Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mai 2008 1 Forutsetninger for å lykkes Hovedutfordringer for mindre firma Tom Pike Næringsutvikling på legemiddelområdet ”Forskning for livet” LMI 26 mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mai 2008 1 Forutsetninger for å lykkes Hovedutfordringer for mindre firma Tom Pike Næringsutvikling på legemiddelområdet ”Forskning for livet” LMI 26 mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mai Forutsetninger for å lykkes Hovedutfordringer for mindre firma Tom Pike Næringsutvikling på legemiddelområdet ”Forskning for livet” LMI 26 mai 2008

2 Mai Tom Pike Clavis Pharma NeoMed Management LMI Roche

3 Mai Mindre Norske Legemiddelselskaper Sannsynligvis flere nå en noen gang tidligere Affitech AS Algipharma AS Aqua Bio Technology ASA Avexxin AS Biolink Group AS Cancer Cure Thia Medica A/S Uni TargetingResearch A/S Bionor Immuno AS Lauras AS PCI Biotech AS siRNAsense Epitarget AS Inovio AS Lytix Biopharma AS Rheumatech AS SantoSolve AS Spermatech AS I tilegg kommer diagnostika, dyrehelse, øvrig biotech, mm

4 Mai Hva skal til for å lykkes?

5 Mai Risk - Reward Years Risk of failure per compound % Discovery 0 Preclinical Phase IPhase II Phase III NDA Review Company value (MUS$) Costs Company value Risk

6 Mai

7 7 Time to Commercialisation - General

8 Mai Research Formation Development Commercialisation Expansion Academia/Grants Seed capital Venture Capital Mezzanine IPO / Trade sale “NewCo” Finansieringsfaser Bridge Loans PIPE, Issues, Instruments

9 Mai Hva skal til for å lykkes? Interne forutsetninger Eksterne forutsetninger Markedsbetingelser Kapitaltilgang Lokale forhold og rammebetingelser

10 Mai Interne Forutsetninger Ledelse & intern kompetanse •Tidligere oppstartserfaring, markedsforståelse, utviklingserfaring, internasjonalt nettverk, transaksjonserfaring, etc, etc … Teknologi / Produkter: •Patentbeskyttelse •Mer en ett produkt: portefølje & pipeline •Globalt potensial •Sterke konkurransefortrinn Robust foretningsmodell (og evne til å formidle den) Konkret plan for nyhetsstrøm / verdidrivere Markedstilpasset aksjestruktur, realistiske gründere Styre: Internasjonalt sammensatt, kompetanse, nettverk Eiere: Langsiktig perspektiv, kompetanse, kapsietet til å støtte selskapet videre, internasjonalt nettverk, harmoniserte interesser

11 Mai Clavis Pharma History NeoMedMVM Norsk Hydro > 10 years of basic research & substantial investments Life Science Venture Funds 2005 Braganza 2006 IPO Eksempel:

12 Mai Clavis Pharma - Key Messages Biopharmaceutical company developing new, improved drugs based on well-established drugs with room for improvement Patented Lipid Vector Technology (LVT) enables a series of new drug candidates Rich portfolio •Lead cancer drug (ELACYT™) in clinical phase II studies •Second cancer drug in clinical phase I studies •Several other cancer drugs in preclinical phase •2 anti-viral drugs and 2 anti-inflammatory drugs Primary focus on cancer market Market size: USD 47 bn, growth: 16% (2005) Eksempel:

13 Mai Extensive Outsourcing Network > 160 external specialists working on Clavis products today. UK 3 The Netherlands 3 UK 5 Norway 7 Germany 5 The Netherlands 2 Belgium 3 Hungary 1 France 19 USA 1 Norway 2 USA 2 Sweden 3 UK 12 Norway 7 USA 27 Norway 10 France 1 France/Belgium 1 Belgium 1 21 persons39 persons3 persons49 persons PreclinicalClinicalPharmaceuticalRegulatory USA 10 Sweden 5 Eksempel:

14 Mai Cancer Scientific Advisory Board Key Opinion Leaders within Cancer Øystein Fodstad Professor, Norwegian Radium Hospital, Oslo; Univ. South Alabama Christopher Franks Consultant, own company, London Daniel Von Hoff Professor, Arizona Cancer Centre Jim Holland Professor, Mount Sinai Hospital, New York Former ASCO president Stephen B. Howell Professor, Univ. of California, San Diego Godefridus Peters Professor, Free University of VU, Amsterdam Charles Smith Consultant, own company, La Jolla Jim Speyer Professor, New York University Frank Giles Professor, MD Anderson Cancer Centre, Houston Eksempel:

