Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De russiske revolusjonene 1917 ”Det 20. århundredes historie kan ikke forstås uten den russiske revolusjon og dens direkte og indirekte følger.” Eric Hobsbawm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De russiske revolusjonene 1917 ”Det 20. århundredes historie kan ikke forstås uten den russiske revolusjon og dens direkte og indirekte følger.” Eric Hobsbawm."— Utskrift av presentasjonen:

1 De russiske revolusjonene 1917 ”Det 20. århundredes historie kan ikke forstås uten den russiske revolusjon og dens direkte og indirekte følger.” Eric Hobsbawm

2 Økonomisk utvikling fram til 1914 STOLYPINS JORDREFORMER Individuelt selveie Utskifting Effektivisering INDUSTRIVEKST Sterk vekst i storindustri og bergverk/olje Utenlandske eiere (1/3 av investeringer) Eksportrettet Aktiv stat (investeringer, eksportgarantier, varekjøp)

3 Sosiale forhold i sterk endring Mangel på jord (befolkningsvekst, manglende vilje til å støtte reformene Svekket adel Sterk vekst i ”ny” arbeiderklasse Lønnsnedslag Bolignød, særlig i byene

4 Politisk utvikling De liberale styrket Kadettpartiet radikalisert Voksende borgerskap og middelklasse i moderne sektorer De intellektuelle kastet ut av zemstvoene Den radikale fløyen i sosialdemokratiet styrket Bolsjevikene Mensjevikene Tilbaketrekking av demokratiske rettigheter Den parlamentariske kanalen svekket

5 Russland i krig 1914 -1917 Midlertidig patriotisme Militære nederlag Sammenbrudd i forsyninger og transport Sterk prisstigning, synkende levestandard Produksjonsstreik i landbruket Tsar Nikolai II stadig mer isolert

6 Februar-revolusjonen Streiker i fabrikker og offentlige kontorer Demonstrasjoner mot dyrtid og matmangel i de store byene Mytteri i hær og marine Tsar Nikolai abdisererabdiserer Provisorisk regjering (liberal/sentrum/ Ingen avklaring i jordspørsmålet Fortsatt krig! Kerenski-regjeringen (sentrum/sosialdemokratisk)

7 Oktober-revolusjonen Dobbeltmakt – sovjetene/regjeringen Juli-opprøret ”Kornilov-affæren” Bolsjevikenes rolle ”All makt til sovjetene!” Makterobringen 25. oktober

8 Sovjetmakt?

9 De første årene Borgerkrig Utenlandsk intervensjon

10 Krigskommunisme 1918-1921

11 NEP 1921-1927

12 Sovjetunionen blir til 1922-24 Felles Grunnlov for Unionen av Sosialistiske Sovjetrepublikker - USSR

13 Maktkamp i kommunistpartiet Ulike strategier for sosialistisk samfunnsutvikling Stalins linje vinner fram Prosessene mot partimedlemmer på 30- tallet – Stalins linje vinner fram Stalin overtar kontrollen

14 Stalin hylles i Latvia 1939

15 Industrialisering og kollektivisering Tungindustri som hovedsatsingsområde Hvordan skaffe kapital og arbeidskraft? Hvordan organisere produksjon og fordeling? 5-årsplanene

16 Resultater?


Laste ned ppt "De russiske revolusjonene 1917 ”Det 20. århundredes historie kan ikke forstås uten den russiske revolusjon og dens direkte og indirekte følger.” Eric Hobsbawm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google