Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal
Kenneth Nielsen Jernbaneverket Strategi og samfunn, Kapasitet

2 Problemstilling Lav avgangspunktlighet fra Alnabru Første halvår 2014:
0:59 minutters grense: 69 % 5:59 minutters grense: 78 % Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 2

3 Formål Undersøke om manglende infrastrukturkapasitet er en årsak til forsinkelser og lav avgangspunktlighet Gi anbefaling om eventuelle tiltak Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 3

4 Definisjoner Kapasitet Kapasitetsutnyttelse
Antall tog/skift per tidsenhet Kapasitetsutnyttelse Andel av tilgjengelig tid er et sporelement opptatt Ikke analyse av kapasitet mht. håndtering av containere, lagring av containere etc. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 4

5 Metode Undersøke kapasitetsutnyttelse i utvalgte sporelementer på Alnabru Sammenholde resultat fra kapasitetsanalyse med analyse av forsinkelsesdata Vurdere om kapasitetsforhold er en vesentlig årsak til forsinkelser (mange samvirkende årsaker) Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 5

6 Kapasitetsanalyse Analyse av kapasitetsutnyttelse for Døgnnivå
Vinter Sommer Makstime Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 6

7 Kapasitetsanalyse Generell beskrivelse av aktiviteter
Ikke alle detaljer er med (modell) Beregnede verdier er ment som veiledende om nivået på kapasitetsutnyttelse Det er gjort følsomhetsvurdering ved endrede forutsetninger Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 7

8 Oversiktskart C-spor (lastegater) G-spor R-spor A-spor Verksted Mot Grefsen Bryn Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 8

9 Kritiske sporområder R5 R1 R2 R3 R4 (GII-V) A-spor Verksted C13-C32 C42-C45 R3 GII-GV C1-C5 Aker Grorud Grefsen Brobekk Nyland GI 1 Bryn C8 2N 3 4 5 2S Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 9

10 Trafikk over døgnet Sum ankomster og avganger per ukedag og time på døgnet Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 10

11 Trafikkgrunnlag i beregning
Døgnnivå Makstime Ankomster hele døgnet til Alnabru fra Avganger hele døgnet fra Alnabru til Ankomster i makstime til Alnabru fra Avganger i makstime fra Alnabru til Kornsjø/Loenga 5 0,4 0,0 Ganddal/Drammen 7 1,1 Bergen 0,7 Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Grorud 0,5 Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Aker 3 0,2 Kongsvinger/Charlottenberg via Grorud Kongsvinger/Charlottenberg via Aker 2 Løslok Loenga/Bryn 4 Løslok Grorud/Lillestrøm 9 Sum belegg ved ankomster/avganger til/fra Alnabru 49 3,5 3,2 Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 11

12 Kapasitetsanalyse Ca. 90 % av alle skiftebevegelser i forbindelse med avgang og ankomst av tog belaster sporområde 3 Gjelder alle tog for alle destinasjoner jf. forutsatt trafikk Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 12

13 Kapasitetsanalyse Belastning av terminal er både ved avgang og før avgang samt ved ankomst og etter ankomst. Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid sporelementer er belagt til: Skiftebevegelser ved avgang Tomme vognstammer til lastegater m. skiftelok Skiftelok ut til R-spor Lok inn til lastegater Tog/skift ut fra lastegater Skiftebevegelser ved ankomst Lastede vognstammer til lastegater Skiftelok (og evt. eget lok) ut til R-spor Skiftelok inn til lastegater Lossede vognstammer ut fra lastegater Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 13

14 Kapasitetsanalyse Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid sporelementer er belagt til Uttak av vogner for feil Deling Uttak Samling Kjøring til og fra verksted Regnet som om alle tog skal til lastegate ved ankomst Også inkludert frakobling og påkobling av vognlastvogner Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 14

