Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning
SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning Ida Eir Lauritzen Laila Økdal Aksetøy

2 Innhold: Om SINTEF SIPOK – SINTEF Prosjekt- og kunnskapsforvaltning
Eksempler fra løsning Status november 2014

3 SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Energi
Vår standard presentasjon om SINTEF. De åtte forskningsinstituttene i SINTEF. Tallene i presentasjonen er oppdatert pr mai 2013, med 2012-tall for økonomi og andre nøkkelopplysninger. Her er det mulig å plukke bilder man ønsker, og sette sammen med foiler om aktuelle tema. SINTEF Byggforsk SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Energi SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Petroleum MARINTEK

4 Vi utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innenfor våre satsingsområder: Fornybar energi, klima- og miljøteknologi Olje og gass Havromsteknologi Helse og velferd Muliggjørende teknologier De fire til venstre er i Stiftelsen SINTEF, de fire til høyre er forskningsaksjeselskaper. Alle er en del av konsernet SINTEF

5 SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap
Og et av de største forskningsselskapene i Europa 2200 ansatte fra 70 nasjoner Brutto omsetning på 2,9 milliarder kroner – kunder i mer enn 60 land Konsernet SINTEF består av Stiftelsen SINTEF (med fire institutter), fire forskningsaksjeselskaper og SINTEF Holding. Det er vedtektsfestet at SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet (ikke har erverv til formål). Det samme gjelder for forskningsaksjeselskapene. Overskudd investeres i laboratorier og forskning, ref. lysbilde nr 9.

6 SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn
Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser for samfunnsdebatt og politikkutforming Hovedpunkter fra SINTEFs hovedstrategi: Visjon og rolle

7 Partnerskapet med NTNU er både strategisk og operativt
Strategisk samhandling Felles bruk av laboratorier og utstyr SINTEF-ansatte underviser ved NTNU NTNU-personell arbeider på SINTEF-prosjekter Beskrivelse av partnerskapet mellom SINTEF og NTNU, som består av følgende hovedelementer: Strategisk samhandling på ledernivå. Vi har utviklet en felles strategi med målet ”Internasjonalt fremragende sammen”. Jevnlige møter mellom toppledelsen Personell fra NTNU arbeider på SINTEFs forskningsprosjekter Ansatte i SINTEF underviser ved NTNU Omkring 500 personer er ansatt både ved NTNU og SINTEF Vi deler på laboratorier og utstyr Vi samarbeider i en rekke store prosjekter, forskningssentre og Geminisentre Samarbeid i 64 år

8 Vi bidrar til kunnskap, verdiskaping og økt konkurranseevne for våre kunder
Mer enn 9000 prosjekter for 3000 kunder hvert år Leverer løsninger som skaper nye muligheter for kundene Profesjonell prosjektgjennomføring Ivaretar kundens behov for konfidensialitet Kunder: Overskrift: Punkt fra vår hovedstrategi Yrkesfiskeren reddet livet på grunn av en arbeidsdress utviklet av SINTEF og Regatta.

9 Ett SINTEF SINTEF skal ha et rikt flerfaglig samarbeid på tvers i organisasjonen Vi skal dele kunnskap, relasjoner og beste praksis Vi skal fremstå med en tydelig og enhetlig profil SINTEF skal ha en organisering som legger til rette for effektivt samarbeid og god ressursutnyttelse

10 Hvorfor nye systemer? Forenkle prosjektadministrative oppgaver
Støtte samhandling i SINTEF og med eksterne Økt bevissthet rundt eierskap og forvaltning av kunnskap/informasjon Enklere gjenfinning av informasjon SINTEF Prosjekt- og kunnskapsforvaltning - SIPOK

11 SIPOK komponenter og leverandører
CGI er totalleverandør for SIPOK Deltek: Maconomy Software Innovation: Business 360° Comperio: FAST søkemotor Interfoto: Fotoware

