uro blant grupper som føler seg forfordelt Utvikling av grupper for solidaritet og kollektiv handling på basis av felles opplevd identitet a) protonasjonalisme: kulturell stolthet, krav om autonomi b) utviklet nasjonalisme: krav om løsrivelse, selvstendig stat

4 Smith i den arabiske verden
Ulike typer nasjonalisme: Qawm (folk, etnisk gruppe) Den fruktbare halvmåne Watan (land, territorium) Egypt, Algerie Umma (fellesskap: ofte om fellesskapet av verdens muslimer)

5 Ideologisk forspill før 1914
Islamsk oppvåkning: Jamal al-Din al-Afghani Muhammad Abduh Arabisk (proto-)nasjonalisme Annen generasjon: sekularister og proto-islamister

6 Neste generasjon deler seg
Proto-islamist: Muhammad Rashid Rida for en reformert Sharia betonet arabisk identitet Sekularistisk motstykke: Ali Abd al-Raziq islamsk begrunnelse for sekularisme

7 Arabisk gjæring før 1914 Arabisk (proto-)nasjonalisme
Hvem er en araber? Tradisjonelt: innbygger av den arabiske halvøy (arabisktalende) nomade Ny idé: alle som har arabisk som morsmål disse utgjør en nasjon med rett til selvbestemmelse Arabisk (proto-)nasjonalisme Abd al-Rahman al-Kawakibi (elev av Afghani/Abduh) 1900: krever et arabisk kalifat

8 1920-45: Nasjonalisme og selvstendighetsstrid

9 Etter 1920: nye grenser

10 Etter 1920: nye grenser Libanon utvides Syria forsøkes delt

11 Etter 1920: nye grenser Palestina, Transjordan Irak: to versjoner

12 Etter 1920: nye grenser Saudi-Arabia etableres gjennom ekspansjon fra Najd

13 Etter 1920: nye grenser Saudisk kontroll fra 1925 Kongedømmet
Saudi-Arabia erklæres formelt 1932

14 Motstandsideologi i mellomkrigstida
Osmanske provinser under mandatstyre: arabisk nasjonalisme Ideologiske sentra: Bagdad og Damaskus Michel Aflaq og Ba’th: Én arabisk stat fra Atlanterhavet til Zagrosfjellene Nord-Afrika: lokal nasjonalisme og islam Den arabiske halvøy: lite utvikling av moderne politiske former

15 Dynastiet hersker fortsatt
Hashemittenes rolle Faysal ibn Husayn Konge av Syria Konge av Irak Dynastiet varer til 1958 Abdullah ibn Husayn Emir av Transjordan Konge av Transjordan Dynastiet hersker fortsatt Husayn ibn Ali Emir av Mekka Konge av Hijaz

16 Sati’ al-Husri (1879-1967) Formet arabisk nasjonalisme som doktrine
: sentral i utforming av utdannings- og kulturpolitikk i Irak, Syria og Den arabiske liga: nasjonsbygging i sentrum al-umma al-arabiya – den arabiske nasjon ”Ethvert arabisktalende folk er et arabisk folk. Ethvert individ som tilhører et av disse arabisktalende folk er en araber. … Han er en araber uavhengig av sine egne ønsker.”

17 Politisk lederskap i mellomkrigstida
Jordeierne dominerer uavhengighetsbevegelsene Ny tendens fra 1930-tallet: moderne utdanningselite konstituerer seg som egen politisk kraft Tre konkurrerende tendenser med liknende sosialt program: - islamisme - radikal nasjonalisme - sosialisme/kommunisme

18 Islamisme? Islamisme er en ideologisk retning som framhever at religionen islam ikke bare berører den enkeltes trosforhold, men inneholder gudegitte retningslinjer som bør styre også samfunnsmessige, juridiske og politiske forhold i muslimske samfunn. For de fleste islamister innebærer dette synet et krav om at Sharia, den islamske loven basert på Koranen og Profetens Sunna, må være basis for lovverket.

19 Det muslimske brorskap: starten på den moderne islamismen
Fra intellektuelle elitesirkler til sosial og politisk folkebevegelse Grunnlagt 1928: et selskap for indremisjon Et sosialt budskap: for moral og for utvikling Et politisk budskap: mot britene og for nasjonal styrke Palestina 1936 og 1948 Hasan al-Banna

20 AL-NAHDA ISLAMISME Hasan al-Banna legalisme, ikke-vold
Afghani og Abduh Rashid Rida ”Salafiyya” Sekularister Lutfi al-Sayyid Abd al-Raziq ISLAMISME Hasan al-Banna Det muslimske brorskap arabisk nasjonalisme Hasan al-Hudaybi Umar al-Tilmisani Sayyid Qutb ”revolusjonær” jihadi-tendens al-gama’a al-islamiyyya legalisme, ikke-vold Det muslimske brorskap

21 Opprør og motstand i mandattida
Irak 1920 Syria Palestina 1936: demonstrasjoner, streiker, opprør Irak, Syria, Palestina, Egypt, Marokko

22 Politisk uavhengighet
Marokko 1956 Algerie 1962 Tunisia 1956 Libya 1951 Egypt 1922/36 Syria 1946 Libanon 1943 (Trans)jordan 1946 Irak 1932 Kuwait 1961 Bahrain 1971 Qatar 1971 FAE 1971 Oman (1651/1951) Saudi-Arabia (1932) Jemen (1990) ”Arabiske liga” 1945


Laste ned ppt "Den arabiske verden : motstand og frigjøring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google