Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal 27.11.2014 Kenneth Nielsen Jernbaneverket Strategi og samfunn, Kapasitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal 27.11.2014 Kenneth Nielsen Jernbaneverket Strategi og samfunn, Kapasitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal 27.11.2014 Kenneth Nielsen Jernbaneverket Strategi og samfunn, Kapasitet

2 Problemstilling Lav avgangspunktlighet fra Alnabru Første halvår 2014: – 0:59 minutters grense: 69 % – 5:59 minutters grense: 78 % Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 2

3 Formål Undersøke om manglende infrastrukturkapasitet er en årsak til forsinkelser og lav avgangspunktlighet Gi anbefaling om eventuelle tiltak Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 3

4 Definisjoner Kapasitet – Antall tog/skift per tidsenhet Kapasitetsutnyttelse – Andel av tilgjengelig tid er et sporelement opptatt Ikke analyse av kapasitet mht. håndtering av containere, lagring av containere etc. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 4

5 Metode 1.Undersøke kapasitetsutnyttelse i utvalgte sporelementer på Alnabru 2.Sammenholde resultat fra kapasitetsanalyse med analyse av forsinkelsesdata – Vurdere om kapasitetsforhold er en vesentlig årsak til forsinkelser (mange samvirkende årsaker) Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 5

6 Kapasitetsanalyse Analyse av kapasitetsutnyttelse for Døgnnivå – Vinter – Sommer Makstime – Vinter – Sommer Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 6

7 Kapasitetsanalyse Generell beskrivelse av aktiviteter – Ikke alle detaljer er med (modell) Beregnede verdier er ment som veiledende om nivået på kapasitetsutnyttelse – Det er gjort følsomhetsvurdering ved endrede forutsetninger Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 7

8 Oversiktskart Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 C-spor (lastegater) G-spor R-spor A-spor Verksted Mot Grefsen Mot Bryn 8

9 Kritiske sporområder Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 9

10 Trafikk over døgnet Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Sum ankomster og avganger per ukedag og time på døgnet 10

11 Trafikkgrunnlag i beregning DøgnnivåMakstime Ankomster hele døgnet til Alnabru fra Avganger hele døgnet fra Alnabru til Ankomster i makstime til Alnabru fra Avganger i makstime fra Alnabru til Kornsjø/Loenga550,40,0 Ganddal/Drammen771,10,4 Bergen770,7 Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Grorud770,5 Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Aker330,2 Kongsvinger/Charlottenberg via Grorud550,00,5 Kongsvinger/Charlottenberg via Aker220,00,2 Løslok Loenga/Bryn440,00,7 Løslok Grorud/Lillestrøm990,70,0 Sum belegg ved ankomster/avganger til/fra Alnabru 49 3,53,2 Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 11

12 Kapasitetsanalyse Ca. 90 % av alle skiftebevegelser i forbindelse med avgang og ankomst av tog belaster sporområde 3 – Gjelder alle tog for alle destinasjoner jf. forutsatt trafikk Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 12

13 Kapasitetsanalyse Belastning av terminal er både ved avgang og før avgang samt ved ankomst og etter ankomst. Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid sporelementer er belagt til: – Skiftebevegelser ved avgang Tomme vognstammer til lastegater m. skiftelok Skiftelok ut til R-spor Lok inn til lastegater Tog/skift ut fra lastegater – Skiftebevegelser ved ankomst Lastede vognstammer til lastegater Skiftelok (og evt. eget lok) ut til R-spor Skiftelok inn til lastegater Lossede vognstammer ut fra lastegater Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 13

14 Kapasitetsanalyse Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid sporelementer er belagt til – Uttak av vogner for feil Deling Uttak Samling Kjøring til og fra verksted Regnet som om alle tog skal til lastegate ved ankomst Også inkludert frakobling og påkobling av vognlastvogner Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 14

