Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ja, men jeg trodde! Erfaringer fra Christoffer-saken (og noen andre saker der barn er ofrene) NKS, Elverum 11. mars 2015 Jon Gangdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ja, men jeg trodde! Erfaringer fra Christoffer-saken (og noen andre saker der barn er ofrene) NKS, Elverum 11. mars 2015 Jon Gangdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ja, men jeg trodde! Erfaringer fra Christoffer-saken (og noen andre saker der barn er ofrene) NKS, Elverum 11. mars 2015 Jon Gangdal

2

3

4 Maslows behovspyramide

5 Mat, drikke, varme

6 Maslows behovspyramide Mat, drikke, varme Trygghet Sosiale behov

7 Maslows behovspyramide Mat, drikke, varme Trygghet Sosiale behov Selvhevdelse Selv- realisering

8

9 I toppen av pyramiden Er mye av det viktigste en selvfølge Må vi velge selv Kommer mange av truslene innenfra Tror vi oss likevel beskyttet Enten kan vi finne noe å klage på… … eller vi kan finne nye utfordringer!

10

11

12

13 Ja, men jeg trodde!

14

15

16

17

18

19

20 Samhandling som arbeidsmetode 1.Sette målene – sammen 2.Definere målekriteriene - sammen 3.Se utfordringer og risiko – sammen 4.Finne løsningene – sammen 5.Plassere ansvaret – sammen 6.Verdisjekke løsningene – sammen 7.Gjøre det vi er enige om 8.Rutiner for å forhindre og oppdage avvik 9.Kultur for å oppmuntre og korrigere hverandre

21

22

23 Christoffers forklaring «Jeg husker ikke» «Jeg vet ikke» «Jeg tenker nok du skjønner det sjøl»

24 Ja, men jeg trodde!

25

26 Tabbene før C døde Mor trodde ikke at den nye mannen kunne slå gutten Det trodde heller ikke far, besteforeldre og onkel, enda de så at Christoffer hadde skader Stefar konstruerte og gjentok teori om selvskading Tvilsom ADHD-diagnose Overlegen som skrev ut alle ADHD- og sovemedisinene, møtte aldri Christoffer eller spurte om forhold i hjemmet Rektor ble varslet av både assistent og kontaktlærer, men vegret seg for å kontakte foreldrene Personalet på sykehuset i Tønsberg trodde mer på stefars selvskadingsteori enn på skadene de så

27 21.47

28 Tabbene etter at C døde Både ambulansefolk og politiet trodde på at Christoffer hadde tatt livet av seg (ref lydlogg fra AMK-sentralen) Politiet forspilte alle bevisene for at C var slått i hjel Sykepleierne hadde «en ekkel følelse», men var mer opptatt av «å avklare hvilke juridiske rettigheter de har i forhold til taushetsplikten» Politiet henla saken mot stefar tre ganger fra 2005-2008 Politiet henla først saken mot moren

29

30 «Sak 8848971 – Mistenkelig dødsfall Christoffer Kihle»

31

32 Resultater mormors innsats Stefar dømt til 8 års fengsel i 2009 Boken – 50 000 eksemplarer + utlån bibliotek Politiet må undersøke alle barnedødsfall < 18 år Moren dømt til 1,5 års betinget fengsel Mange sykehus, kommuner, barnehager og skoler har innført nye rutiner Christoffer-saken er hovedtema på nytt politikurs Veldig mange unge bruker boken som særemne

33 Andre resultater… Mor og stefar har fått to barn sammen Ble døpt Balder og Brage høsten 2010 Begge barna tatt hånd om av barnevernet før straffesaken mot mor våren 2012 – IQ-test avgjorde Stefar stilte i retten, men nektet å forklare seg Stefar permisjon før ankesaken – men stilte ikke i retten Jeg har fått dokumentert at stefar, søsknene og moren hans ble grovt mishandlet av faren fra de var små Christoffers gjør forsøk på kontakt med familien Stefar banket opp på Bastøy – hadde konstant vakt Stefar er nå løslatt

34

35

36

37 Opptakten – Øygard Ordfører i Vågå med 82 % oppslutning Styrer etter Machiavellis metode Årets barne- og ungdomskommune 2006 Årets kommuneprofil 2009 Geniforklart selv av landets statsminister

38

39 Opptakten – jenta Sårbar jente søker oppmerksomhet Alminnelige familieproblemer etter samlivsbrudd Kontakter og får hjelp av barnevernet Mor gifter seg med Øygards fetter Reidun og Rune Øygard barnløse Øygard overøser jenta med gaver og penger Spiller på hennes «kvinnelighet» (nettopp 14 år)

