Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Holen / Svein Liane sept -07 De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Holen / Svein Liane sept -07 De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne”

2 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 I dag I dag Hvorfor startet vi? Hvorfor startet vi? Elevenes mål Elevenes mål Lærernes mål Lærernes mål Hva har vi funnet / sett? Hva har vi funnet / sett? Møte med foresatte Møte med foresatte Hva kan gjøres på et tidligere tidspunkt? Hva kan gjøres på et tidligere tidspunkt? Hva må vi kreve av oss selv? Hva må vi kreve av oss selv?

3 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Idag 500` i tre år (full stilling) ved Cicignon skole 500` i tre år (full stilling) ved Cicignon skole Veiledning i kommunen Veiledning i kommunen Maks 6 elever på u-trinn Maks 6 elever på u-trinn Gutter og jenter Gutter og jenter Full / delvis full tid Full / delvis full tid

4 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Hvem da? de som aldri rekker opp hånda som aldri er til noe problem i klassen som har lite omgang med medelever som ofte kommer for sent som sjelden har med matpakke som har mye fravær de som bare er der som vi ofte glemmer fordi vi ikke ser dem

5 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Hvorfor startet vi? Urovekkende mange elever med STORT fravær Urovekkende mange elever med STORT fraværHjemmeundervisning? Lærerne og sosiallærerne sa noe om årsaker Lærerne og sosiallærerne sa noe om årsaker Tilbud om liten gruppe på full tid Tilbud om liten gruppe på full tid Kriterier til elevene: Kriterier til elevene: - Høyt fravær - Lite knyttet til klassen - Vi mente de hadde muligheter for en vanlig eksamen Plukket ut 6 elever på 10. trinn, etter intervju Plukket ut 6 elever på 10. trinn, etter intervju

6 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Elevenes målsettinger komme seg på skolen komme seg på skolen å få karakterer, deretter bedre karakterer i alle fag å få karakterer, deretter bedre karakterer i alle fag å få utnyttet tiden på skolen bedre, ikke lure seg unna å få utnyttet tiden på skolen bedre, ikke lure seg unna bli bedre kjent og å få til en god tone bli bedre kjent og å få til en god tone å få til en bedre tone hjemme, være mer fornøyd når jeg kommer hjem å få til en bedre tone hjemme, være mer fornøyd når jeg kommer hjem

7 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 tørre å snakke / svare mer i timene tørre å snakke / svare mer i timene være mer aktiv på skolen være mer aktiv på skolen være med i gym være med i gym arbeide mer konsentrert i timene selv om det er kjedelig arbeide mer konsentrert i timene selv om det er kjedelig tørre å snakke mer med medelever tørre å snakke mer med medelever ta initiativ til å gjøre ting sammen med andre ta initiativ til å gjøre ting sammen med andre

8 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Lærernes mål alternativt handlingsrom Vi hadde ikke som mål å forandre elevene, men å gi dem et alternativt handlingsrom endre rammene Det ble i første rekke gjort ved å endre rammene -

9 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Rammene Hyggelig fysisk miljø Hyggelig fysisk miljø Faste voksne Faste voksne Tettere voksenkontakt Tettere voksenkontakt Mer tid for omsorg Mer tid for omsorg Enesamtaler / gruppemøter Enesamtaler / gruppemøter Færre elever Færre elever Forutsigbare dager / uker Forutsigbare dager / uker Rutiner Rutiner Stor grad av tilpasset opplæring Stor grad av tilpasset opplæring

10 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Hva har vi funnet / sett Slitne og trøtte Slitne og trøtte Masse ”vondter” Masse ”vondter” Ensomme i fritida Ensomme i fritida Få sosiale relasjoner på skolen Få sosiale relasjoner på skolen Lav selvfølelse Lav selvfølelse God sosial kompetanse God sosial kompetanse Søvnproblematikk Søvnproblematikk Selvskading Selvskading Kan til tider virke deprimerte Kan til tider virke deprimerte Psykisk syke Psykisk syke Ubrukte kropper Ubrukte kropper Dårlig regulerte spisevaner Dårlig regulerte spisevaner

11 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Liten erfaring med skolearbeid Liten erfaring med skolearbeid Liten utholdenhet / konsentrasjonsvansker Liten utholdenhet / konsentrasjonsvansker Anonym tilværelse gjennom skolegangen Anonym tilværelse gjennom skolegangen Ansvarliggjøring vanskelig Ansvarliggjøring vanskelig Tause måltider Tause måltider

12 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Møte med foresatte Slet med å få opp ungdommene Slet med å få opp ungdommene Skamfulle gjennom mange år (nå litt stolte) Skamfulle gjennom mange år (nå litt stolte) Noen hadde ikke måltider sammen Noen hadde ikke måltider sammen Lykkelige over at vi tok ansvaret Lykkelige over at vi tok ansvaret For noen : Tilstede på første foreldrekonferanse For noen : Tilstede på første foreldrekonferanse Hadde nok med seg selv Hadde nok med seg selv Viktig å ha kontakt med foresatte, men ikke mer! Viktig å ha kontakt med foresatte, men ikke mer! Ikke felles foreldremøter Ikke felles foreldremøter Lukkede hjem Lukkede hjem

13 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Hva kan gjøres på et tidligere tidspunkt? Bli sett daglig Bli sett daglig Forutsigbarhet Forutsigbarhet Trygge voksne Trygge voksne Vise at man bryr seg om Vise at man bryr seg om Gi bekreftelser Gi bekreftelser Mulighet for faglig og sosial mestring på skolen Mulighet for faglig og sosial mestring på skolen Faste samtaler med voksen Faste samtaler med voksen Mindre fysiske rammer Mindre fysiske rammer Normer og regler som ivaretar alle Normer og regler som ivaretar alle Ved fravær, reagere RASKT Ved fravær, reagere RASKT Overgang b-skole / u- skole / vgs Overgang b-skole / u- skole / vgs Relasjonen er den voksne sitt ansvar Relasjonen er den voksne sitt ansvar

14 Hilde Holen / Svein Liane sept -07 Hva må vi kreve av oss selv Trygge og gode relasjonsbyggere Trygge og gode relasjonsbyggere Løfte elever / bygge opp selvfølelsen Løfte elever / bygge opp selvfølelsen La elevene bli synlige for seg selv La elevene bli synlige for seg selv Faglig tilrettelegging Faglig tilrettelegging Klare å stå i avvisninger Klare å stå i avvisninger Samarbeid med belastede hjem Samarbeid med belastede hjem Arbeide tverrfaglig med instanser utenfor skolen Arbeide tverrfaglig med instanser utenfor skolen Kjenne grensen for egen profesjonalitet Kjenne grensen for egen profesjonalitet


Laste ned ppt "Hilde Holen / Svein Liane sept -07 De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google