Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn 2014-11-06 1 Ida Eir Lauritzen Laila Økdal Aksetøy SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn 2014-11-06 1 Ida Eir Lauritzen Laila Økdal Aksetøy SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn 2014-11-06 1 Ida Eir Lauritzen Laila Økdal Aksetøy SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning

2 Teknologi for et bedre samfunn 2 Innhold: Om SINTEF SIPOK – SINTEF Prosjekt- og kunnskapsforvaltning Eksempler fra løsning Status november 2014

3 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF Byggforsk SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Energi SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Petroleum MARINTEK

4 Teknologi for et bedre samfunn Vi utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innenfor våre satsingsområder: Fornybar energi, klima- og miljøteknologi Olje og gass Havromsteknologi Helse og velferd Muliggjørende teknologier

5 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap Og et av de største forskningsselskapene i Europa 2200 ansatte fra 70 nasjoner Brutto omsetning på 2,9 milliarder kroner – kunder i mer enn 60 land

6 Teknologi for et bedre samfunn Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser for samfunnsdebatt og politikkutforming SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn

7 Teknologi for et bedre samfunn Partnerskapet med NTNU er både strategisk og operativt Felles bruk av laboratorier og utstyr SINTEF-ansatte underviser ved NTNU NTNU-personell arbeider på SINTEF-prosjekter Strategisk samhandling Samarbeid i 64 år

8 Teknologi for et bedre samfunn Vi bidrar til kunnskap, verdiskaping og økt konkurranseevne for våre kunder Mer enn 9000 prosjekter for 3000 kunder hvert år Leverer løsninger som skaper nye muligheter for kundene Profesjonell prosjektgjennomføring Ivaretar kundens behov for konfidensialitet Yrkesfiskeren reddet livet på grunn av en arbeidsdress utviklet av SINTEF og Regatta.

9 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF skal ha et rikt flerfaglig samarbeid på tvers i organisasjonen Vi skal dele kunnskap, relasjoner og beste praksis Vi skal fremstå med en tydelig og enhetlig profil SINTEF skal ha en organisering som legger til rette for effektivt samarbeid og god ressursutnyttelse 9 Ett SINTEF

10 Teknologi for et bedre samfunn Forenkle prosjektadministrative oppgaver Støtte samhandling i SINTEF og med eksterne Økt bevissthet rundt eierskap og forvaltning av kunnskap/informasjon Enklere gjenfinning av informasjon SINTEF Prosjekt- og kunnskapsforvaltning - SIPOK 10 Hvorfor nye systemer?

11 Teknologi for et bedre samfunn 11 SIPOK komponenter og leverandører CGI er totalleverandør for SIPOK 1.Deltek: Maconomy 2.Software Innovation: Business 360° 3.Comperio: FAST søkemotor 4.Interfoto: Fotoware

12 Teknologi for et bedre samfunn 12 Styringssystemet

13 Teknologi for et bedre samfunn Dokumenter i prosjektene (K2 prosessen) Create new project-> Maconomy, SharePoint og 360° Dokument skapes i prosjektrom Arkiveres i 360° Prosjektleveranser fanges automatisk Generelle prosjektdokumenter – arkiveres ved funksjon "send to 360°" Dokumenter som oppstår i ledelses- og støtteprosessene Dokument skapes i 360°Knyttes til administrativ sak Varsler om oppgaver/frister sendes til Sharepoint arbeidsflaten 13 Dokumentproduksjon

14 Teknologi for et bedre samfunn 14 SIPOK Dokumentproduksjon SharePoint Prosjektrom Digitalt arkiv 360° Send to 360° DM RM

15 Teknologi for et bedre samfunn Sharepoint prosjektrom og 360° 15 Automatisk fangst av de viktigste dokumenter i prosjektet Enkel arkivering av prosjektdokumenter / e-post Dokumenthåndtering Versjonering Tilgangsstyring Samhandling Varsling Mulighet for arbeidsflyt Ivaretar autentisitet og sporbarhet Gode søkemuligheter Tilgang til erfarings- og kunnskapsbase 24/7

16 Teknologi for et bedre samfunn 16 Sharepoint prosjektrom

17 Teknologi for et bedre samfunn 17 Opprettelse av dokument i arbeidsrommet

18 Teknologi for et bedre samfunn 18 Digital signering av rapporter

19 Teknologi for et bedre samfunn 19 Rapport med digital signatur arkiveres automatisk!

20 Teknologi for et bedre samfunn 20 Søk – FAST søkemotor

21 Teknologi for et bedre samfunn 21 Opprettelse av administrativ sak

22 Teknologi for et bedre samfunn 22 360° - Enkel arkivering av epost

23 Teknologi for et bedre samfunn Hvor sparer vi tid? 23 Gjenbruk av metadata (taksonomi) Enkel arkivering av epost Automatiserte prosesser Opprettelse av prosjektrom og 360°-område All informasjon på ett sted Arkivering av leveranser Fleksibel tilgangsstyring Arv av tilgangsgrupper Digital godkjenning Felles løsning/felles prosedyrer/rutiner – støtter samhandling Søk/gjenfinning/gjenbruk

24 Teknologi for et bedre samfunn Situasjonen nå er litt "in between" Maconomy er tatt i bruk av alle enheter FAST virksomhetssøk er etablert SharePoint prosjektrom og 360° er tatt i bruk i deler av organisasjonen Det jobbes med utvikling av nytt SINTEF intranett basert på SharePoint Forvalte, drifte og forbedre løsningen SIPOK forbedring Systemeierforum Kunnskapsdeling - oppdragsforskning Konklusjon: Ikke helt i mål, men på god vei! 24 Status november 2014

25 Teknologi for et bedre samfunn Takk for oss! Laila Økdal Aksetøy – Laila.Aksetoy@sintef.noLaila.Aksetoy@sintef.no Ida Eir Lauritzen – Ida.Lauritzen@sintef.noIda.Lauritzen@sintef.no


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn 2014-11-06 1 Ida Eir Lauritzen Laila Økdal Aksetøy SIPOK - SINTEFs kunnskapsforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google