Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRD Desember 2004 1 Case fra en kunnskapsbasert bedrift med internasjonalt marked Hovedstadsregionens rolle i nasjonal og regional utvikling KRD/Oslo-regionens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRD Desember 2004 1 Case fra en kunnskapsbasert bedrift med internasjonalt marked Hovedstadsregionens rolle i nasjonal og regional utvikling KRD/Oslo-regionens."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRD Desember 2004 1 Case fra en kunnskapsbasert bedrift med internasjonalt marked Hovedstadsregionens rolle i nasjonal og regional utvikling KRD/Oslo-regionens arbeidsutvalg 14. desember 2004 Ole Henrik Eriksen Daglig leder

2 KRD Desember 2004 2 Clavis Pharma på et øyeblikk…. Utvikler nye legemidler mot kreft og virussykdommer Basert på egen teknologi med bred patentbeskyttelse Basert på >10 års FoU i Norsk Hydro Forskningssenter Første produkt prøves nå ut i mennesker Første produkt tidligst på markedet i 2009-2010 Produktene skal selges internasjonalt via lisenstakere 12 ansatte med bred erfaring Virtuell virksomhet – alt laboratoriearbeid eksternt Finansiert av internasjonal risikokapital

3 KRD Desember 2004 3 Lipid Vector Technology Used to make new drugs with superior properties Covered by a strong patent portfolio LVT – The Key to Superior Pharmaceuticals Pharmaceutical Lipid VectorNew Chemical Entity =

4 KRD Desember 2004 4 LVT Benefits Improved efficacy Improved safety profile Prolonged effect More convenient administration New clinical indications Superior New Drugs

5 KRD Desember 2004 5 Elaidic acid A natural constituent of dietary fat. Cytarabine A well-proven cytotoxic drug with use limited to haematological cancers CP-4055: Clavis’ Leading Drug within Oncology

6 KRD Desember 2004 6 LVT - Feasibility Shown In several disease areas and for a variety of compounds

7 KRD Desember 2004 7 Strong IP Portfolio 122 LVT patents in 5 patent families granted worldwide Additional patents pending

8 KRD Desember 2004 8 Historie Nøkkelpersoner

9 KRD Desember 2004 9 History and Ownership NeoMedMVM Norsk Hydro 2001 2002 > 10 years of basic research Life-science Venture Funds

10 KRD Desember 2004 10 International Board of Directors Tom E. Pike, Chairman & CEO, 1 st class B.Sc. Pharmacology: Venture Partner, NeoMed More than 18 years experience as CEO, sales and marketing director, business alliance manager and other positions in Hoffmann-La Roche in Switzerland and Norway. Member of the Board (past Chairman) of LMI, the Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers. Paul Triniman, MBA., Chartered Accountant: Partner, Medical Venture Management 19 years as consultant, financial director and investment manager including KPMG, Life Sciences International and Oxford GlycoSciences. Carl Christian Gilhuus-Moe, Ph.D. Biochemistry: General Partner, NeoMed Management. More than 30 years as scientist, director, VP and CEO in the pharmaceutical and medical device industry including Hafslund Nycomed (now Amersham) and Dynal. Jacques Paul Pierre Racloz, BA (Econ.), MBA: Pharmaceutical Consultant More than 30 years as senior manager, President and CEO in the pharmaceutical industry including Sandoz (Japan) and Novartis (UK). Richard Clemm, MSc, MBA: Head of Reporting and Planning, Hydro Other Businesses. More than 17 years experience as investment manager, development director and CFO including 14 years in various management positions in Norsk Hydro in Norway and Singapore.

11 KRD Desember 2004 11 Experienced Management Tom E. Pike Chairman & CEO, B.Sc. Pharmacology Ole Henrik Eriksen President and COO, M.Sc., Organic Chemistry Finn Myhren VP Chem. Pharm. R&D, M.Sc., Organic Chemistry Marit Liland Sandvold VP Precl. R&D, Ph.D., Biophysics Wenche Rasch VP Clinical Development, Ph.D., Human Physiology Tone Veiteberg VP Regulatory and QA, M.Sc., Pharmacy Tove Flem Jacobsen VP Market Strategy, M.Sc., Pharmacy More than 100 Years Experience from int’l Pharma Business:

12 KRD Desember 2004 12 Clavis Outsourcing > 90 external specialists working on Clavis products today. UK 3 The Netherlands 3 UK 10 Norway 7 Germany 5 The Netherlands 2 Belgium 3 Hungary 1 France 19 USA 1 Norway 2 USA 2 Sweden 3 UK 12 Norway 7 USA 27 Norway 10 France 1 France/Belgium 1 Belgium 1 21 persons39 persons3 persons49 persons PreclinicalClinicalPharmaceuticalRegulatory

13 KRD Desember 2004 13 Cancer Scientific Advisory Board Steinar Aamdal Professor, Norwegian Radium Hospital, Oslo; Univ. South Alabama Key Opinion Leaders within Cancer Øystein Fodstad Professor, Norwegian Radium Hospital, Oslo; Univ. South Alabama Christopher Franks Consultant, own company, London Daniel Von Hoff Professor, Arizona Cancer Center Jim Holland Professor, Mount Sinai Hospital, New York Stephen B. Howell Professor, Univ. of California, San Diego Godefridus Peters Professor, Free University of VU, Amsterdam Charles Smith Consultant, own company, La Jolla Jim Speyer Professor, New York University

14 KRD Desember 2004 14 NeoMed incubator NeoMed Management Clavis Pharma Alertis Medical NeoRad Close to investor Each company sub-critical in mass Utilize each others capacity and competenses Floating resources Learning chain Direct system co- use (IT, QA etc)

