Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentio Research Norge EØS Representativ undersøkelse 1000 respondenter Tatt opp 16.-22. oktober 2012 Oppdragsgivere:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentio Research Norge EØS Representativ undersøkelse 1000 respondenter Tatt opp 16.-22. oktober 2012 Oppdragsgivere:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentio Research Norge EØS Representativ undersøkelse 1000 respondenter Tatt opp 16.-22. oktober 2012 Oppdragsgivere:

2 Hovedfunn «Dersom alternativet til EØS var en handelsavtale, ville du da stemt …» ?

3 Tydelig flertall for handelsavtale i valget mellom dette alternativet og EØS. Bildet bekreftes for fjerde gang på rad. Begge alternativer har økt oppslutningen siden forrige måling (mars 2012) Flere og flere ser ut til å klare å ta stilling. Kanskje virker debatt, kunnskap og informasjon? ! Handelsavtale: + 2 prosentpoeng EØS: + 8 prosentpoeng Vet ikke: −10 prosentpoeng !

4 Borgerlige partier Flertall for en handelsavtale hos alle partier Påfallende at velgerne til Kristelig Folkeparti og Høyre avviker i denne grad fra partienes preferanser. Avviket som sådan gjelder for samtlige borgelige partier. !

5 Rød-grønne partier HandelsavtaleEØSVet ikke Senterpartiet68 %21 %11 % Sosialistisk venstreparti 37 %29 %33 % Arbeiderpartiet 33 %46 %21 % Samsvar mellom partienes og velgernes preferanser i Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Likevel: Betydelig del av Ap-velgere (33 %) mener det motsatte av partiets politikk i spørsmålet om EØS-/handelsavtale. !

6 Påfallende for SV-velgere: 33 % klarer ikke å ta stilling; den høyeste «vet ikke»- andelen. Partiets velgere har lavere oppslutning rundt handelsavtale som alternativ til EØS-avtale enn gjennomsnittet. Handels- avtale er programfesta politikk. Flertall også i Sosialistisk Venstreparti for handelsavtale framfor EØS-avtalen. !

7 Gjennomsnitt HandelsavtaleEØSVet ikke Borgerlige velgere 49 %29 %22 % «Mørkeblå» velgere 48 %30 %22 % Rød-grønne velgere 38 %40 %22 % Størst tilslutning til handelsavtale som alternativ blant borgelige velgerne. Størst tilslutning til EØS-avtale blant rød-grønne velgere, fordi AP-velgerne er i flertall. Også «mørkeblå» velgere foretrekker handelsavtale. !

8 «Dersom alternativet til EØS er medlemskap, hva ville du ha stemt?» Lav prosent foretrekker medlemskap. Samsvarer med prosent- fordelingen mellom «ja» og «nei» i EU-målinger de siste årene. ! ?

9 De fleste oppfatter medlemskap som et mindre tilfredsstillende alternativ enn en EØS-avtale. Denne målingen understøtter sannsynlig vis ikke hypotesen om at vi «må inn i EU for å få hånden på rattet». ! Det blir lite trolig norsk EU-søknad i neste stortingsperiode.

10 «Hvis det skulle være folkeavstemming om EØS-avtalen i morgen; hva ville du da stemt?» Bildet er stabilt: Et klart forsprang for «ja» til EØS når spørsmålet stilles på denne måten. Stadig færre svarer dessuten «vet ikke». «Ja»: + 1 prosentpoeng «Nei»: + 4 prosentpoeng «Vet ikke»: − 5 prosentpoeng Jmf. Sentios tilsv. undersøkelse mars 2012 ! ! ?

11 Velgere fra partier som trekker «ja»-prosenten opp:

12 Velgere fra partier som trekker «nei»-prosenten opp:

13 Oppsummering: 2012 · © Nei til EU Blant velgere som har bestemt seg, vil 60 % ha handelsavtale i stedet for EØS-avtale. Blant velgere som har bestemt seg, sier vel 61 % «ja» til EØS dersom de ikke har noe alternativ. Borgelige velgere er større tilhengere av handelsavtale enn rød-grønne velgere. Spesielt FrP, SV og KrF er på kollisjonskurs med egne velgere med tanke på Handelsavtale som alternativ til EØS. EØS og alternativer til EØS kan bli et interessant valgkamptema.


Laste ned ppt "Sentio Research Norge EØS Representativ undersøkelse 1000 respondenter Tatt opp 16.-22. oktober 2012 Oppdragsgivere:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google