Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden"— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden
Gruppe II: Ieva Ailte, Håvar Skaugrud og Line Øvrum

2 Presentasjon Problemstilling Bakgrunn for rapporten Generelt om Vansjø
Metoder – prøvetaking og analyser Resultater og diskusjon Konklusjon Autografsignering

3 Problemstilling Kan motorisert ferdsel i Vanemfjorden føre til økt intern gjødsling? Kan dette være med på å forklare eutrofieringsproblematikken i Vansjø?

4 Bakgrunn Vanemfjorden er sterkt eutrofiert gjennom flere tiår
Oppblomstring av potensielt giftige blågrønnalger Erfaring sier at fergetrafikk er med på å frigjøre miljøgifter fra sedimentene i Oslofjorden og Kristiansand havn Store mengder næringsstoffer bundet opp i sedimentene

5 Vanemfjorden: Vansjø: 35,8 km2 Vanemfjorden: 11 km2
Middeldyp (Vf): 3,7 m Maks. dyp (Vf): 16 m Eutrof Morsa: 698 km2 Preget av landbruk Rekreasjonsområde Reservedrikkevann Stadig tidligere og større algeoppblomstringer Vanemfjorden Storfjorden

6 Metoder: Prøvetaking Analyser Usikkerhet

7 UTSTYR: Båt 1 fra NIVA – 50hk påhengsmotor
Båt 2 fra UiO - 40hk påhengsmotor GPS (håndholdt) Ekkolodd (håndholdt) Secci-skive Datalogger med GPS og ekkolodd – ”NIVA”-båten Flasker til vannprøver

8 Prøvetaking: To prøver – en i forkant av båt 1 og en i dens kjølvann (fra båt 2) Tatt i overflaten Tok i tillegg 11 regionale prøver hvor det ble målt secci-dyp, posisjon og dybde

9 Parametere Totalt fosfor Klorofyll a
POM (partikulært organisk materiale) PUM (partikulært uorganisk materiale) Posisjon Dybde

10 Analyser Totalt fosfor - tilsatt oksidasjonsmiddel, autoklavert og målt spektrofotometrisk Klorofyll a – filtrert, ekstraktert og målt fluorometrisk POM & PUM – filtrert, tørket, veid (POM og PUM), glødet og veid (PUM)

11 Usikkerhet Prøvetaking: to personer tok prøver, tid mellom prøve før og etter ++ Posisjon og dybde Oppbevaring og transport: Fotokjemiske og biologiske prosesser Veiing, tilsetting av kjemikalier, filtrering Utregninger og beregninger (indirekte metoder) Ekkolodd kan vise feil ved mye grums

12 Resultater og diskusjon
Totalt fosfor Partikulært materiale Klorofyll a

13 Totalt fosfor Mest fosfor bak båt Dybde v/ prøvested
Mest synlig effekt på grunt vann

14 Tidstrend for totalt fosfor
MIDDELVERDIER: 1979: 30,4µg/L 1980: 30,2µg/L (Bjørndalen og Warendorph 1982) Vårt resultat: 2005: 35,4µg/L (NIVA 2005)

15 Totalt fosfor Kan ha sammenheng med partikulært materiale og dybde
Bindes lett til uorganisk materiale og tas samtidig lett opp av organismer

16 Partikulært materiale

17 Partikulært materiale
Klar trend pH er vesentlig for frigjøring av fosfor PUM eller POM?

18 POM vs PUM

19 Klorofyll a Mer klorofyll a foran båt 1 enn etter
Størst produksjon i overflaten Fint vær med sol på prøvedagen Bunnvegetasjon på grunne områder

20 Tidstrend for klorofyll a
MIDDELVERDIER: 1979: 14,4µg/L 1980: 10,3µg/L (Bjørndalen og Warendorph 1982) Vårt resultat: 2005: 20,2µg/L (NIVA 2005)

21 Klorofyll a og dybde

22 Konklusjon Resultatene antyder at det finnes en effekt av motorisert ferdsel Videre analyser er nødvendig Eventuelle tiltak som begrensning av båt- og motorstørrelse i Vanemfjorden

23 Videreføring Sedimentprøver – mengde fosfor ukjent
Biotilgjenglig fosfor Målinger gjennom en hel sesong Flere målinger ved større dybder Flere undersøkelser av ulike dyp


Laste ned ppt "MOTORISERT FERDSEL i Vansjø-Vanemsfjorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google