Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER – ART 1270 -JANUAR 2010. UTBETALT KR 650 000.- TIL EKSTERNE VEILEDERE/MILJØARBEIDERE. -GJENNOMGANG AV TALLENE VISTE: 2/3 DELER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER – ART 1270 -JANUAR 2010. UTBETALT KR 650 000.- TIL EKSTERNE VEILEDERE/MILJØARBEIDERE. -GJENNOMGANG AV TALLENE VISTE: 2/3 DELER."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER – ART 1270 -JANUAR 2010. UTBETALT KR 650 000.- TIL EKSTERNE VEILEDERE/MILJØARBEIDERE. -GJENNOMGANG AV TALLENE VISTE: 2/3 DELER AV UTGIFTENE VAR RETTET MOT 19 UNGDOMMER. AV DISSE 19 UNGDOMMENE GIKK MESTEPARTEN TIL 6 AV DISSE. REGNSKAP 2009: 6,2 MILL TIL VEILEDNING/MILJØARBEIDERE 2,5 MILL TIL VEILEDNINGSTILTAK FRA BUFETAT

2 EKSTERNE KONSULENTER–HVEM ER DE ? NEW PAGE. AKTIVITETS TILTAK VEILEDERE

3 GJENNOMGANG AV ALLE UNGDOMSSAKENE PR JANUAR 2010 -FLERE UNGDOM HADDE HATT AKTIVITETSBASERTE TILTAK OVER LANG TID – VEDTAK VIDEREFØRT -FLERE AV TILTAKENE VAR ”MERCEDES TILTAK” -DEN PRIVATE AKTØREN DEFINERTE INNHOLD OG LENGDE. AVHENGIGE AV TILTAKET VS SELVSTENDIGHET ? -”INTERNE TERSKLER”FORSKJØVET IFHT NIVÅ/MENGDE

4 ØKT BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER - HVORFOR ? ØKT FOKUS PÅ UTVIKLING AV TILTAK REDUSERT ANTALL BARN PLASSERT UTENFOR HJEMMET NEDBYGGING AV INSTITUSJONSTILBUD – SÆRLIG FOR UNGDOM ØKT ANTALL PRIVATE AKTØRER (EKS NEW PAGE). MARKEDSKREFTER KRAV FRA FORELDRE/ANDRE VOKSNE STERK ØKNING I ANTALL MELDINGER. 50% ØKNING SISTE 2 ÅR – KONSEKVENS: RESSURSENE BRUKES TIL UNDERSØKELSEARBEID/UNNGÅ FRISTOVERSKRIDELSER. NEDBYGGING AV SAKSBEHANDLERS/BARNEVERNETS KOMPETANSE./MYNDIGHET – OVER TIL PRIVAT AKTØR/FORELDRE

5 STATUS PR. MARS 2010 STIPULERTE UTGIFTER VED UTGANGEN AV 2010, MILJØARBEID/VEILEDNING: CA. 6,5 MILLION (SAMME SOM 2009) KJØP AV TILTAK FRA BUFETAT: CA. 2,5 MILL. MELDINGER/UNDERSØKELSER/TILTAK PÅ SAMME NIVÅ SOM 2009.

6 KAN VI GJØRE JOBBEN SELV? MÅLING AV EFFEKTIVITET VED BRUK AV EGNE VEILEDERE -”FAKTURERBARE TIMER” – EN MÅLING AV ANTALL TIMER BRUKT TIL VEILEDNING.. RAPPORTSKRIVING OG FORBEREDELSER ER IKKE MEDREGENET -MÅLING I JANUAR: CA 20-25 % -ARBEID: TA VEKK ”TIDSTYVER” -MÅLING I APRIL: 45-50 %

7 EN OMDISPONERING AV BUDSJETT….. NOTAT TIL KOMMUNALDIREKTØR/RÅDMANNENS LEDERGRUPPE – OMDISPONERING AV BUDSJETT - SNU PENGESTRØMMEN – SPARE PENGER. - VÆRE SELVFORSYNT MED TILTAK HENTE INN FOLK SLIK AT VI KAN GJØRE JOBBEN SELV: – SAKSBEHANDLING HÅNDTERE UNDERSØKELSEN – SKAPE ROM FOR Å DRIVE TILTAK –VEILEDNING KUTTE ALL INNLEIE AV PRIVATE VEILEDERE – GJØRE JOBBEN SELV. STERK BEGRENSET BRUK AV TILTAK FRA BUFETAT –MILJØARBEIDERRETTEDE TILTAK KUTTE INNLEIE AV NEW PAGE ET.C – GJØRE JOBBEN SELV DIFFERENSIERE TILTAKENE (IKKE MERCEDES TIL ALLE)

8 ORGANISASJONEN VARSLES…. - ALLE ANSATTE OPPLEVDE STORT FOKUS PÅ TALL/STATISTIKK -DET VARSELES MED MAIL OM AT EN STOR NYHET VIL KOMME OM EN UKE. -STORE INTERNE DISKUSJONER PÅ HVA DETTE ER.. -HELE BARNEVERNTJENESTEN SAMLES OG NYHETEN/HEMMELIGHETEN AVSLØRES…. -OPPRETTELSE AV PROSJEKTSTILLINGER. -3 SAKSBEHANDLERE TIL Seksjon Barn. -2 FAMILIEVEILEDERE -2 MILJØARBEIDERE.. -VIL PROSJEKTET LYKKES ? -HAR JEG JOBB OM 2 ÅR ?

9


Laste ned ppt "BRUK AV EKSTERNE KONSULENTER – ART 1270 -JANUAR 2010. UTBETALT KR 650 000.- TIL EKSTERNE VEILEDERE/MILJØARBEIDERE. -GJENNOMGANG AV TALLENE VISTE: 2/3 DELER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google