15 KRD Desember 2004 15 Hva kjennetegner vårt case? Forskningsbasert nyskapning Norge hadde lang erfaring med marine fettsyrer Norsk Hydro satset på farmasøytisk forskning Samarbeide med DNR/Kreftforskningsinstituttet og RiT Internasjonalt forskningssamarbeid Nasjonalt og internasjonalt nettverk FoU Vitenskapelige rådgivere Finansiering Forretningsutvikling/Partnersøk

16 KRD Desember 2004 16 Hva kjennetegner vårt case? (forts.) Ansatte med spisskompetanse Legemiddelutvikling for det internasjonale markedet Entreprenørskap innen ”biotech” Kapital/Finans/Forretningsutvikling Kapitalintensiv virksomhet Norsk Hydro har lagt inn betydelig kapital (år 1990-2001) Clavis har hentet ca 100 mill NOK Clavis gjennomfører ny finansieringsrunde 2005 I snitt koster det ca 1 mrd USD å bringe frem et nytt terapeutisk legemiddel for det internasjonale markedet

17 KRD Desember 2004 17 Hvilke tjenester bruker vi lokalt? FoU Kjemisk syntese Farmasøytisk utvikling Basal mekanismeforskning Preklinisk forskning Klinisk forskning Nøkkeltjenester Advokatkontor med internasjonalt nettverk Revisor med internasjonalt nettverk og fagkompetanse Andre firmaer: Kvalitetssikring og farmasøytisk regelverk Andre tjenester IT, Grafisk design, osv.

18 KRD Desember 2004 18 Hva er vårt potensiale? Tilsvarende produkter selger for >1 mrd USD pr år Clavis vil selge via lisensavtaler og motta royalty og evt avanse på produksjon

19 KRD Desember 2004 19 Hva skal til for at vi forblir i Oslo-regionen? Alternative scenarier for Clavis: Børsintroduksjon Oppkjøp fra stor aktør Fusjon med likeverdig aktør Nøkkelforutsetninger God tilgang på kvalifisert personale Samarbeid med UiO, sykehusene og forskningsinstitutter Risikoavlastning i tidlig fase forskning Virtuell -> Etablert intern struktur?

20 KRD Desember 2004 20 Hvorfor satse på ”biotech”? Helse går aldri av moten Positive vekselvirkninger mellom industri og helsevesen God mulighet for å bygge opp en bærekraftig industri i Oslo-regionen Universitet, sykehus og forskningsinstitutter med rett kompetanse Internasjonal farmasøytisk industri kan ”tilby” kvalifisert arbeidskraft Et cluster vil gi grobunn for nye biotech bedrifter Samarbeid med Göteborg og København/Malmö regionen vil styrke Nordens posisjon

21 KRD Desember 2004 21 Hva kan Oslo-regionen tilby? Støtte for et langsiktig perspektiv Større grunnbevilgning til Universiteter og forskningsmiljøer Risikoavlastning for FoU Støtte for å bygge klynger av bedrifter og ressurstilbydere Støtte for samarbeid med Göteborg og København/Malmö Støtte for at internasjonale investorer skal våge å investere i Norge

22 KRD Desember 2004 22 Forskningsbasert nyskapning Universitet/Institutt Industri Det må boble over av ideer på universitetene for at noe skal komme ut og lykkes kommersielt

23 KRD Desember 2004 23 Vi håper på fremtiden Affitech ASAffitech AS Algeta AS Alpharma AS Amino AS Aminotech AS Aqua Bio Technology A/S Aqua Gen AS AS Canio Axis-Shield ASA Biodetect A/S Bio-Medisinsk Innovasjon AS Biomolex AS Bionor AS Bionor Immuno AS Bioparken A/S Biosense Laboratories A/S Biosentrum AS Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma A/S Clinical Data Care DiaGenic A/S Diatec.com AS Dynal Biotech ASA Firmenich Bjørge Biomarin ASF MC Biopolymer Forinnova AS GE Healthcare GemVax AS GenoGeNova A/S Genpoint GlaxoSmithKline AS Inovio AS Intervet Norbio AS Lauras AS Leogriff A/S Lingvitae A/S Medinnova SF MedProbe AS NorChip AS OptiNose A/S PCI Biotech AS ProBio Nutraceuticals AS Pronova Biocare AS Protevs AS PubGene AS Qiagen AS Telelab AS Uni TargetingResearch A/S …Algeta ASAlpharma ASAmino ASAminotech AS Aqua Bio Technology A/SAqua Gen ASAS CanioAxis-Shield ASA Biodetect A/SBio-Medisinsk Innovasjon ASBiomolex ASBionor ASBionor Immuno ASBioparken A/SBiosense Laboratories A/S Biosentrum ASBiotec Pharmacon ASAClavis Pharma A/SClinical Data CareDiaGenic A/SDiatec.com ASDynal Biotech ASA Firmenich Bjørge Biomarin ASF MC BiopolymerForinnova ASGE HealthcareGemVax ASGenoGeNova A/SGenpoint GlaxoSmithKline ASInovio ASIntervet Norbio ASLauras AS Leogriff A/SLingvitae A/SMedinnova SFMedProbe ASNorChip ASOptiNose A/SPCI Biotech ASProBio Nutraceuticals AS Pronova Biocare ASProtevs ASPubGene ASQiagen ASTelelab ASUni TargetingResearch A/S med flere venter i spenning på den regionale satsningen!


Laste ned ppt "KRD Desember 2004 1 Case fra en kunnskapsbasert bedrift med internasjonalt marked Hovedstadsregionens rolle i nasjonal og regional utvikling KRD/Oslo-regionens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google