Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fagforbundet.no Fagforbundets Internasjonale Trepartssamarbeid Arbeidsseminar 19-20. august 2014 Anne K Grimsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fagforbundet.no Fagforbundets Internasjonale Trepartssamarbeid Arbeidsseminar 19-20. august 2014 Anne K Grimsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fagforbundet.no Fagforbundets Internasjonale Trepartssamarbeid Arbeidsseminar 19-20. august 2014 Anne K Grimsrud

2 Hvorfor gjør vi dette?  ”Decent Work – Tripartite Dialogue”: EØS-midler med norsk forankring i partnerskap, men uten Fagforbundets deltakelse?  Oppdrag fra ledelsen 2011  Politisk motivert, ikke økonomisk  Avtale med KS 2012, 7 prosjekter i 6 øst- og sentraleuropeiske land, –Skaper ringvirkninger (Norden, Russland, Sør-Afrika, USA, Kina..)  Den nordiske modellen er videreutviklet på lokaltnivå i Norge, Kvalitetskommuneprogrammet og Saman om = den norske modellen!  Vi i Fagforbundet har vært drivkraften!

3 Nordisk modell - Ny internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse  Fra lav konkurranse-kraft og lite dynamisk, med for sterke organisasjoner på 1980/90- tallet  Til stabil, vekstfremmende økon, m velfungerende arbeidsliv 2005/2015….  “Alle” vil lære!

4 Strategi for Fagforbundet: Norge – Europa/ internasjonalt  Arbeidsplan og Verdigrunnlag: –Trepartssamarbeid skal være en arbeidsmetode i offentlig sektor –Betydningen av verdiene – likeverd, likestilling, tillit, gjensidig respekt, innflytelse og medansvar –EØS kontingent; bidra til økon/sosial utvikling og utjamning  Betydningen av et organisert arbeidsliv –Påvirke politikk for god dialog og ordnede arbeidsforhold i EU –Påvirke arbeidslivet i våre naboland I Europa –formidle verdier til arbeidstakere som evt kommer hit  Linje mellom nasjonalt og internasjonalt engasjement –Bygger på organisasjonens erfaring, involvering og demokrati

5 Rolleforståelse

6 Sosial Dialog og sosial kapital  Deling og læring  Hva fungerer hos oss – hva kan andre bruke  Menneskesyn – humanistisk, tro på våre egne evner og ansattes ønske om å gjøre en best mulig jobb  Sosial kapital – undervurdert i vestlig økonomi/kultur –Bånd internt i grupper og mellom grupper av folk –Interessante variasjoner i Europa –Potensialer – alle har noe å hente og alle kan bidra til bedre arbeidskår og levekår.

7 Utfordringer  Felles forståelse med KS  Formidle et bilde av Fagforbundet internasjonalt som en fagforening som er opptatt av dialog og løsninger – sikre innflytelse og arbeidsrom for ansatte. Styrke offentlig sektor, redusere forskjeller.  Gjensidig utbytte. Ha med oss organisasjonen vår for gjensidig læring, formidling og nye skritt – “Sammen”.  Ny programperiode for EØS-programmer fra 2015-2020?

8 FAGFORBUNDETS VERDIGRUNNLAG  "Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å videreutvikle og trygge velferdsstaten......"


Laste ned ppt "Www.fagforbundet.no Fagforbundets Internasjonale Trepartssamarbeid Arbeidsseminar 19-20. august 2014 Anne K Grimsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google