12 Styringssystemet

13 Dokumentproduksjon Dokumenter i prosjektene (K2 prosessen)
Create new project-> Maconomy, SharePoint og 360° Dokument skapes i prosjektrom Arkiveres i 360° Prosjektleveranser fanges automatisk Generelle prosjektdokumenter – arkiveres ved funksjon "send to 360°" Dokumenter som oppstår i ledelses- og støtteprosessene Dokument skapes i 360°Knyttes til administrativ sak Varsler om oppgaver/frister sendes til Sharepoint arbeidsflaten

14 SharePoint Prosjektrom
SIPOK Dokumentproduksjon SharePoint Prosjektrom Digitalt arkiv 360° DM Send to 360° RM

15 Sharepoint prosjektrom og 360°
Automatisk fangst av de viktigste dokumenter i prosjektet Enkel arkivering av prosjektdokumenter / e-post Dokumenthåndtering Versjonering Tilgangsstyring Samhandling Varsling Mulighet for arbeidsflyt Ivaretar autentisitet og sporbarhet Gode søkemuligheter Tilgang til erfarings- og kunnskapsbase 24/7

16 Sharepoint prosjektrom
Prosjektrom – samhandlingsfunksjonalitet og dokumentbibliotek. Shared – eksterne, Working – koblet mot arkiv/godkjenningsflyt med digital signaturer av rapporter, Archived – tilgang til arkiverte filer i 360.

17 Opprettelse av dokument i arbeidsrommet
Under opprettelsen registreres: Forvaltningsinformationen vi har lagt inn under opprettelsen av prosjektet. Informasjonen legger man inn kun én gang.

18 Digital signering av rapporter
Ferdig rapport sendes på godkjenningsflyt: Først til kvalitetssikrer, deretter prosjektets eier (definert under prosjektopprettelsen). Epost til mottakere og notification i arbeidsflaten. Forfattter som sender på flyt får bekreftelse når flyt har startet og avsluttet. Ellers vil man kunne holde seg oppdatert i prosjektromløsningen.

19 Rapport med digital signatur arkiveres automatisk!

20 Søk – FAST søkemotor Tilgangsstyring og rettigheter
Du får kun treff du skal ha tilgang til. Enten: rolle i organisasjon eller tilgangsnivå gitt prosjektet/medlem i prosjekt/sak.

21 Opprettelse av administrativ sak

22 360° - Enkel arkivering av epost
integrert i alle office-programmer

23 Hvor sparer vi tid? Gjenbruk av metadata (taksonomi)
Enkel arkivering av epost                              Automatiserte prosesser Opprettelse av prosjektrom og 360°-område All informasjon på ett sted Arkivering av leveranser Fleksibel tilgangsstyring Arv av tilgangsgrupper                                Digital godkjenning Felles løsning/felles prosedyrer/rutiner – støtter samhandling                                 Søk/gjenfinning/gjenbruk            

24 Status november 2014 Situasjonen nå er litt "in between"
Maconomy er tatt i bruk av alle enheter FAST virksomhetssøk er etablert SharePoint prosjektrom og 360° er tatt i bruk i deler av organisasjonen Det jobbes med utvikling av nytt SINTEF intranett basert på SharePoint Forvalte, drifte og forbedre løsningen SIPOK forbedring Systemeierforum Kunnskapsdeling - oppdragsforskning Konklusjon: Ikke helt i mål, men på god vei!

25 Takk for oss! Laila Økdal Aksetøy – Laila.Aksetoy@sintef.no
Vår standard presentasjon om SINTEF. Tallene i presentasjonen er oppdatert pr mai 2013, med 2012-tall for økonomi og andre nøkkelopplysninger. Her er det mulig å plukke bilder man ønsker, og sette sammen med foiler om aktuelle tema. Takk for oss! Laila Økdal Aksetøy – Ida Eir Lauritzen –


Laste ned ppt "SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google