Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere
20. mars Gerd Lockertsen

2 Nye rutiner for ID-kontroll fra 1.februar 2012
Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 1. februar 2012. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres. Alle som skal melde flytting og alle som skal ha skattekort må møte personlig på ett av følgende kontor for ID-kontroll:

3 Liste over kontor som utfører ID-kontroll
Skatt nord: Kirkenes, Hammerfest, Alta, Vadsø, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Svolvær, Sortland og Narvik Skatt Midt-Norge: Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Namsos, Steinkjer, Molde og Hitra Skatt vest: Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund, Egersund, Stavanger, Nordfjordeid og Odda Skatt sør: Drammen, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Gol, Lyngdal og Arendal Skatt øst: Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Gjøvik, Fredrikstad, Hamar og Tynset

4 ID-kontroll på reisen til arbeidsstedet
Utenlandske arbeidstakere kan oppsøke et hvilket som helst skattekontor med ID-kontroll i hele landet. ID kontrollen kan derfor gjennomføres ved at utenlandske arbeidstakere oppsøker et skattekontor med ID-kontroll på reisen til arbeidsstedet

5 Dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort eller bestilling av D-nummer:
Nordiske borgere: Pass eller gyldig førekort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregisteret (personbevis). Utskriften må ikke være eldre enn 3 måneder. Det må stå statsborgerskap på beviset (spør etter detaljert personbevis) Arbeidskontrakt bør medbringes

6 Pass eller godkjent ID-kort Arbeidskontrakt bør medbringes
Dokumentasjon som må medbringes ved søknad om skattekort eller bestilling av D-nummer: EØS-borgere: Pass eller godkjent ID-kort Arbeidskontrakt bør medbringes Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene

7 ID-kontroll av grensegjengere
Grensegjengere som ikke har vært til ID-kontroll må oppsøke et skattekontor for ID-kontroll før de kan få skattekort i Norge Dette gjelder bare første gang de skal ha skattekort. Neste gang kan de sende søknad i posten Hvis noen er usikker på om de må til ID-kontroll så kan de henvende seg til Skatteetaten for avklaring.

8 Unntak fra kravet om personlig oppmøte for ID-kontroll ved utskriving av skattekort:
Personer som har D-nummer og som har legitimert seg i 2011 eller senere, og står med ”ID-kontroll – JA” i Det sentrale folkeregisteret Utenlandske styremedlemmer mv. i norske selskaper som er skattepliktig etter sktl. § 2-3 (1) bokstav e Personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet og som er skattepliktige etter sktl. § 2-3 (1) bokstav g Personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og som er skattepliktige etter sktl. § 2-3 (4) Personer som er i en situasjon der det vil være svært byrdefullt for vedkommende å møte opp på skattekontoret og legitimere seg for å få utskrevet skattekort (for eksempel de som oppholder seg i Norge i en kort periode på inntil 14 dager, gjesteforelesere ved universitetet og høyskole el.l.)

9 Info om skattekort Man må ha jobb for å få skattekort
De som har D-nummer må bestille skattekort hvert år De ansatte med D-nummer blir skattepliktig til den kommune de først tar arbeid i inntektsåret De som har personnummer betaler skatt til den kommunen de bodde i pr. 01. november året før inntektsåret Arbeidsgiver kan ikke trekke mindre skatt enn det som går fram av skattekortet Arbeidsgiver kan trekke mer skatt hvis en arbeidstaker ber om det. Leverer arbeidstaker ikke skattekort til arbeidsgiver, skal arbeidsgiver trekke 50% av inntekten (unntak januar måned)


Laste ned ppt "Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google