Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra idé til produkt – det går an i Norge! Thomas Ramdahl EVP and Chief Technology Officer Algeta ASA 31. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra idé til produkt – det går an i Norge! Thomas Ramdahl EVP and Chief Technology Officer Algeta ASA 31. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra idé til produkt – det går an i Norge! Thomas Ramdahl EVP and Chief Technology Officer Algeta ASA 31. mars 2009

2 Nye legemidler – en enkel idé? •Nye legemidler er som regel basert på lang tids forskning og utvikling •Mangel på nye produkter hos de store legemiddelselskapene viser at det er langt mellom de gode idéene •Algeta’s gründere fikk en god idé, også den basert på mange års forskning: ”Intern strålebehandling av kreftpasienter med alfastråling”, og mer spesifikt… – Bruk av radium-223 til behandling av benmetastaser, kreft som har spredt seg til skjelettet •Idéens markedspotensiale er svært viktig – globalt marked •Idéen må også være patenterbar –Uten patent er idéen kommersielt død •To avgjørende faktorer for videre utvikling: –Tilgang på kompetanse –Tilgang på kapital

3 Tidlige pionerer innenfor stråleforskning Bekblende Effekt på fotografisk papir

4 Utsikter for fremtiden (i 1905…) ”Finally, in the biological sciences the rays of radium and its emanation produce interesting effects which are being studied at present. Radium rays have been used in the treatment of certain diseases like lupus, cancer, nervous diseases.” Pierre Curie Radioactive substances, especially radium Nobel Lecture, June 6, 1905

5 Norsk kompetanse helt fra begynnelsen Marie Curie 1898 Ellen Gleditsch - assistent - kollega - første spesialist i kjernekjemi Hun bidro til opprettelsen av kjernekjemisk institutt på UiO Hun bidro til opprettelsen av Radiumhospitalet (DNR) i Oslo

6 Moderne ekstern strålebehandling

7 1997

8 •Ekstern strålebehandling er basert på gamma stråling •Intern stråleterapi er tradisjonelt basert på beta og gamma stråling • Algeta er eneste aktør i verden som benytter intern stråleterapi basert på alfa stråling Medisinsk bruk av stråling - stråletyper

9 Prostatakreft sprer seg til skjelettet • Kreftregisteret (2007) melder 4391 nye tilfeller av prostatakreft (PCa)! (Brystkreft: 2761tilfeller) • Statistisk Sentralbyrå (2006) melder at 1042 døde av PCa! (Brystkreft: 675 døde) • Prostatakreft (og brystkreft) sprer seg sv æ rt ofte til skjelettet og gir opphav til voldsomme smerter, brudd og til slutt d ø d – Stort behov for nye behandlingsformer – Stort ø konomisk potensiale Svarte områder viser spredning av prostatakreft til skjelettet

10 Med en god idé får du et enormt kapitalbehov ! •Et globalt utviklingsløp •Små selskaper er avhengig av –Tidlig risikovillig kapital – ”såkorn” – ”angel investors” –Venture kapital eller annen form for investering –Større investeringsfond –Eventuelt børsnotering •Krever et vel fungerende kapitalmarked for tilgang til midler •Det er lang vei fra idé til endelig produkt

11 Hva går pengene til ? 1997 2012 Idé Produkt MAA

12 Algeta’s utvikling

13 Kompetanse er avgjørende •Sterke naturvitenskapelige miljøer er viktige initielt •Større farmasøytiske bedrifter er viktige for å bygge kompetanse –Viktig kilde for mindre bedrifter, spesielt på den legemiddeltekniske siden –Medisinsk industriell kompetanse –Salg- og markedsføringskompetanse viktigere etter hvert •Nøkkelkunnskap må ofte importeres –Avgjørende komponenter: •Gode prosjekter •Finansiering •Insentiver

14

15 ALSYMPCA: Algeta’s fase III studie med 750 pasienter Australia • (9) South America • Brazil (10) Asia • India (5) • Israel (5) • Hong Kong (4) • Singapore (4) North America • Canada (5) • USA (10) Europe • UK (19) • Spain (12) • Germany (12) • France (12) • Czech Republic (10) • Poland (10) • Norway (8) • Slovakia (8) • Italy (7) • Sweden (7) • Belgium (5) • Netherlands (3)

16 Det går an i Norge, men… Det ville vært lettere •hvis flere valgte naturvitenskapelig utdannelse •hvis det var en sterkere farmasøytisk industri •hvis det var lettere å utveksle arbeidskraft på tvers av landegrensene •hvis bedrifter i ”mellomfasen” hadde bedre økonomisk støtte •hvis tilgangen på risikovillig kapital var bedre •hvis helsevesenet tok i bruk og refunderte nye medisiner Et knallhardt ”rotterace” hvor bare de beste idéer overlever

17 Takk for oppmerksomheten! www.algeta.com


Laste ned ppt "Fra idé til produkt – det går an i Norge! Thomas Ramdahl EVP and Chief Technology Officer Algeta ASA 31. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google