15 Kapasitetsanalyse Feil på vogner størst om vinteren
Hjulslag Avising om vinteren Konsekvens av vedlikehold på dagtid er ikke tatt med Den beregnede kapasitetsutnyttelsen vil da kunne være høyere enn vist Antakelig er det primært i periodene uten om rush at dette vil slå ut Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 15

16 Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 16

17 Kapasitet i lastegater
Det er sett generelt på kapasitetsutnyttelse av lastegater Utnyttelse er på 60 % til 80 % avhengig av hvor mange lastegater som benyttes Mangel på (sporkapasitet ved) lastegater er neppe en problem Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 17

18 Kapasitetsutnyttelse for dagens situasjon
Akseptabel utnyttelse på døgnnivå Størst utnyttelse mellom G- og C-spor og i kryss mot Alnabanen (nær akseptabel grense) Veldig høy utnyttelse mellom G- og C-spor i makstime Tiltak? Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 18

19 Mulig tiltak Etablere ekstra sporforbindelse mellom G- og C-spor
Avlaster forbindelse mellom G- og C-spor Benytte A-spor til skifting for å avlaste kryss mot Alnabanen (Grefsen) Avlaster kryss mot Alnabanen Redusere feilrate på vogner Reduserer behov for vognuttak og utnyttelse av kryss mot Alnabanen Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 19

20 Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 20

21 Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 21

22 Betydning av kapasitetsutnyttelse
Er høy kapasitetsutnyttelse en vesentlig årsak til forsinkelser? Se på sammenhenger mellom forsinkelser og antall tog, tid på året, rid på døgnet etc. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 22

23 Forsinkelsesanalyse Formål
Undersøke sammenhenger som kan belyse effekt av kapasitetsmangel på forsinkelse Belyst sammenhenger mellom avgangsforsinkelser og Tognummer Ankomstpunktlighet Tid på året Tid på døgnet Antall tog per time Belastning i forbindelse med skifting ved ankomst og avgang Operatør Sammenheng mellom forsinkelse og størrelse av tidsintervall mellom tog i felles sporelement Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 23

24 Forsinkelse per tognr. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 24

25 Punktlighet avg. og ank. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 25

26 Forsinkelse over året Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 26

27 Forsinkelse over døgnet
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 27

28 Punktlighet over døgnet
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 28

29 Deloppsummering Oppsummering mht. tognummer, ankomstforsinkelse, tid på år og tid på døgn: Sesongvariasjoner Mange store forsinkelser Mange negative forsinkelser (avg. før tiden) Delvis ulik utvikling hos operatører over tid Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 29

30 Forsinkelse og belastning
Alle forsinkelser Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-0,76; -0,13] Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 30

31 Forsinkelse og belastning
Forsinkelser maks 60 min: Ta ut forsinkelser på grunn av ekstraordinære forhold Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [0,04; 0,43] Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 31

32 Deloppsummering Ikke entydig sammenheng mellom belastning av alle tog totalt og forsinkelser Sammenheng er uansett veldig svak Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 32

33 Forsinkelse per operatør og etter belastning
Alle tog Operatør Estimert stigningstall forsinkelse mht. belastning av alle tog Konfidensintervall for stigningstall (95 %-nivå) Korrelasjons-koeffisient R2 Cargolink 1,76 [1,25; 2,26] 0,21 0,045 CargoNet -0,19 [-0,36; -0,01] -0,04 0,0019 Green Cargo -0,23 [-1,04; 0,58] -0,03 0,0007 Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 33

34 Forsinkelse per operatør og etter belastning
Egne tog Operatør Estimert stigningstall forsinkelse mht. belastning av egne tog Konfidensintervall for stigningstall (95 %-nivå) Korrelasjons-koeffisient R2 Cargolink 3,8 [2,7; 4,9] 0,21 0,045 CargoNet -0,3 [-0,64; 0,02] -0,04 0,0015 Green Cargo -3,1 [-8,1; 1,9] -0,06 0,003 Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 34

