Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energi 2003 - 18. 11. 2003 Statssekretær Frank Jenssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energi 2003 - 18. 11. 2003 Statssekretær Frank Jenssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energi 2003 - 18. 11. 2003 Statssekretær Frank Jenssen

2 Vi vil ha kommuner som Tar et helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og for samfunnsutviklingen lokalt Er effektive produsenter av velferdstjenester av god kvalitet Er ansvarlige myndighetsutøvere

3 Kommunenes styrke ligger i Nærheten til brukerne, som gir mulighet til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med lokale behov Forutsetningen for å se ulike tjenesteområder i sammenheng Legitimiteten som demokratisk valgte fellesskapsorgan

4 Mer igjen for pengene Hvorfor? –Begrensede inntektsrammer –Knapphet på arbeidskraft –Økte behov og forventninger Hvordan? - Både staten og kommunene har et ansvar for endring –Rammebetingelser –Fornye den kommunale organisasjonen –Nye virkemidler – samarbeid og partnerskap, konkurranseutsetting

5 Fremtidsrettede kommuner Gjør organisatoriske endringer som gir et tydelig skille mellom bestiller og utfører i kommuneorganisasjonen Har et bevisst forhold til sammenhengen mellom kvalitet, omfang og ressursbruk på tjenesteområdene. Har finansieringssystemer som motiverer til god ressursbruk

6 Kan grenser være til besvær ? Innbyggere er opptatt av å få det tjenestetilbudet man har krav på – når man har behov for det og med god kvalitet …Men folk er ikke opptatt av grenser!  verken kommunegrenser,  grenser mellom kommunale enheter  eller grenser mellom forvaltningsnivå Utfordringer for kommuner ligger i å finne gode løsninger på de problemer dagens inndeling skaper!

7 Bedre rammebetingelser for VA-sektoren Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for, eller støtter følgende prosjekter i 2002-03 : Alternativt finansieringsregime (sammen med NORVAR) –Utrede om dagens regime for nettselskaper kan overføres til VA-sektoren Konkurranseutsetting av drift Maler for kontrakter for drift av VA-anlegg (nytt) –Generelle kontraktsvilkår –Spesielle kontraktsvilkår

8 KRD ønsker samarbeid på tvers av grenser Forholdene ligger til rette for økt samarbeid om kommunaltekniske tjenester –Bredere tjenestespekter (VA – EL) –Større enheter (interkommunale samarbeid) Behov for bevissthet om likheter og forskjeller mellom VA og EL-sektor

9 Likheter VA - EL Selvfølgelighetsgoder Omfattende transportsystem (skjult) Direkte fysisk tilknytning til kunde (abonnent). Samme kundemasse “De tause tjenestene” Lav interesse - lavest mulig pris Kapitalintensive tjenester Kjennetegnes med lange tekniske levetider (EL:30-50 år; VA:100-150 ÅR) Strenge HMS krav. –EL: berøringsfare, eksplosjon, sabotasje –VA: folkehelse, epidemier, forurensing, sabotasje Begge bransjer har nasjonale og lokale miljømål/krav

10 Forskjeller VA - EL Mange flere VA selskap (170- 1000) Store lokale forskjeller i rammebetingelser for VA (råvann, resipient) Overskudd av drikkevann- underskudd av EL kraft EL bedre dokumentert/målt enn VA (data) VA sterkt integrert med andre kommunale tjenester VA: 50% av ledningsnettet er eldre enn 20 år, dvs. avkrevet allerede

11 Konkurranseeksponering, ikke privatisering Konkurranse er et virkemiddel – ikke et mål Konkurranse om produksjon – ikke om ansvar Noe annet enn privatisering, noe mer enn konkurranseutsetting –Målestokkonkurranse, friere brukervalg, konkurranseutsetting Konkurranse stimulerer til kvalitet og effektivitet - også i kommunens egen tjenesteproduksjon Det er konkurranse i seg selv som er virkningsfullt


Laste ned ppt "Energi 2003 - 18. 11. 2003 Statssekretær Frank Jenssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google