Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). »Forside, evt. innholdfortegnelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). »Forside, evt. innholdfortegnelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). »Forside, evt. innholdfortegnelse, billedmateriale og litteraturliste kommer i tillegg. Analysen må inneholde følgende elementer: motivbeskrivelse, formalanalyse, ikonografi og ikonologi, sammenligning. Besvarelsen skal reflektere at studenten –ha satt seg inn i visuell analyse –Ha satt seg inn i verkenes idehistoriske og kulturhistoriske kontekst for å kunne vise hvordan en endret samtidsforståelse kommer til uttrykk i kunstverkene. –Kan bruke faguttrykk og fagprosa. –Har brukt tilleggslitteratur

2 Hva er tilleggslitteratur ? Tilleggslitteratur er: forskningsbasert faglitteratur! hvor finner jeg slik litteratur? Bruk universitetsbiblioteket

3 http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/kunst/index.html Kunsthistorie Søk etter litteratur: BibsysBibsys er Universitetsbibliotekets katalog. (forklaring - enkel søking - reservering)enkel søkingreservering SambokSambok er en felleskatalog for alle norske bibliotek. (forklaring)forklaring KunstbibKunstbib : norsk kunsthistorisk bibliografi. (forklaring)forklaring FagdatabaserFagdatabaser : de mest aktuelle databaser aktuelle for kunsthistorie.

4 Analysen skal inneholde følgende elementer: Motivbeskrivelse Formalanalyse Ikonografi Ikonologi (Kontekst) Sammenligning Drøft på hvilken måte verkene reflekterer sin samtid.

5 oppgave 1 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Titian/ Giorgione: Pastoral symphony, ca. 1509-10 Og Manet: Frokost i det grønne, 1863

6 Hvordan skal jeg gå frem Se på verkene –hver for seg –og i kontrast til hverandre –Hvor ligger forskjellene – hva er likt? »Form, uttrykk, innhold, »Form: lys, farge, rom, linjer, komposisjon »Innhold: tema, handling, figurer »Uttrykk: Hva gjenspeiler verkene? »Kan forskjellene forklares ved hjelp av kontekstanalysen?

7 Visuell analyse: Velg en metode med utgangspunkt i en teoretiker: f.eks Panofsky eller Wölfflin Kontekstanalyse, komparativ analyse, formalanalyse. Hva vil jeg vise med min analyse? Jeg vil vise: »At verkenes idehistoriske og kulturhistoriske kontekst kommer til uttrykk i kunstverkene og jeg vil vise at det formale uttrykk gjenspeiler en endret samtidsforståelse

8 Komparativ analyse Bilde 1 - det eldste Motivbeskrivelse Formalanalyse Ikonografi Bilde nr. 2 et sammenligningsobjekt I motsetning til bilde nr. 1 er bilde nr.2 Motivmessig Formmessig Ikonografisk forskjellig __________________________ Kontekstanalyse/ ikonologi som en forklaring på formale forskjell

9 Gjør en sammenlignende analyse av følgende verk: Kouros fra Anavysos 530 f. Kr Polykleitos: Spydbærer, ca. 460f. Kr.

10 Fremstillingsmuligheter: egyptisk utgangspunkt - utvikling av gresk skulptur fra arkaisk til klassisk tid

11 Sammenlignende Skulpturanalyse – ett eksempel Skulptur nr.1 Kouros fra Anavysos 530 f. Kr

12 Motivbeskrivelse: Blir først meningsfullt når jeg vet at det går an å fremstille motivet også på en annen måte. Derfor beskriver jeg figuren i forhold til andre fremstillings muligheter = komparativ analyse Ung stående naken mann Skrittmotiv – venstre ben frem Lik vektfordeling Armene tett inntil kroppen Karakteristiske detaljer ( armer, tomler, liv, mellomgulv, muskulatur, kneskål, ankler, hodeform, munn – arkaisk smil, blikk, øyer, øynbrun, hår

13 Formalanalyse: Statisk, frontal, stilisert Symmetrisk, formelaktig, Uorganisk i forhold til helheten Volum Delvis relieffaktig Polychrom Ikke polert – men røff Bevegelse – formelaktig Tidløs Lys og skygge Bevegelseslinjer Avgrenset, linjært, lukket Rom Kommunikasjon Etc.

14 Ikonografi: Ung mann – votivskulptur Plassert f.eks på graver eller tempelområder Ingen bestemt

15 Skulptur 2 Polykleitos: Spydbærer, ca. 460f. Kr. ”Kanon” – rettesnor Kryssende kontrapost

16 Motivbeskrivelse I motsetning eller på samme måten som figur 1 er figur nr.2 : Ung stående naken mann Høyre ben aktiv – standben Venstre ben avslappet Høyre arm hvilende Venstre arm holder i noe Figur støttet mot marmorstøtte Hodet vent mot høyre etc. Muskler, sener, frisur, øyer, munn etc.

17 Formalanalyse i forhold til nr.1 Frontal Assymmetrisk symmetri Vektfordeling S- linje Kryssende kontrapost Naturalistisk Idealisert (kanon) Volum Proporsjoner Bevegleseslinjer Avgrenset/ linjær Lukket Rom, lys og skygge Kommunikasjon

18 Ikonografi i forhold til nr.1 Atlet – Spydbærer Kanon Realisering av det klassiske skjønnhetsideal Plassert på idrettsanlegg Ingen bestemt

19 Kontekstanalyse eller ikonologi Forskjellene eller likheter kan forklares På bakgrunn av verkenes samtid: Nr. 1 plasseres i arkaisk tid: Nr. 2 plasseres i klassisk tid:

20 oppgave 1 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Titian/ Giorgione: Pastoral symphony, ca. 1509-10 Og Manet: Frokost i det grønne, 1863

21 oppgave 2 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Kritios gutt, ca. 480 Og Boccioni: Unique forms of continuity in space, 1913

22 oppgave 3 Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk: Jean-Antoine Watteau (1684-1721), Innskipningen til Kythera, 1717 og Matisse: Le bonheur de vivre (The Joy of Life), 1905-06

23 Nyttig litteratur Mørstad, Erik:Malerileksikon. Teknikker, motivtyper og estetikk, Oslo 1995 Hall, James: Dictionary of Subjects & Symbols in Art, London 1979 Kleinbauer,W.E.: Modern Perspectives in Western Art History, Toronto 1989 Lucie-Smith, Edward:Illustrert kunstordbok, Oslo 1984 Gotfredsen; Lise: Bildets formspråk, Universitetsforlaget AS 1987 Borgersen og Ellingsen:Billedanalyse, Didaktikk og metode, Cappelens Forlag, 1993 Kjørup, Søren: Hvorfor smiler Mona Lisa, Roskilde Universitetsforlag, 1995 Wenche Blomberg: Vade me cum, Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturlisteskrivere, Universitetet i Oslo, Studie- og forskningsadministrativ avdeling, 2000. (Fåes på forkontoret i Blindernvn.11) ressurs for studenter for å lære korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger: http://www.hf.uio.no/sitat/ http://www.hf.uio.no/sitat/


Laste ned ppt "Krav til bestått Den sammenlignende verksanalysen skal ha oppgitt sidetall 7 - 10 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand). »Forside, evt. innholdfortegnelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google