Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Klimapolitikk og teknologisk utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Klimapolitikk og teknologisk utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Klimapolitikk og teknologisk utvikling Rolf Golombek Renergikonferanse 1 november 2005

2 Frischsenteret Teknologi – er økonomer dumme? Miljøøkonomi: Gitt teknologi (standard) Miljø, teknologi og økonomi: –Insentiver påvirker FoU –Teknologi påvirker miljø → studeres sammen Teknologi og økonomi: Stor litteratur –Økonomisk vekst –Teknologisk spillovereffekter –Patenter, lisenser,JRV

3 Frischsenteret Teknologi - robusthet Hvordan endres konklusjonene når FoU inkluderes i klimaanalysene? Internasjonale klimaavtaler –Standard (gitt teknologi) Kvote- og skatteavtale like bra Markedet gir effektiv løsning –Med FoU Kvoteavtale bedre enn skatteavtale Markedet gir ikke effektiv løsning Ensidig utslippsreduksjon –Standard (gitt teknologi): Lekkasje –Med FoU: Mindre, evt. ”positiv”, lekkasje

4 Frischsenteret Internasjonal klimaavtale – det ideelle Utslipp av GHG: Skatt på utslipp Teknologiske spillovers: –Min kunnskap tilflyter også andre –Positiv ekstern effekt –Optimalitet krever subsidiering av FoU Ideell avtale: –Finn optimal skatt og subsidie –Pålegg disse på alle Kyoto: Intet direkte om teknologi –Faktiske avtaler: Land bestemmer noe selv

5 Frischsenteret Internasjonale klimaavtaler – kvoter vs. skatt Tre beslutningsnivåer –Gruppen av alle land Ønsker maksimal global velferd Fastlegger kvotemengde eller felles utslippsskatt –Hvert enkelt land Ønsker maksimal velferd for eget landet Fastlegger teknologisubsidie –Bedrift Gitt prisen (skatten) på utslipp Gitt subsidien på FoU Fastlegger rensing og FoU (stiger med prisene) Kvoteavtale –Gruppen fastlegger kvotemengden for hvert land Skatteavtale –Gruppen fastlegger felles utslippsskatt Pålegges alle bedrifter i alle land

6 Frischsenteret Kvoter vs. skatt – insentiver Like mange identiske bedrifter i alle land Kvote- og skatteavtale: Neglisjerer at egne FoU hever kunnskapsnivået i andre land –For lav subsidie (sammenliknet med det ideelle) –Oppnår ikke det ideelle utfallet Særtrekk for skatteavtale –Pålagt skatt i hvert land overstiger landets ønskede skattevalg –Insentiv til å nedjustere subsidien –Skatteavtale dårligere enn kvoteavtale

7 Frischsenteret Kvoteavtale – Store og små land Økt FoU i én bedrift gunstig for alle de andre bedriftene i samme land –Stort land har flest bedrifter –Høyest avkastning på FoU i stort land → Høyest subsidie i stort land Gruppen av alle land: Kvotemengden i hvert land skal korrigere for det lave subsidiet i hvert land –Forskjellige subsidier –Optimalt med forskjellig marginal rensekostnad (= pris for utslipp) i hvert land –Marked for omsettbare kvoter gir ikke ønsket utfall! Bruke markedet likevel?

8 Frischsenteret Ingen klimaavtale – Ensidig utslippsreduksjon gir lekkasje Virkning gjennom priser –Skatt på bruk av fossile brensler –Skatt på utslippsintensiv produksjon Innenlandsk utslippsnivå –Marginal rensekostnad = marginal miljøgevinst –Ensidig utslippsreduksjon Marginal miljøgevinst høyere jo høyere samlede utslipp –Høyere utslipp i andre land (lekkasje) Marginal miljøgevinst uavhengig av samlede utslipp –Uendrede utslipp i andre land (antas)

9 Frischsenteret Ensidig utslippsreduksjon - FoU Marginal miljøgevinst uavhengig av samlede utslipp Bedre teknologisk kunnskap reduserer rensekostnaden Teknologiske spillovers Hvert land fastlegger –FoU –Rensing To land (grupper av land). To tilfeller: –Identiske land –Fattig land og rikt land Ingen FoU i fattig land Ensidig utslippsreduksjon i ett land pga økt miljøkostnad: –Ny kunnskap –Uendret kunnskap, men ny verdsetting (ny regjering/politikk) Ensidig utslippsreduksjon –Et av de identiske landene –Rikt land

10 Frischsenteret Ensidig utslippsreduksjon – utslippsendring i det andre landet Like landFattig land FoU og rensing bestemmes samtidig 0- FoU bestemmes før rensing ?- FoU og rensing bestemmes samtidig. Opphavs- rettigheter ? (- hvis kvadratisk kostnadsfunksjon) -

11 Frischsenteret Andre temaer Subsidier til ”grønne” teknologier –Hvorfor? –Utforming under idealiserte betingelser –Utforming under politiske restriksjoner Teknologiutvikling og innlåsingseffekter Ikke optimal timing og profil av subsidien Teknologiavtale (Renergi II?) –Definisjoner. Barrett: Avtale om i) FoU ii) tekniske standarder iii) assistanse –Egenskaper Anvende modell med tre beslutningsnivåer Avtale om felles teknologisubsidie Hvert land bestemmer innenlandsk karbonpris

12 Frischsenteret Oppsummering Standardresultater kan lett bli endret når FoU og spillovers tas hensyn til Internasjonale klimaavtaler: –Verken kvote- eller skatteavtale gir ideelt utfall –Kvoteavtaler trolig bedre enn skatteavtaler –Med forskjellige land gir ikke omsettbare kvoter ønsket utfall Ensidig utslippstiltak: –Utslippet i andre land kan falle –Men: Flere andre effekter (priser) – nettoeffekten?


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Klimapolitikk og teknologisk utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google