Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Holen / Svein Liane sept -07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Holen / Svein Liane sept -07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne” Hilde Holen / Svein Liane sept -07

2 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
I dag Hvorfor startet vi? Elevenes mål Lærernes mål Hva har vi funnet / sett? Møte med foresatte Hva kan gjøres på et tidligere tidspunkt? Hva må vi kreve av oss selv? Hilde Holen / Svein Liane sept -07

3 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Idag 500` i tre år (full stilling) ved Cicignon skole Veiledning i kommunen Maks 6 elever på u-trinn Gutter og jenter Full / delvis full tid Hilde Holen / Svein Liane sept -07

4 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Hvem da? de som aldri rekker opp hånda som aldri er til noe problem i klassen som har lite omgang med medelever som ofte kommer for sent som sjelden har med matpakke som har mye fravær de som bare er der som vi ofte glemmer fordi vi ikke ser dem Hilde Holen / Svein Liane sept -07

5 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Hvorfor startet vi? Urovekkende mange elever med STORT fravær Hjemmeundervisning? Lærerne og sosiallærerne sa noe om årsaker Tilbud om liten gruppe på full tid Kriterier til elevene: - Høyt fravær - Lite knyttet til klassen - Vi mente de hadde muligheter for en vanlig eksamen Plukket ut 6 elever på 10. trinn, etter intervju Hilde Holen / Svein Liane sept -07

6 Elevenes målsettinger
komme seg på skolen å få karakterer, deretter bedre karakterer i alle fag å få utnyttet tiden på skolen bedre, ikke lure seg unna bli bedre kjent og å få til en god tone å få til en bedre tone hjemme, være mer fornøyd når jeg kommer hjem Hilde Holen / Svein Liane sept -07

7 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
tørre å snakke / svare mer i timene være mer aktiv på skolen være med i gym arbeide mer konsentrert i timene selv om det er kjedelig tørre å snakke mer med medelever ta initiativ til å gjøre ting sammen med andre Hilde Holen / Svein Liane sept -07

8 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Lærernes mål Vi hadde ikke som mål å forandre elevene, men å gi dem et alternativt handlingsrom Det ble i første rekke gjort ved å endre rammene Hilde Holen / Svein Liane sept -07

9 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Rammene Hyggelig fysisk miljø Faste voksne Tettere voksenkontakt Mer tid for omsorg Enesamtaler / gruppemøter Færre elever Forutsigbare dager / uker Rutiner Stor grad av tilpasset opplæring Hilde Holen / Svein Liane sept -07

10 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Hva har vi funnet / sett Slitne og trøtte Masse ”vondter” Ensomme i fritida Få sosiale relasjoner på skolen Lav selvfølelse God sosial kompetanse Søvnproblematikk Selvskading Kan til tider virke deprimerte Psykisk syke Ubrukte kropper Dårlig regulerte spisevaner Hilde Holen / Svein Liane sept -07

11 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Liten erfaring med skolearbeid Liten utholdenhet / konsentrasjonsvansker Anonym tilværelse gjennom skolegangen Ansvarliggjøring vanskelig Tause måltider Hilde Holen / Svein Liane sept -07

12 Hilde Holen / Svein Liane sept -07
Møte med foresatte Slet med å få opp ungdommene Skamfulle gjennom mange år (nå litt stolte) Noen hadde ikke måltider sammen Lykkelige over at vi tok ansvaret For noen : Tilstede på første foreldrekonferanse Hadde nok med seg selv Viktig å ha kontakt med foresatte, men ikke mer! Ikke felles foreldremøter Lukkede hjem Hilde Holen / Svein Liane sept -07

13 Hva kan gjøres på et tidligere tidspunkt?
Bli sett daglig Forutsigbarhet Trygge voksne Vise at man bryr seg om Gi bekreftelser Mulighet for faglig og sosial mestring på skolen Faste samtaler med voksen Mindre fysiske rammer Normer og regler som ivaretar alle Ved fravær, reagere RASKT Overgang b-skole / u-skole / vgs Relasjonen er den voksne sitt ansvar Hilde Holen / Svein Liane sept -07

14 Hva må vi kreve av oss selv
Trygge og gode relasjonsbyggere Løfte elever / bygge opp selvfølelsen La elevene bli synlige for seg selv Faglig tilrettelegging Klare å stå i avvisninger Samarbeid med belastede hjem Arbeide tverrfaglig med instanser utenfor skolen Kjenne grensen for egen profesjonalitet Hilde Holen / Svein Liane sept -07


Laste ned ppt "Hilde Holen / Svein Liane sept -07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google