Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ivar B. Prestbakmo (SP) – Fylkesråd for samferdsel og miljø Troms fylkeskommune Samferdsel og miljøetaten www.tromsfylke.no Ny klima og energistrategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ivar B. Prestbakmo (SP) – Fylkesråd for samferdsel og miljø Troms fylkeskommune Samferdsel og miljøetaten www.tromsfylke.no Ny klima og energistrategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ivar B. Prestbakmo (SP) – Fylkesråd for samferdsel og miljø Troms fylkeskommune Samferdsel og miljøetaten www.tromsfylke.no Ny klima og energistrategi i Troms

2 Felles forståelse Status Invitasjon til påvirkning Kompetanseoppbygging Innspill til handlingsplan Hvorfor møtes vi? Samferdsel og miljøetaten

3 Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en overordnet klima og energistrategi med Plan for Utslippsreduksjon Energieffektivisering Bærekraftig produksjon Overgang fra fossil til fornybar energi Troms Samferdsel og miljøetaten

4 Troms Erstatter fortsatt gjeldende klimastrategi fra 2007 Hva har skjedd fra 1990? Utslipp økt med 18 % til 2008. Transport økt mest. Samferdsel og miljøetaten

5 Fylkeskommunens miljø- og samfunnsansvar Kollektivtransport Vegeier; fylkesveg og transportanlegg Egen bygningsmasse Pådriver regional utvikling og tilrettelegge for næringsliv Planmyndighet, bla knyttet til samordnet areal og transportplanlegging Forvalter av naturressurser Høringsinstans for energiproduksjon og distribusjon Ansvar for videregående opplæring Stor innkjøper/ forbruker Mye avfall Klimatilpasning Samferdsel og miljøetaten

6 1.Kommunale klima og miljøplaner: status ? 2.Øke kompetanse og samarbeid innen miljø, klima og plan. 3.Erna Solberg: Alle kommuner bør miljøsertifiseres innen 2019. Kommunene i Troms Samferdsel og miljøetaten

7 Muligheter Vindkraft Vannkraft –både små- og større kraftverk Bioenergi og bruk av skog Havstrøm -arealkonflikter Sol –hva er fylkets og kommunenes utfordringer og muligheter? Samferdsel og miljøetaten

8 Våre utslipp er avgjørende for hvilken fremtid vi får Samferdsel og miljøetaten Figur fra Miljødirektoratet

9 Norges klimamål I 2020 kutte globale utslipp tilsvarende 30 % av våre utslipp i 1990 Om lag 2/3 av reduksjonen skal skje innenlands, inkludert skog Kan skjerpe målet til 40% for å bidra til en ambisiøs klimaavtale Karbonnøytrale i 2050 Foto: Erik Lorentzen Samferdsel og miljøetaten

10 Transport står for 1/3 av norske utslipp Fig: Miljødirektoratet Samferdsel og miljøetaten

11 Fylkesplan viser til nasjonale mål: - Hvordan når vi målene? - Hvordan forankres arbeidet i kommunene Hva kan fylkeskommunen bidra med? Hva forventes av dere i dag? Samferdsel og miljøetaten

12 …veien videre


Laste ned ppt "Ivar B. Prestbakmo (SP) – Fylkesråd for samferdsel og miljø Troms fylkeskommune Samferdsel og miljøetaten www.tromsfylke.no Ny klima og energistrategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google