35 Deloppsummering Signifikant forskjell på operatører mht. retning av forsinkelse og belastning (antall tog/time) Ikke signifikant, men sannsynlig, forskjell på operatører mht. belastning av egne tog og forsinkelser (ulike fortegn på avhengighet) Dette tyder på at det ikke er kapasitetsutnyttelsen som er dominerende Sammenheng er uansett signifikans veldig svak, dvs. at kapasitetsutnyttelse ikke er viktig Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 35

36 Intervaller mellom tog
Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 36

37 Intervaller mellom tog
Togpar i konfliktpunkter (samme sporelement) Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 37

38 Intervaller mellom tog
Tidsintervall mellom togpar Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-0,07; 0,07] Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 38

39 Intervaller mellom tog
Tidsintervall mellom togpar, begrenset Konfidensintervall (95 %) for stigningstall: [-9,3; 8,0] Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 39

40 Deloppsummering Ikke sammenheng mellom intervallstørrelse mellom tog i togpar med felles element i togveier Antatt årsak: Store forsinkelser vil ikke overføres (andre tog trenger ikke å vente og går i rute) Mindre forsinkelser kan håndteres gjennom å la forsinket tog bli ytterligere forsinket Bare de minste forsinkelsene i kombinasjon med små intervaller vil gi en effekt og denne kombinasjonen opptrer ikke ofte Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 40

41 Konklusjon Kapasitetsutnyttelsen på døgnnivå er ikke kritisk
Kapasitetsutnyttelsen i makstimen for dagens situasjon er for høy i forbindelsen mellom G-spor og C-spor, både for sommer og vinter Kapasitetsforhold i sporområdene på terminalen er ikke viktige som forklaring for avgangsforsinkelser. Kapasitetsmangel i infrastrukturen kan ha betydning for konkrete forsinkelser og i avvikssituasjoner. Betydningen er størst om vinteren og minst om sommeren. Effekt av gjennomført vedlikehold på dagtid, og eventuell høyere belastning enn beregnet, vil styrke denne konklusjonen De viktigste forklaringene til forsinkelser må i all hovedsak finnes i forhold som f.eks. organisering av skift, organisering av logistikken generelt, driftsmessige ressurser som personal og antall skiftelok, vær og føre, feilrater på vogner og lok etc. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 41

42 Anbefaling Tiltak på følgende områder trolig kunne forbedre avgangspunktligheten (betydning er ikke kvantifisert og listen er ikke prioritert etter viktighet): Koordinering og styring av sporbruk ved skifting inkl. styring av hvilken ende av R-spor som brukes til skift ut og inn i R-spor slik at nordenden mot A-spor benyttes mer for å avlaste kryss i sør mot Alnabanen Feilrate på vogner bedre vedlikehold av vogner Feilidentifikasjon bedre rutiner for å oppdage feil på vogner Ekstra sporforbindelse mellom G-spor og C-spor (reetablere sporforbindelse) sikre uavhengige skifteveier og økt kapasitet ved spissbelastning unngå begrensninger ved framtidig i utvikling Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 42

43 Videre arbeid Se på betydning av
Omfang av skiftemateriell og mannskap i mest belastende perioder Organisering av tog og skift Oversikt over sporbruk Driftsstabilitet av lok (feilrate på lok) Buffer mellom siste tidspunkt for lasting av vognstammer og avgangstid (bedre lastekapasitet og/eller mottakskapasitet) Bruk av lastegater (analysere om bruken av lastegater er en flaskehals) Logistikken med lasting og lossing av containere, ankomst og avgang av lastebiler, lagring av semihengere og containere, krankapasitet etc. Konflikter mellom bevegelse av lastebiler og tog/skift i planoverganger på terminalen. Kapasitetsanalyse Alnabru Kenneth Nielsen, Jernbaneverket Punktlighetsseminar 43


Laste ned ppt "Kapasitetsanalyse Alnabru godsterminal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google