Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold i presentasjonen ■ Direktivene ■ Forskriften ■ Kommende reguleringer ■ Prosessen ■ Status 10.01.2015

4 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Direktivene ■ Økodesigndirektiv I – 2005/32/EF ■ Energibrukende produkter ■ Økodesigndirektiv II – 2009/125/EF ■ Energirelaterte produkter: Def.: ethvert produkt som bringes i omsetning eller tas i bruk og som ved anvendelse innvirker på energibruken, (herunder også deler) 4

5 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Bakgrunn og formål ■ Bakgrunn: Bekymring for et sterkt økende antall energirelaterte produkter med stor miljøbelastning ■ Formål: Fremme utvikling og anvendelse av energieffektive og miljøvennlige energirelaterte produkter ■ Økodesigndirektivet fokuserer i prinsippet på produktets ressursforbruk, avfallsgenerering og utslipp i hele produktets livssyklus 5

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk forskrift – Økodesignforskriften ■ Bakgrunn: Norges forpliktelse etter EØS-avtalen til å implementere i norsk rett en rekke forordninger som gjennomfører økodesigndirektiv I ■ Per 1. mars 2011 er 10 forordninger inntatt i økodesignforskriften ■ Økodesigndirektiv II og ytterligere én forordning forventes innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2011 10.01.2015

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Produktspesifikke regler ■ Økodesignforskriften implementerer 10 forordninger i norsk rett ■ Produktgrupper som omfattes er bla ■ Lamper/Lyskilder (3) ■ Elektriske motorer og sirkulasjonspumper (2) ■ Fjernsyn og enkle digitale dekodere (2) ■ Kjøle- og fryseskap til husholdninger (1) ■ Eksterne strømkilder (1) ■ Generelle krav til energibruk i hviletilstand og avslått tilstand 10.01.2015

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Kommende forordninger ■ Gjeldende WP I (2009 – 2011) ■ 10 produktgrupper identifisert ■ 12 forordninger har allerede trådt i kraft ■ 25-30 forordninger/frivillige avtaler under utarbeiding ■ Hovedfokus: energibruk under drift 10.01.2015

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Av interesse for Elvarmeforeningen ■ Lot 20 og 21 ■ Forstudie av utstyr/apparater til lokal og sentral oppvarming ■ Status pågående forstudie ■ Lot 1 og 2 ■ Forslag om krav til kjeler og varmtvannsberedere ■ Status til avstemming i Regulatory Commitee 10.01.2015

10 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Utvikling av forordninger i EU-systemet Økodesign preparatory studie Konsulent + stakeholders Working Document EU Kommisjon Consultation Forum WD diskuteres 27 EU MS 3 EEA MS 30 EUSH Regulatory Committee Draft Regulation avstemming 27 MS EU-P Council Comm. Formell godkjenning Publisering i EU-tidende Over- gangs- periode frem til virknings- dato 24 måneder Lot 20&21 Lot 22&23 6 mnd Lot 1&2 6 mnd12 mnd Ca 5 år

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Lot 20&21 - Local room heating products/Central heating Lot 20&21 - Local room heating products/Central heating Utstyr til lokal romoppvarming/sentralvarme 2011Prosjektplan Lot 20&21 MarsDelrapport 2 og 3OK AprilFørste møte med interessenteneOK JuniDelrapport 4, 5 og 6Spørreskjema frist 17. juni JuliAndre møte med interessenteneSannsynlig september AugustRapport 7 SeptemberRapport 8 OktoberSiste møte med interessentene DesemberSluttrapport

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Spørreskjema Dear Sir/Madam, The DG ENER Lot 20 preparatory study on Ecodesign of local room heating products is still ongoing. In order to carry out the next tasks on technical, environmental and economic analysis, a questionnaire corresponding to data requirements of Task 4 has been prepared and is available for download at the project website: http://ecoheater.org/lot20/open_docs/BIO_ENER_Lot20_Q2_Task 4.doc http://ecoheater.org/lot20/open_docs/BIO_ENER_Lot20_Q2_Task 4.doc We highly encourage all stakeholders to complete this questionnaire and submit your responses by June 17 th, 2011 at the latest. If besides providing the information sought in the questionnaire, you wish to share any other relevant information that you might have, please feel free to send this directly to us. This would be highly appreciated and will ensure that the study is based on the most updated information and evidence available. You are also invited to provide us with your comments on any of the draft task reports produced. I remain at your disposition for any questions about this questionnaire, or for any further information about the DG ENER Lot 20 preparatory study. Best regards, DG ENER Lot 20 Project Team 10.01.2015

13 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Målgruppen for økodesigndirektivet Energimerkingsdirektivet Hvitevarer Energirelaterte produkter Økodesigndirektivet Energirelaterte produkter ForbrukerorientertProdusentorientert (SMB-er)

14 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Working Plan II 2012 – 2014 + ■ Kommende WP (II) 2012-2014 Kommende WP (II) 2012-2014 ■ Forankres i økodesigndirektiv II ■ Egen nettside – stakeholder-registrering Norske innspill tillatt ■ 2 stakeholder-møter – invitasjon til å delta i møtene Norske miljøer kan delta ■ Økt fokus på andre miljøaspekter enn energibruk ■ Evaluering av økodesigndirektiv II Evaluering av økodesigndirektiv II ■ Åpner for å inkludere også ikke-energirelaterte produkter ■ 5 “case studies” Pølser, brus, is og sjokolade

15 Norges vassdrags- og energidirektorat MEEuP Methodology for the Ecodesign of Energy-using Products Methodology for the Ecodesign of Energy-using Products 1 2 3 4 5 67 8 Delrapporter

16 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Påvirkningsmuligheter i utviklingen av WP og forordning Økodesign Working Plan II 2012-2014 (Konsulent + stake- holdere (SH) Økodesign preparatory studie (Konsulent + SH) Working Docu- ment (WD) EUCom- mission (Comm.) Consult- ation Forum WD dis- kuteres 27EUMS 3EEAMS 30 EUSH Regulatory Committee Draft Regulation avstemming 27 MS EU-P Council Comm. OJEU Formell god- kjenning Publi- sering i EU- tidende Over- gangs- periode frem til virknings- dato Des. 2010 - 21.okt 2011 24 måneder6 mnd 12 mnd 5 år

17 Norges vassdrags- og energidirektorat MEErP Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products ■ Revisjon av MEEuP ■ Egen nettside – stakeholder-registrering Norske innspill tillatt ■ 1 møte med interessenter – invitasjon til å delta i møtene Norske miljøer kan delta ■ Økt fokus på andre miljøaspekter enn energibruk

18 Norges vassdrags- og energidirektorat Lot 22&23 – Ovens, hobs and grills Lot 22&23 – Ovens, hobs and grills Matlagningsutstyr: ovner, komfyrer, topper og griller Nærmer seg avslutning Delrapport 1 – 5 tilgjengelig Delrapport 6 og 7 tilgjengelig før siste møte med interessenter Siste møte med interessenter 24. og 25. mars 2011

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Forstudier under arbeid - lenker ■ ECEEE – 28 prosjekter i forskjellig fase ECEEE – 28 prosjekter i forskjellig fase ■ CoolProducts – Environmental NGOs CoolProducts – Environmental NGOs

20 Norges vassdrags- og energidirektorat 10.01.2015 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google