40

41

42 Utviklingen av saken Begge drives inn i et spill – Lolita? Avvisning, desperasjon – og total fornektelse RØ konstruerer et forsvar – omsorg for jenta Gjør alt for å ødelegge henne og familien Faller for eget grep ved å nekte alt Dog frikjent for alvorligste tilfelle > 14 år Mange skjønte og visste – men var tause Øygard har fortsatt en hel del tilhengere Han løslates snart

43

44 Viktige observasjoner Har barnet endret atferd? –Mer avvisende og/eller stille –Mer klengete og/eller utagerende? –Mer hemmelighold og/eller skjulte agendaer? Har barnet fysiske skader? Andre fysiske tegn, som stor vektendring eller spiseforstyrrelser? Er barnets utvikling, prestasjoner og fravær på skolen endret? Har barnet plutselig fått nye interesser? Går de på bekostning av det barnet tidligere brant for? Har det skjedd endringer i nærmeste familie? Er det kommet nye voksne inn i barnets liv?

45 Om observasjonene Hvert enkelt symptom kan hver for seg ha en plausibel forklaring Ingen kan se alle symptomene Først når en legger alle observasjoner sammen, ser en mønsteret

46

47 Noen militære læresetninger When in doubt, develop the situation Always listen to the guy on the ground Humor your imagination It’s not reality unless it’s shared Don’t get treed by a Chihuahua Pete Blaber, Delta Force Commander

48 Samhandling off instanser Egen avdeling Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO § Barne vernet Tann- legen Fast- legen Barnet

49 Samhandling off instanser Egen avdeling Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO § Barne vernet Tann- legen Fast- legen Barnet

50 Samhandling off instanser Barnet Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO § Barne vernet Tann- legen Fast- legen

51 Samhandling off instanser Barnet Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO § Barne vernet Tann- legen Fast- legen

52 Samhandling off instanser Barnet Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO Råd Barne vernet Tann- legen Fast- legen

53 Samhandling off instanser Barnet Helse- søster Politi BUP Skole Barne -hage SFO Tann- legen Fast- legen § Barne vernet

54

55 Den nye arvesynden «Eva» utsatt for seksualisert vold og drapsforsøk fra 1986 – 1989 På flukt fra voldelig og ruset samboer fra 1989 – 2008 Får beskyttelse av Kode 6 (1995) Mindreårig datter med på mesteparten av flukten Faren soner dommer for narkotika, vold og vinning mye av tiden Faren får rettslig kjennelse for rett til samvær med datteren Datteren begynner å ruse seg 13 år – også sammen med faren Får en abstinent sønn som plasseres i beredskapshjem Datteren dør av en overdose høsten 2013 – 31 år Etterlater seg 6 år gammel sønn i fosterhjem Krav og tvangsadopsjon Datters samboer dør av overdose like etterpå

56 Ofrenes situasjon Må gå fra kontor til kontor for å få hjelp Eks: «NAV er ikke førstelinje for voldsofre» Må fortelle historien om igjen og om igjen Kommer ikke videre og ut av offerrollen Ofre produserer ny ofre og gjerningspersoner Familievolden er kriminalitetens arnested 8 av 10 gjerningspersoner er selv ofre De kriminelle har Kriminalomsorgen (2002) Når får ofrene Offeromsorgen? Sverige har allerede Brottsoffermyndigheten

57 Ansvar og skyld

58 – og medansvar

59

60 Mea maxima culpa Spør meg om «skyld»! Det er et grusomt ord. Enhver er skyld i alt som skjer på denne jord! I blygsel skal du snu ditt ansikt bort: Hva en har syndet, har vi alle gjort! Jens Bjørneboe

61 Noen utviklingsområder Vår fantasi og forestillingsevne er begrenset Vi må være medmennesker – ikke bare oss selv nok Gjerningspersoner får for stort spillerom Den «voksne» fornuften overstyrer magefølelsen Taushetsplikten hindrer samhandling Mangel på samhandling i hjelpeapparatet gjør at ofrene forblir ofre fordi de ikke kommer videre Ofre skaper nye ofre og/eller gjerningspersoner Jo lenger ofrene blir i offerrollen, desto større skader Hvem kan bidra til å bryte denne sirkelen?

62 Du!

63 Takk for meg!


Laste ned ppt "Ja, men jeg trodde! Erfaringer fra Christoffer-saken (og noen andre saker der barn er ofrene) NKS, Elverum 11. mars 2015 Jon Gangdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google