15 Mai Eksterne forutsetninger Markedsbetingelser Kapitaltilgang Lokale forhold og Rammebetingelser

16 Mai Markedsbetingelser Primært positive drivere for ny næringsutvikling innen legemidler & helse: ”Eldrebølgen” Tidligere diagnose og bedre behandling -> vi lever lenger med sykdom Økt innsikt, forventinger og krav fra befolkingen ”Big Pharma’s” behov for innlisensiering er stort & økende Partneringbetingelser styrkes år for år Regulatorisk faktorer i begge rtinger Ønske og tiltak for å få flere nye legemidler raskere - fast track, - orphan, - etc Økte krav Begrensinger Helsebudsjett-begrensninger - pris, refusjon, terapeutisk substitusjon, tidligere generisk konk. etc

17 Mai

18 Mai Tilgang til Kapital Norsk Kapital God tilgang til risikokapital i Norge! men,… Tidlig fase: •Offentlig ”Anti-cluster” politikk - Såkornmidler øremerket distriktene •”Dødens dal”: Kapitaltørke mellom Såkorn og Venture fase Begrenset tilgang til venturekapital (få aktører med fokus på helse) Oslo Børs: •Mangler ”lokomotivene” innen helse •Liten kompetanse på helse/legemidler, liten analysedekning •Ennå ikke rukket å frembringe de store suksessene •Stor konkurranse fra olje, energi, offshore, shipping, …  Moderat investorinteresse for helseaksjer, lav likviditet Internasjonal kapital Norske selskaper fremdeles lite synlige ute Få som ser til Norge innen helse / biotech Men trenden går i riktig retning!

19 Mai Lokale Næringsvilkår The Norwegian Perspective  Solid scientific base  Life science (certain sectors )  Medical technology  Strong R&D expertise  Collaboration  Clinical development  High quality staff  Qualified, motivated, loyal, stable, English speaking, international, cost effective  Centralized hospitals with large patient population  Negligible home market  Few sizeable Life Sciences companies  Limited company development experience  Clinical development  Commercial / financial  Business development  Marketing  Small VC community  Limited Life Sciences activity  Lack of international network & financing experience

20 Mai Lokalt Næringsmiljø NycoMed & Hydro har historisk vært viktige kilder til kommersiell legemiddelforsking og kompetanse Universiteter & sykehus begynner å bli mer innrettet mot også å oppfylle sin rolle som del av en kommersiell verdiskapning. Dagens underskog av selskaper & prosjekter fremdeles ung men ganske rikholdig. Trenger fremdeles tilførsel av arbeidskraft med internasjonal erfaring: Vanskelig å rekruttere utenlandsk ekspertise til Norge. OCC har fått en god start – Bidrar positivt Flat lønnsstruktur i Norge gir en moderat kostnadsfordel for høyt utdannet/kvalifisert personell.

21 Mai Offentlige Rammebetingelser Mye konstruktiv kontakt med offentlig helse & kontrollmyndigheter Lite innovasjonsvennlig pris og refusjonspraksis i Norge Sene med å a i bruk nye legemidler i Norge Økonomi vier tyngre enn pasienthensyn -> dårlige vilkår i hjemmemarkedet svekker selskapets posisjon Tidvis manglende forståelse/respekt for betydningen av patentvernet for bransjen Innovasjon / Biotech / Helse ofte inkludert i festtaler, men få konkrete tiltak fra det offentlige Real- og natur-fag synes svekket i Norsk grunnskole?

22 Mai

23 Mai Ønskeliste fra en gryende vekstnæring Rundebordsnettverk m offentlige og private aktører Inkludere helse/biotech blant offentlige satsingsområder Innovasjonsvennlig helsepolitikk til nytte for pasienter så vel som innovativ næringsutvikling -> Konkurransedyktige/ rimelige betingelser i hjemmemarkedet for markedsførte produkter Skatteinsentiver for å tiltrekke internasjonal kompetanse Bidra til å gjøre virkemiddelapparatet mindre byråkratisk / ressurskrevende Sterkt patentvern - Offentlig respekt for patentprinsippet - Respekt for at patenter tilfaller oppdraggiver v oppdragsforskning Videreutvikle Skattefunn og tilsvarende ordinger Incentiver for å få pensjonskasser og andre investorer til å investere mer i F&U-intensive selskaper

24 Mai Potensialet er stort for samfunn, investorer og næringen selv. Bransjen “ung” men på god vei! La oss gå sammen for å sikre best mulig grunnlag for flest mulige suksesser!


Laste ned ppt "Mai 2008 1 Forutsetninger for å lykkes Hovedutfordringer for mindre firma Tom Pike Næringsutvikling på legemiddelområdet ”Forskning for livet” LMI 26 mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google