15 Kapasitetsanalyse Feil på vogner størst om vinteren – Hjulslag Avising om vinteren Konsekvens av vedlikehold på dagtid er ikke tatt med – Den beregnede kapasitetsutnyttelsen vil da kunne være høyere enn vist – Antakelig er det primært i periodene uten om rush at dette vil slå ut Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 15

16 Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 16

17 Kapasitet i lastegater Det er sett generelt på kapasitetsutnyttelse av lastegater – Utnyttelse er på 60 % til 80 % avhengig av hvor mange lastegater som benyttes – Mangel på (sporkapasitet ved) lastegater er neppe en problem Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 17

18 Kapasitetsutnyttelse for dagens situasjon Akseptabel utnyttelse på døgnnivå – Størst utnyttelse mellom G- og C-spor og i kryss mot Alnabanen (nær akseptabel grense) Veldig høy utnyttelse mellom G- og C-spor i makstime Tiltak? Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 18

19 Mulig tiltak Etablere ekstra sporforbindelse mellom G- og C-spor – Avlaster forbindelse mellom G- og C-spor Benytte A-spor til skifting for å avlaste kryss mot Alnabanen (Grefsen) – Avlaster kryss mot Alnabanen Redusere feilrate på vogner – Reduserer behov for vognuttak og utnyttelse av kryss mot Alnabanen Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 19

20 Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 20

21 Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 21

22 Betydning av kapasitetsutnyttelse Er høy kapasitetsutnyttelse en vesentlig årsak til forsinkelser? – Se på sammenhenger mellom forsinkelser og antall tog, tid på året, rid på døgnet etc. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 22

23 Forsinkelsesanalyse Formål Undersøke sammenhenger som kan belyse effekt av kapasitetsmangel på forsinkelse Belyst sammenhenger mellom avgangsforsinkelser og Tognummer Ankomstpunktlighet Tid på året Tid på døgnet Antall tog per time – Belastning i forbindelse med skifting ved ankomst og avgang Operatør Sammenheng mellom forsinkelse og størrelse av tidsintervall mellom tog i felles sporelement Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 23

24 Forsinkelse per tognr. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 24

25 Punktlighet avg. og ank. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 25

26 Forsinkelse over året Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 26

27 Forsinkelse over døgnet Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 27

28 Punktlighet over døgnet Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 28

29 Deloppsummering Oppsummering mht. tognummer, ankomstforsinkelse, tid på år og tid på døgn: – Sesongvariasjoner – Mange store forsinkelser – Mange negative forsinkelser (avg. før tiden) – Delvis ulik utvikling hos operatører over tid Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 29

30 Forsinkelse og belastning Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Alle forsinkelser Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-0,76; -0,13] 30

31 Forsinkelse og belastning Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Forsinkelser maks 60 min: Ta ut forsinkelser på grunn av ekstraordinære forhold Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [0,04; 0,43] 31

32 Deloppsummering Ikke entydig sammenheng mellom belastning av alle tog totalt og forsinkelser Sammenheng er uansett veldig svak Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 32

33 Forsinkelse per operatør og etter belastning Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Alle tog 33 Operatør Estimert stigningstall forsinkelse mht. belastning av alle tog Konfidensintervall for stigningstall (95 %-nivå) Korrelasjons -koeffisient R2R2 Cargolink1,76[1,25; 2,26]0,210,045 CargoNet-0,19[-0,36; -0,01]-0,040,0019 Green Cargo-0,23[-1,04; 0,58]-0,030,0007

34 Forsinkelse per operatør og etter belastning Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Egne tog 34 Operatør Estimert stigningstall forsinkelse mht. belastning av egne tog Konfidensintervall for stigningstall (95 %-nivå) Korrelasjons -koeffisient R2R2 Cargolink3,8[2,7; 4,9]0,210,045 CargoNet-0,3[-0,64; 0,02]-0,040,0015 Green Cargo-3,1[-8,1; 1,9]-0,060,003

