Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden Gruppe II: Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden Gruppe II: Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden Gruppe II: Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum

2 Presentasjon Problemstilling Problemstilling Bakgrunn for rapporten Bakgrunn for rapporten Generelt om Vansjø Generelt om Vansjø Metoder – prøvetaking og analyser Metoder – prøvetaking og analyser Resultater og diskusjon Resultater og diskusjon Konklusjon Konklusjon Autografsignering Autografsignering

3 Problemstilling Kan motorisert ferdsel i Vanemfjorden føre til økt intern gjødsling? Kan motorisert ferdsel i Vanemfjorden føre til økt intern gjødsling? Kan dette være med på å forklare eutrofieringsproblematikken i Vansjø? Kan dette være med på å forklare eutrofieringsproblematikken i Vansjø?

4 Bakgrunn Vanemfjorden er sterkt eutrofiert gjennom flere tiår Vanemfjorden er sterkt eutrofiert gjennom flere tiår Oppblomstring av potensielt giftige blågrønnalger Oppblomstring av potensielt giftige blågrønnalger Erfaring sier at fergetrafikk er med på å frigjøre miljøgifter fra sedimentene i Oslofjorden og Kristiansand havn Erfaring sier at fergetrafikk er med på å frigjøre miljøgifter fra sedimentene i Oslofjorden og Kristiansand havn Store mengder næringsstoffer bundet opp i sedimentene Store mengder næringsstoffer bundet opp i sedimentene

5 Vanemfjorden: Vansjø: 35,8 km 2 Vansjø: 35,8 km 2 Vanemfjorden: 11 km 2 Vanemfjorden: 11 km 2 Middeldyp (Vf): 3,7 m Middeldyp (Vf): 3,7 m Maks. dyp (Vf): 16 m Maks. dyp (Vf): 16 m Eutrof Eutrof Morsa: 698 km 2 Morsa: 698 km 2 Preget av landbruk Preget av landbruk Rekreasjonsområde Rekreasjonsområde Reservedrikkevann Reservedrikkevann Stadig tidligere og større algeoppblomstringer Stadig tidligere og større algeoppblomstringer Storfjorden Vanemfjorden

6 Metoder: Prøvetaking Prøvetaking Analyser Analyser Usikkerhet Usikkerhet

7 UTSTYR: Båt 1 fra NIVA – 50hk påhengsmotor Båt 1 fra NIVA – 50hk påhengsmotor Båt 2 fra UiO - 40hk påhengsmotor Båt 2 fra UiO - 40hk påhengsmotor GPS (håndholdt) GPS (håndholdt) Ekkolodd (håndholdt) Ekkolodd (håndholdt) Secci-skive Secci-skive Datalogger med GPS og ekkolodd – ”NIVA”-båten Datalogger med GPS og ekkolodd – ”NIVA”-båten Flasker til vannprøver Flasker til vannprøver

8 Prøvetaking: To prøver – en i forkant av båt 1 og en i dens kjølvann (fra båt 2) To prøver – en i forkant av båt 1 og en i dens kjølvann (fra båt 2) Tatt i overflaten Tatt i overflaten Tok i tillegg 11 regionale prøver hvor det ble målt secci-dyp, posisjon og dybde Tok i tillegg 11 regionale prøver hvor det ble målt secci-dyp, posisjon og dybde

9 Parametere Totalt fosfor Totalt fosfor Klorofyll a Klorofyll a POM (partikulært organisk materiale) POM (partikulært organisk materiale) PUM (partikulært uorganisk materiale) PUM (partikulært uorganisk materiale) Posisjon Posisjon Dybde Dybde

10 Analyser Totalt fosfor - tilsatt oksidasjonsmiddel, autoklavert og målt spektrofotometrisk Totalt fosfor - tilsatt oksidasjonsmiddel, autoklavert og målt spektrofotometrisk Klorofyll a – filtrert, ekstraktert og målt fluorometrisk Klorofyll a – filtrert, ekstraktert og målt fluorometrisk POM & PUM – filtrert, tørket, veid (POM og PUM), glødet og veid (PUM) POM & PUM – filtrert, tørket, veid (POM og PUM), glødet og veid (PUM)

11 Usikkerhet Prøvetaking: to personer tok prøver, tid mellom prøve før og etter ++ Prøvetaking: to personer tok prøver, tid mellom prøve før og etter ++ Posisjon og dybde Posisjon og dybde Oppbevaring og transport: Fotokjemiske og biologiske prosesser Oppbevaring og transport: Fotokjemiske og biologiske prosesser Veiing, tilsetting av kjemikalier, filtrering Veiing, tilsetting av kjemikalier, filtrering Utregninger og beregninger (indirekte metoder) Utregninger og beregninger (indirekte metoder) Ekkolodd kan vise feil ved mye grums Ekkolodd kan vise feil ved mye grums

12 Resultater og diskusjon Totalt fosfor Totalt fosfor Partikulært materiale Partikulært materiale Klorofyll a Klorofyll a

13 Totalt fosfor Mest fosfor bak båt Mest fosfor bak båt Dybde v/ prøvested Dybde v/ prøvested Mest synlig effekt på grunt vann Mest synlig effekt på grunt vann

14 Tidstrend for totalt fosfor (NIVA 2005) MIDDELVERDIER: 1979: 30,4µg/L 1980: 30,2µg/L (Bjørndalen og Warendorph 1982) Vårt resultat: 2005: 35,4µg/L

15 Totalt fosfor Kan ha sammenheng med partikulært materiale og dybde Kan ha sammenheng med partikulært materiale og dybde Bindes lett til uorganisk materiale og tas samtidig lett opp av organismer Bindes lett til uorganisk materiale og tas samtidig lett opp av organismer

16 Partikulært materiale

17 Klar trend Klar trend pH er vesentlig for frigjøring av fosfor pH er vesentlig for frigjøring av fosfor PUM eller POM? PUM eller POM?

18 POM vs PUM

19 Klorofyll a Mer klorofyll a foran båt 1 enn etter Mer klorofyll a foran båt 1 enn etter Størst produksjon i overflaten Størst produksjon i overflaten Fint vær med sol på prøvedagen Fint vær med sol på prøvedagen Bunnvegetasjon på grunne områder Bunnvegetasjon på grunne områder

20 Tidstrend for klorofyll a MIDDELVERDIER: 1979: 14,4µg/L 1980: 10,3µg/L (Bjørndalen og Warendorph 1982) Vårt resultat: 2005: 20,2µg/L (NIVA 2005)

21 Klorofyll a og dybde

22 Konklusjon Resultatene antyder at det finnes en effekt av motorisert ferdsel Resultatene antyder at det finnes en effekt av motorisert ferdsel Videre analyser er nødvendig Videre analyser er nødvendig Eventuelle tiltak som begrensning av båt- og motorstørrelse i Vanemfjorden Eventuelle tiltak som begrensning av båt- og motorstørrelse i Vanemfjorden

23 Videreføring Sedimentprøver – mengde fosfor ukjent Sedimentprøver – mengde fosfor ukjent Biotilgjenglig fosfor Biotilgjenglig fosfor Målinger gjennom en hel sesong Målinger gjennom en hel sesong Flere målinger ved større dybder Flere målinger ved større dybder Flere undersøkelser av ulike dyp Flere undersøkelser av ulike dyp


Laste ned ppt "MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden Gruppe II: Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google