Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykling mot enveiskjøring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykling mot enveiskjøring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykling mot enveiskjøring
Britt Cristine Mathisen Plan- og utredningsavdelingen Miljø- og samferdselsetaten Troms fylkeskommune

2 Sykling mot envegskjøring
Muligheten for å tillate sykling mot envegskjøring ble inkludert i skiltnormalen i 2012 etter at "sykkelmiljøet" jobbet for dette i flere år. Det er utformet et sett med kriterier som skal oppfylles for å kunne regulere for sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Sykling mot envegskjøring er tatt inn i den nye Sykkelhåndboka. Sykling mot envegskjøring er innført i mange byer i Norge. Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland, Sveits, Østerrike, Luxemburg, Storbritannia og Frankrike er eksempler på land der det under ulike forutsettinger, er mulighet for å tillate sykling mot envegskjørring. Sverige og Finland overveier å gi mulighet for å tillate dette (Bjørnskau, Fyhri og Sørensen 2012). Sykling mot envegskjøring i Skippergata i Oslo (Foto: M. Sørensen): 

3 Hvorfor tillate sykling mot envegskjøring?
Det er vanligvis MER sikkert å kjøre MOT kjøreretningen. Det gir snarveier for syklister som gjør sykkel til et mer attraktivt transportmiddel. Ikke plasskrevende, raskt og rimelig å gjennomføre. Gir en pedagogisk effekt ved at det skaper oppmerksomhet om at syklister er kjørende som både har rett til å bruke vegbanen og plikt til å følge skilting.

4 Bedre for alle

5

6

7 Bakgrunnsinfo – iht kriteriene?

8 Risikovurderingen ser på:
Hva som kan gå galt Hvor alvorlig konsekvensene ville bli Hvor ofte det er sannsynlig at dette vil skje Hva som kan gjøres for å forebygge en slik hendelse  Dette tas med i vurderingen sammen med oppfyllelse av kriterier om fart, vegbredde og trafikkbelastning. På grunnlag av dette anbefales eller frarådes tillat sykling mot kjøreretningen.

9 Risikovurdering

10 Gater der SME ble frarådet
Ved å fjerne parkering og redusere ÅDT, vil en kunne tillate SME her

11 Befaring


Laste ned ppt "Sykling mot enveiskjøring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google