35 Deloppsummering Signifikant forskjell på operatører mht. retning av forsinkelse og belastning (antall tog/time) Ikke signifikant, men sannsynlig, forskjell på operatører mht. belastning av egne tog og forsinkelser (ulike fortegn på avhengighet) Dette tyder på at det ikke er kapasitetsutnyttelsen som er dominerende Sammenheng er uansett signifikans veldig svak, dvs. at kapasitetsutnyttelse ikke er viktig Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 35

36 Intervaller mellom tog Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 36

37 Intervaller mellom tog Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 37 Togpar i konfliktpunkter (samme sporelement)

38 Intervaller mellom tog Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-0,07; 0,07] Tidsintervall mellom togpar 38

39 Intervaller mellom tog Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-9,3; 8,0] Tidsintervall mellom togpar, begrenset 39

40 Deloppsummering Ikke sammenheng mellom intervallstørrelse mellom tog i togpar med felles element i togveier Antatt årsak: – Store forsinkelser vil ikke overføres (andre tog trenger ikke å vente og går i rute) – Mindre forsinkelser kan håndteres gjennom å la forsinket tog bli ytterligere forsinket – Bare de minste forsinkelsene i kombinasjon med små intervaller vil gi en effekt og denne kombinasjonen opptrer ikke ofte Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 40

41 Konklusjon Kapasitetsutnyttelsen på døgnnivå er ikke kritisk Kapasitetsutnyttelsen i makstimen for dagens situasjon er for høy i forbindelsen mellom G-spor og C-spor, både for sommer og vinter Kapasitetsforhold i sporområdene på terminalen er ikke viktige som forklaring for avgangsforsinkelser. – Kapasitetsmangel i infrastrukturen kan ha betydning for konkrete forsinkelser og i avvikssituasjoner. Betydningen er størst om vinteren og minst om sommeren. – Effekt av gjennomført vedlikehold på dagtid, og eventuell høyere belastning enn beregnet, vil styrke denne konklusjonen De viktigste forklaringene til forsinkelser må i all hovedsak finnes i forhold som f.eks. organisering av skift, organisering av logistikken generelt, driftsmessige ressurser som personal og antall skiftelok, vær og føre, feilrater på vogner og lok etc. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 41

42 Anbefaling Tiltak på følgende områder trolig kunne forbedre avgangspunktligheten (betydning er ikke kvantifisert og listen er ikke prioritert etter viktighet): Koordinering og styring av sporbruk ved skifting – inkl. styring av hvilken ende av R-spor som brukes til skift ut og inn i R-spor slik at nordenden mot A-spor benyttes mer for å avlaste kryss i sør mot Alnabanen Feilrate på vogner – bedre vedlikehold av vogner Feilidentifikasjon – bedre rutiner for å oppdage feil på vogner Ekstra sporforbindelse mellom G-spor og C-spor (reetablere sporforbindelse) – sikre uavhengige skifteveier og økt kapasitet ved spissbelastning – unngå begrensninger ved framtidig i utvikling Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 42

43 Videre arbeid Se på betydning av Omfang av skiftemateriell og mannskap i mest belastende perioder Organisering av tog og skift Oversikt over sporbruk Driftsstabilitet av lok (feilrate på lok) Buffer mellom siste tidspunkt for lasting av vognstammer og avgangstid (bedre lastekapasitet og/eller mottakskapasitet) Bruk av lastegater (analysere om bruken av lastegater er en flaskehals) Logistikken med lasting og lossing av containere, ankomst og avgang av lastebiler, lagring av semihengere og containere, krankapasitet etc. Konflikter mellom bevegelse av lastebiler og tog/skift i planoverganger på terminalen. Kapasitetsanalyse AlnabruKenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27.11.2014 43


Laste ned ppt "Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal 27.11.2014 Kenneth Nielsen Jernbaneverket Strategi og samfunn, Kapasitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google