Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Høgskolen i Gjøvik Teknologiutdanning Institutt for ingeniør og allmennfag Institutt for informatikk og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Høgskolen i Gjøvik Teknologiutdanning Institutt for ingeniør og allmennfag Institutt for informatikk og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Høgskolen i Gjøvik Teknologiutdanning Institutt for ingeniør og allmennfag Institutt for informatikk og medieteknikk

2 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 1700 studenter og 200 ansatte, og er lokalisert på Kallerud på Gjøvik. HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole.

3 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Utdanninger - IIA Bachelor i ingeniørfag –Bygg, elektro, medieelektronikk, industriell design og teknologiledelse Bachelor –Geomatikk, teknologidesign Årsstudium –Landmåling, Geografiske Informasjonssystemer, teknologidesign EVU –Byggesakskolen, Prosjektledelse (bygg), Geomatikk (flere ulike tilbud), Universell utforming

4 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Master studier 2 masterstudier utvikles med fokus på industriens behov (Toten-Moelv området).  Arbeidstittel: ”modellering, simulering og dataanalyse” (350.000 bevilget fra PIU til å utvikle samarbeidet HiG/NCE)  MEPP En av disse masterstudiene bør bygges videre mot et PhD program (nr. 1). Strategisk samarbeid med NCE Raufoss, NTNU KTH og Chalmers. Bred master med spissede forskningsmiljøer.

5 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Hvordan lykkes i dialog høgskole – næringsliv ? Skap vinn-vinn-vinn situasjoner i konkrete prosjekter Finansiering – vær kreativ og bruk mulighetene Student Høgskole Næringsliv/bedrift

6 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Hva vinner studentene? –Relevans i studiet –Sommerjobb – praksis –Lærer næringslivets kultur –Nettverk - jobb Hvordan lykkes i dialog høgskole – næringsliv ?

7 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Diverse utviklingsprosjekter mot regional industri SkatteFUNN –Skape ergonomisk riktige produksjonslinjer –Sprekkdannelser ved impregnering –Dråpeutskiller for arktiske ventilasjonsanlegg –Belysning i industrien for å minske sykefraværet –Eksplosjonsskjøting av høyspentlinjer med fiberoptiske kabler –DIO- Distribuert Inkubator Organisering Andre prosjekter –Sponutskilling ved dreiing (NFR) –KomSam - Samarbeid HiG / regionalt næringsliv –Lærlingordning i høyere utdanning –Bachelor : Risk Management (Forsvaret) –Elektronettverk Innlandet (Innovasjon Norge)

8 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Hva vinner høgskolen? –Relevante og attraktive studier (bedre rekruttering) –Vitalisering av fagmiljøet – praksis også for faglig ansatte –Bedre økonomi –Økt FoU aktivitet Hvordan lykkes i dialog høgskole – næringsliv ?

9 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006...............men hva vinner næringslivet ? –Sikre kompetent arbeidskraft –Styrker eget nettverk –Løser bedriftens FoU oppgaver –Styrker bedriftens mulighet til støtte i forhold til det offentlige virkemiddelapparatet Hvordan lykkes i dialog høgskole – næringsliv ?

10 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Det beste instrument for samarbeid høgskole-næringsliv ”Læring i bedrift” Skaper tillit på det personlige plan mellom høgskole og bedrift Gjensidig forståelse for muligheter/ ulikheter Fører til relevante studier Skaper FoU-prosjekter

11 Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Fakta/erfaringer ”Læring i bedrift” 31 studenter i 21 bedrifter 1 dag pr. uke i 2 mnd. (2005/2006) 3. klassetrinn 1-2 i hver bedrift Svært motiverende for studentene Lærerengasjement viktig for bedriftene Alle 21 bedrifter vil være med videre


Laste ned ppt "Teknologiutdanning – Høgskolen i Gjøvik - 2006 Høgskolen i Gjøvik Teknologiutdanning Institutt for ingeniør og allmennfag Institutt for informatikk og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google